Kvinner som tør

For kvinnelige gründere er terskelen for å starte egen virksomhet enda høyere enn for menn. Men når en kvinne først har bestemt seg, skjer det med hud og hår og hjerte og hjerne.

Publisert Oppdatert
Elisabeth Gullner driver nettportalen «Damene.no». Hun skal bidra til Gründers nye spalte «Kvinner som tør» i hvert nummer fremover. Kvinneguiden vil presentere deler av denne spalten.

Gründer akter i 2006 å fokusere litt ekstra på en fremadstormende yrkesgruppe: Kvinnelige gründere. For dem er terskelen for å starte egen virksomhet enda høyere enn for menn. Men når en kvinne først har bestemt seg, skjer det med hud og hår og hjerte og hjerne.

Alle undersøkelser viser at majoriteten av kvinner som etablerer egen virksomhet gjør det innenfor et fagområde som interesserer dem sterkt personlig. Bedriften blir dermed et instrument for å skaffe seg et godt og verdig liv. Den blir for mange kvinner selve livsdrøm-men. Derfor er det viktig å gjøre en grundig analyse av egne talenter, evner og situasjon før man setter i gang. Virksomheten du skaper er helt avhengig av deg, og du blir i stor grad den bedriften du skaper.

Still deg da de rette spørsmålene: Hvem er du og hva står du for? Hva passer for deg? Hva er du god på? Hva liker du å gjøre? Hva er det som gjør deg glad? Hva drømmer du om? Definerer du deg selv som et kreativt menneske som blir påvirket av form og farge rundt deg? Eller er du kanskje ordensmenneske som får unna en rekke praktiske saker og sørger for skikkelig fremdrift? Ikke bare er dette strategiske spørsmål i forhold til hva du selv skal drive på med, men gir også svar på hvilken hjelp og støtte du trenger av nettverket som du må bygge rundt deg og virksomheten din.

Har du en fagutdannelse eller har du fått erfaring på tidligere arbeidsplasser? Har livet gitt deg spesielle talenter? Når du har identifisert hva du liker å gjøre, skal du sortere ut de gode og de dårlige egenskapene. Er du flink til å undervise og kommuniserer generelt mye, bør du være den som selger forretnings idéen til andre, forutsatt at du har kvalitet på kommunikasjonen. Det vil si at du selv er markedsføreren og selgeren overfor investorer og kunder.

Er du derimot den med alle idéene som danser og maler og synger samtidig, bør du kanskje styre unna både eksternkommunikasjon og det praktiske arbeidet. Kartlegg heller alle mulighetene som virksomheten kan sette i gang. Har du din styrke på løsninger av problemer, er lyttende i forhold til andre mennesker og har ordenssans, kan du være den som bør ta deg av den daglige ledelse og overlate idéutklekking og salgs/markedsføring til andre mennesker.

Som gründer skal du uansett ut på en arena hvor det finnes konkurrenter og vanskelige kunder. Du skal takle motstand og stå imot negativitet, folk som forteller deg direkte eller indirekte at du og idéen din er håpløs. Du vil møte kritiske blikk, misunnelse og sjalusi. Da må du huske at motgang betyr modning. For hvert negative ord økes din evne til å lykkes.

Selvtillit er en nådegave som er altfor få forunt, men som kan åpne mange dører. Uten et trygt og godt selvbilde blir det alltid vanskelig å være synlig og tydelig. Lær deg også å sette grenser for dem som tapper deg for energi. Bruk mest tid på dem som tilfører deg noe godt og gjør deg glad. Det er først når du tror på deg selv at andre vil tro på deg. Du er det speilet som viser andre mennesker hvordan du skal behandles.

Hver dag gjør vi ekstremt mange valg. Vi kan velge å skylde på omgivelsene, eller på vanene våre for at livet vårt er slik det er. Men vi velger selv hele tiden. Du vil få det bedre hvis du blir deg bevisst de valgene du gjør daglig. Og tar ansvar for konsekvensene det medfører. Å starte egen virksomhet vil medføre store forandringer i livet ditt. Den som innfører endringer i livet sitt risikerer å møte både indre og ytre motstand. Det kan være mer behagelig å forbli innenfor sin egen, trygge komfortsone.

Men forandringer har den utrolige egenskapen at de skaper energi. Og energi er det som skal til for at vi blir tent på å foreta handlinger. Og når du setter deg dine mål, ikke forsøk å oppnå alle på en gang. Ta ett skritt av gangen så kommer du i mål. Når du ser tilbake vil du oppdage at du har kommet et langt stykke på kort tid. Du vil merke at selvtilliten din vokser. Og at livsdrømmen du selv har skapt, faktisk ikke er så fjern som du først trodde.

__________________________________________________________________________

Les mer hos Grunder.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning