Kreative barn blir flinkest

Førstelektor Synneva Heradstveit mener at kreativitet er nøkkelen, og at vi må la barn utvikle seg ved å bruke lek og humor. -Ved å la barn være kreative blir de flinkere også i andre fag, sier hun.

Publisert Oppdatert
Heradstveit er førstelektor ved Høgskolen i Bergen, og hun bruker bevisst kreativitet og humor når hun underviser førsteårsstudentene på førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen i forming. Studentene får gå i barndommen, og begynner så og si på bunnen igjen.

- Barn er svært åpne og fritenkende, og de har mye å lære oss voksne. Det er viktig å være lydhøre overfor barn og å lytte til barn som tegner og maler. Dersom vi vekker kunstinteressen tidlig hos barna sørger vi for at de kan få en ekstra dimensjon i livene sine, sier førstelektoren.

Og nettopp slik ønsker Heradstveit at studentene skal lære.

Lek og lær

Kunstteoretikeren Betty Edwards har utviklet en metode der man tegner i blinde. Metoden handler om å våge å male det man ser i tankene sine.

Man må kaste seg utpå, stole på seg selv og sitt uttrykk. Det virker ofte veldig forløsende, sier Heradstveit.

Førstelektoren mener at vi «glemmer» hvordan det er å være kreative etterhvert som vi vokser til, og at vi må gå tilbake til barndommen før vi kan tilføre barn ny kunnskap.

- Mange av studentenes kreativitet og tegnekunnskaper har stoppet opp etter grunnskolen. De har ikke lenger et forhold til dette faget, og de får ofte prestasjonsangst. Da er det min oppgave å hente dem inn igjen og inspirere dem til å bruke sine evner og sin historie i arbeid med barn, sier Heradstveit.

Læres til å bli trygge på seg selv

Heradstveit mener det avgjørende er om studentene klarer å bli trygge på seg selv. Klarer de det, vil de også klare å formidle denne tryggheten til barna de senere skal ha ansvar for.

- Studentene må altså lære å bruke av seg selv, de må tørre å åpne opp for nye impulser. Kunst utvikler kreativiteten og personligheten og gjør deg til et rikere menneske, avslutter hun.

Kilde: forskning.no

Foto: dreamstime.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning