Keisersnitt ved fødselsangst

Har du alvorlig fødselsangst kan dette være løsningen.

Keisersnitt ved fødselsangst
Keisersnitt ved fødselsangst
Publisert Oppdatert
Svein Magne Skulstad er overlege ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Han forteller at de har stor forståelse for at enkelte kvinner har alvorlig angst for å føde, og gjerne ønsker å forløse barnet ved keisersnitt.

- Dette er et kirurgisk inngrep som krever en medisinsk vurdering og en indikasjon. Vår tilnærming er at det skal gå best mulig med mor og barn i forbindelse med fødsel.

De fleste kvinner erkjenner at fødsel er en naturlig konsekvens av graviditet samtidig som mange er litt nervøse foran en fødsel.

- Det er normalt å være litt engstelig, og denne gruppen ivaretas ofte best av fastlege og jordmor. Det er samtidig en gruppe kvinner som har en urimelig sterk fødselsangst, og som kan henvises til Rådgivningssenteret her hos oss. Her vil de møte en jordmor som har solid faglig bakgrunn og som har tilleggsutdanning i psykologi. Jordmoren her har interessert seg for temaet fødselsangst gjennom mange år.

Rådgivning er viktig

Jordmødrene i Rådgivningssenteret har knyttet til seg en gruppe erfarne overleger som enten møter disse pasientene sammen med dem, eller settes det opp til samtaler ved føde-poliklinikken.

- Ofte vil man så i felleskap identifisere bakenforliggende årsaker til sterk fødselsangst og ta tak i disse. Sammen kan man sette opp en detaljert plan for fødsel, eller resultatet blir at aktuelle svangerskap avsluttes med et planlagt keisersnitt.

Les også: Ekspress-fødsel

Les også: En jordmor forteller

Les også: Angst for fødselen


Skulstad forteller at denne modellen fungerer godt, og at mange kvinner som har vært til slike samtaler har gitt positive tilbakemeldinger. Det gjelder ikke minst den gruppen kvinner som i utgangspunktet ber om et planlagt keisersnitt og som ender opp med en vaginal fødsel.

Årsakene til stor forespørsel

Årsakene til hvorfor mange kvinner ønsker keisersnitt i stedet for vanlig fødsel er sammensatte.

- Dels skyldes det en faglig utvikling der basale håndverksmessige ferdigheter i fødselshjelp ved mange avdelinger er i ferd med å forsvinne. Da blir det generelt mye enklere å utføre keisersnitt enn å la den fødende gå gjennom en vanlig fødsel. Man ser denne utviklingen mest tydelig i andre land i Europa, der enkelte avdelinger forløser over halvparten av alle fødende med keisersnitt. Det har også blitt en holdning generelt i befolkningen som går på at det er en lav forståelse for at ting kan gå galt i et svangerskap og under en fødsel.

Skulstad nevner også at juridiske aspekter er en faktor.

- Har en lege gjort keisersnitt og man står med et dårlig barn som resultat, blir det mer sjelden stilt spørsmål dersom denne fødselen får et juridisk etterspill enn om barnet har blitt forløst vaginalt. Dette gjelder selv om det er gjort rimelige medisinske vurderinger under fødselen og barnet har blitt hjulpet ut med instrument (tang eller sugekopp).

Overlegen sier at man ser det verste utslaget av dette i USA.

-Der er medisinsk diagnostikk og behandling i stor grad bestemt av juristene.

Skulstad forteller også at mange i dag er nødt til å planlagge livene sine nøye, og da også tidspunktet for en fødsel.

- Dette gjør at det blir mer hensiktsmessig å be om et planlagt keisersnitt fremfor å vente på fødsel. Denne tilnærmingen tror jeg personlig gjelder et fåtall kvinner.

Stort fokus på dialog

Kvinneklinikken i Bergen har stor fokus på dialog mellom den fødende og lege.

Skulstad sier at man i tilfeller hvor det foreligger fødselsangst, må prøve å finne ut hva dette kommer av.

-I gruppen med alvorlig fødselsangst vil man oftere finne kvinner med depressive tilstander og angst generelt. Man vil også finne en gruppe som har traumatiske opplevelser med overgrep i barndom bak seg. Hvis man identifiserer en behandlingstrengende depressiv tilstand er det vesentlig at pasienten får psykiatrisk hjelp, og dette vil ofte være et samarbeid mellom psykiater, fødselslege og jordmor.

De har flere eksempler på at kvinner i den siste gruppen får hjelp til å bearbeide det som ligger bak angsten, bestemmer seg for å prøve å gå gjennom en vanlig fødsel, og opplever dette som en stor seier og uttrykker takknemlighet for at de ikke har blitt utsatt for et kirurgisk overgrep, som et keisersnitt kan tolkes som.

-Informasjonen må individualiseres, men alle blir stort sett informert om at det generelt er større risiko for blødning og infeksjon ved keisersnitt enn ved vanlig fødsel, sier han.

Flinke på fødselshjelp

Kvinneklinikken i Bergen har en stolt og faglig solid tradisjon i fødselshjelp.

- Vi har sett det som en klar oppgave å videreformidle den håndverksmessige tradisjonen i faget. Slik forløser vi fremdeles over 60 prosent av barn i seteleie vaginalt, og over halvparten av tvillingene. Vi har tall på syklighet og dødlighet hos mor og barn som er på linje med andre store avdelinger i Norge. Vi arrangerer årlig nordisk kurs i fødselshjelp som er flittig besøkt av spesialister og leger under spesialisering. Det er ventelister for å komme med på disse kursene!

Kvinneklinikken står fast ved at keisersnitt er et kirurgisk inngrep som i hovedsak krever en medisinsk vurdering og en indikasjon.

- I land der man har hatt et mer lempfeldig forhold til keisersnitt, har man nå store kirurgiske problemer assosiert med dette. Fleregangskeisersnitt kan være vanskelige inngrep med stor komplikasjonsrisiko (infeksjoner og blødning, skade på tarm og urinveger, risiko for fjerning av livmor). Det verste er kanskje at påfølgende svangerskap etter keisersnitt gir økt risiko for unormal innvekst av morkake i livmorveggen i keisersnittarret med betydelig økt risiko for svær blødning og i verste fall død hos mor under et nytt keisersnitt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning