Kaffe mot kreft

Drikk din daglige dose kaffe med god samvittighet!

Kaffe mot kreft
Kaffe mot kreft
Publisert Oppdatert
Er du av typen som ikke kan leve uten de daglige kaffekoppene, kan dette være positiv lesning. Nyere forskning styrker nemlig oppfatningen om at kaffedrikkingen kan bidra til å beskytte oss mot ulike former for kreft.

Les også: Hekta på godterier?

Les også: Hverdagslige utfordringer

Les også: Hekta på mat?


Forskere ved University of Utah har sett nærmere på ni studier utført på feltet. I gjennomgangen antyder de at personer som drakk koffeinholdig kaffe daglig, hadde 39 prosent lavere risiko for kreft i nakke/hode enn de som avsto fra kaffe.

Ifølge et presseskriv fra American Association for Cancer Research var forbindelsen sterkest hos de som drakk minst fire kopper kaffe daglig.

«I utkastet til nye norske kostråd blir 3-4 kopper daglig omtalt som et moderat inntak for voksne», skriver Forskning.no.

- Det er fullt mulig at det ligger noe i assosiasjonene om kaffedrikking og redusert risiko for kreft. Men ennå er det vanskelig å si noe bastant om hvilken rolle kaffe kan spille i forebyggingen av slik sykdom, sier professor Christian A. Drevon ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo, til forskningsnettstedet.

Flere studier på feltet
Det er publisert flere studier de siste årene som peker mot at koffeinholdig kaffe kan bidra positivt i forhold til kreft, blant annet den nevnte studien fra Utah.

- Dette er typisk resultater som genererer hypoteser, man finner en assosiasjon, og så er det en mulighet for at videre undersøkelser og studier kan bringe forskerne nærmere en årsakssammenheng, fortsetter Drevon.

Forskere fra universitetet Harvard rapporterte i 2009 at mennene som drakk mest kaffe i deres studie, hadde hele 60 prosent lavere risiko for å utvikle agressive former for prostatakreft, enn menn som ikke drakk noe kaffe.

Drevon forteller til Forskning.no at han tror det vil være mulig å komme nærmere et svar på om kaffedrikking i vesentlig grad spiller en rolle i å forebygge kreft, men at man nok bør ha litt berensede forhåpninger.

- Men muligheten er der med en systematisk tilnærming, originale tanker, skarpsynt epidemiologi og intelligente studier på dyr og celler. Dessverre er det ikke så mye forskningspenger i mat og ernæring, de går snarere til feltene sykdom og medikamenter, påpeker han.

Kan gi negative effekter
Vi nordmenn er blant dem i verden som drikker mest kaffe, og derfor er også rundt halvparten av alle antioksidantene vi får i oss fra kaffe. Eksakt hva i kaffen som kan virke positivt mot kreft er vanskelig å finne svar på. For det er en kompleks drikk som inneholder mye mer enn antioksidanter. Kaffe inneholder tusenvis av stoffer forskerne foreløpig ikke kjenner til.

- Vi vet ikke sikkert om antioksidanter hemmer ulike former for kreft, men effekten de utøver i kroppen kan være en mulig forklaring på assosiasjonene forskere ser i denne typen studier, sier Drevon.

Kaffe har også stoffer i seg som kan gi negative effekter på kroppens helse, blant annet diterpener, fettstoffer som med sin kjemiske struktur likner litt på kolesterol. Det har en enorm kolesteroløkende effekt, og er bakgrunnen for diskusjoner rundt kaffefett. Derfor anbefales det å drikke filterkaffe som fjerner alt kaffefettet, foran kokekaffe. kaffe_hoyde.280x420

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning