Slik blir du lykkelig

Hemmeligheten til folk som er lykkelige

Ja, det kan læres!

TIL STEDE: Et kjennetegn ved folk som opplever høy grad av lykke, er at de ofte er til stede i øyeblikkene i livet sitt.
TIL STEDE: Et kjennetegn ved folk som opplever høy grad av lykke, er at de ofte er til stede i øyeblikkene i livet sitt. Foto: FOTO: GettyImages
Publisert Oppdatert

I en ny studie fra Harvard University røpes selve hemmeligheten bak lykke.

Det viser seg at de som opplever seg selv som lykkelige, først og fremst gjør det fordi de velger å være lykkelig med det de gjør, har sterke forhold til sine nærmeste og tar vare på seg selv fysisk, økonomisk og følelsesmessig.

Studiegruppen er universitetets avgangselever fra 1980, og resultatene samsvarer med tre tidligere studier, samt en studie fra 2010 basert på samme avgangskull.

Stemmer med Norge

Professor i statsvitenskap og forfatter Ottar Hellevik forteller at resultatene fra den amerikanske studien stemmer godt overens med norske resultater fra et stort intervjuprosjekt i Norsk Monitor.

– Funnene fra dette prosjektet presenteres i boken «Jakten på den norske lykken». Etter å ha sett på hvordan lykkefølelsen varierer mellom ulike individer, er konklusjonen her at de som er tilfreds med sine nære relasjoner, bor sammen med familie, opplever egen helse som god samt er tilfredse med samfunnet, egen kropp og privatøkonomi, er de som oftest regner seg som lykkelige, sier Hellevik.

Ekte venner

– Mennesker er sosiale vesener og vi trives godt når vi er sammen med andre. En av faktorene som er viktige for å oppleve lykke og å ha et godt liv, er å ha gode relasjoner, sier psykolog Gunvor Marie Dyrdal.

5 råd som kan øke lykken

 1. Lær deg nye ting gjennom hele livet. Ikke stagner, men vær stadig i bevegelse
 2. Ha evnen til å være tilstede i det du gjør når du gjør det og legg merke til øyeblikkene
 3. Ta vare på og bruk tid med mennesker som betyr noe for deg
 4. Gi andre av det du har, også tiden din
 5. Vær i fysisk aktivitet

Kilde: Psykolog Gunvor Marie Dyrdal

 Gunvor Marie Dyrdal
Gunvor Marie Dyrdal

Hun understreker at det her er kvalitet og ikke kvantitet som teller.

Det å få hundrevis av Facebook-venner er ikke nødvendigvis nøkkelen til lykke, men heller det å ha noen få gode og nære relasjoner som er betydningsfulle.

– Dette ser man også på svarene folk som ligger på dødsleie gir når de får spørsmål om hva de ønsker de skulle gjort annerledes i livet. Mange sier da at de ville brukt mer tid på venner og familie og prioritert dette over jobb, sier hun.

Sosial og glad

En person som er lykkelig kan ofte oppleves som positiv og glad, og glede smitter.

De fleste trives godt sammen med positive mennesker, og dette kan være med på å bygge og opprettholde vennskap og positive relasjoner.

– Mange vet hva som gjør dem godt og som gir lykke, og de er flinke til å velge dette i livet sitt. Likevel har vi som mennesker en tendens til å være opptatt av fare, og det er lett å bli drevet av plikt og frykt heller enn glede og lyst, sier Dyrdal.

Hun legger til at vi alle er født med vårt eget temperament, og noen er naturlig mer sprudlende og optimistiske enn andre. 

Dette er grunnstemninger som vi er utstyrt med, men det betyr ikke at vi er prisgitt dette.

– Vi kan trene på å velge hva vi ønsker å gi fokus til i livet. Gjennom å fokusere på å være tilstede i det du gjør, være fysisk aktiv, lære nye ting og prioritere tid med mennesker du bryr deg om og å trene på å leve i nåtiden, vil du unngå å leve for mye i fortiden eller i fremtiden, sier hun.

Lykkelige idealister

Hellevik legger til at et forhold som ikke er tatt opp i Harvard-studien, er individenes verdioppfatning.

Ottar Hellevik
Ottar Hellevik Foto: Foto: Privat

Dette er lykkefaktorene fra Harvard-studiene

 • Verdsett de viktigste forholdene
 • Bidra selv til gode forhold
 • Gjør mer av det du er god til og mindre av det du ikke er god til
 • Ta vare på deg selv, både helse og økonomi
 • Skap balanse mellom arbeid og fritid
 • Velg å være lykkelig med det du gjør

– De norske resultatene viser at personer som er opptatt av rikdom, anskaffelse og forbruk, altså det som kalles materialistisk verdiorientering, har lavere sjanse for å føle seg lykkelig enn idealister, sier han.

Med idealister mener man personer som vektlegger nære sosiale relasjoner og kultur- og naturopplevelser.

Vektlegger forskjellige ting

– Noe av forklaringen er at materialister, selv om de har god økonomi, ofte vil være frustrerte fordi ikke alle anskaffelsesønsker lar seg innfri. Idealister oppnår derimot, takket være et lavere forbruk, en økonomisk trygghet som bidrar til tilfredshet og lykke, sier han.

Dette illustrerer ifølge Hellevik en gammel innsikt når det gjelder hva som skal til for å ha et godt liv.

– Inntektene må være større enn utgiftene. Materialister forsøker å oppnå dette ved å øke inntektene, men en alternativ strategi, som kan ha større sjanse for å lykkes, er å skjære ned på utgiftene. Dette gjør idealistene ved å vektlegge ting som ikke behøver å koste så mye, sier han.

Når er nok nok?

Dyrdal mener mindre lykkelige mennesker gjerne er mindre flinke til å leve i nåtiden.

– En vanlig feil mange av oss gjør er å henge seg opp i det som en gang var eller å fokusere for mye på det vi ønsker for fremtiden. Det er vanskelig å bli lykkelig hvis du stadig skulle ønske at du hadde et større hus, en større bil, bodde i en annen by eller i et annet land, sier hun.

Hvis du en dag får det du ønsker deg, blir nemlig dette raskt den nye standarden du vurderer ting opp mot, og da er det lett at kravene øker og du ønsker seg noe enda bedre.

– Det er likevel ikke alltid at større eller nyere er bedre, og det kan være vanskelig å bestemme for seg selv når nok er nok, sier Dyrdal.

Ved å heller fokusere på de små tingene i livet, er det derfor lettere å si seg fornøyd.

Vil du lese flere lignende saker?  Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning