Magefølelse og intuisjon

Hva er egentlig magefølelse?

Hva er egentlig en magefølelse? Og kan du stole på den?

MAGEFØLELSE: Hva er egentlig en magefølelse? Og kan du stole på den?
MAGEFØLELSE: Hva er egentlig en magefølelse? Og kan du stole på den? Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Vi har alle hørt uttrykket "magefølelse", men hva betyr det egentlig?

- Det er jo et ord som brukes løselig, sier professor Geir Kirkebøen ved Psykologisk institutt(Universitetet i Oslo).

Han er imidlertid av den oppfatning at det vi kaller magefølelse er følelsen av å vite, følelsen av visshet, som gjerne ledsager våre intuisjoner.

Psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi Sondre Risholm Liverød ved webpsykologen.no supplerer med at magefølelse eller intuisjon er begreper som ofte har en litt okkult eller åndelig undertone.

- Det handler som regel om å oppfatte elementer i en situasjon som egentlig ikke er åpenbare. Det kan derfor virke litt mystisk når mennesker baserer seg på en form for "skjult" informasjon de henter fra magefølelsen, men det er slett ikke sikkert at dette fenomenet er så mystisk.

Mye styres av magefølelsen

I 1999 hadde psykologiprofessorene Bargh og Chartrand en gjennomgang av mye vitenskapelig forskning på menneskets ubevisste liv. De konkluderer med at 95 prosent av mennesket styres fra et ubevisst nivå.

- Det betyr at store deler av det vi foretar oss i løpet av en dag ikke er oppe til bevisst vurdering. Det vi kaller magefølelse eller intuisjon skriver seg sannsynligvis fra de ubevisste beslutningsprosessene som hele tiden arbeider i dypet av vårt psykologiske liv, utdyper Risholm Liverød.

- Mye av det vi oppfatter i løpet av en dag behandles altså på et ubevisst nivå i hjernen slik at vår bevisste oppmerksomhet skal slippe å ta stilling til alt mulig. Når vi har et synspunkt basert på magefølelsen, er det sannsynlig at vi har fått noen signaler fra de ubevisste prosessene, og reagerer på dette uten at vi kan gi noen spesifikk begrunnelse for akkurat dette synspunktet.

Enkelte kan stole mer enn andre på magefølelsen

I mellommenneskelige situasjoner er ifølge Risholm Liverød magefølelsen noe som ofte relaterer seg til følelsene som oppstår i relasjon til andre mennesker.

- Psykologiprofessor Paul Ekman er en av verdens ledende forskere på følelser. Han er spesielt opptatt av hvordan våre følelsesmessige reaksjoner synes i ansiktet. Når folk bevisst prøver å skjule sine følelser (eller ubevisst undertrykke sine følelser), vil det oppstå et ansiktsuttrykk som "avslører" følelsen i et veldig kort øyeblikk (1/15 til 1/25 av et sekund)

- Dette er usynlig for de fleste, men tilgjengelig for den oppmerksomme. Noen mennesker et spesielt gode til å oppfatte disse mikrouttrykkene som "avslører" det emosjonelle klima i en situasjon. De kan ikke begrunne sine fornemmelser på en rasjonell måte, men har likevel lagt merke til en følelse og en stemning på et subtilt nivå, og kaller det gjerne for magefølelse.

Når det dreier seg om mellommenneskelige situasjoner forklarer psykologen at det er de med høy emosjonell intelligens som kan stole på sin magefølelse.

- Ekman har testet tusenvis av mennesker, og han vet at de som er gode til å gjenkjenne subtile følelser i ansiktene, er mer åpne for nye opplevelser, mer interessert i omverdenen, tryggere på seg selv og mer nysgjerrige. For disse kan magefølelsen være et nyttig navigasjonsverktøy.

Grunn til å være skeptisk til magefølelsen?

Kirkebøen som også har skrevet boken "Hva er intuisjon" forklarer at vi ofte kan ha følelsen av at noe er riktig forut for, eller direkte i strid med, objektiv evidens.

Videre følger et utdrag fra boken:

"Vi er i stor grad tilbøyelige til å tro på det vi ser og hører. Vi er intuitivt troende. Det er nevropsykologisk evidens for at følelsen av å vite kan oppstå helt uavhengig av resonnering og kunnskap. Hvor subjektivt sikre vi er på noe, er derfor en dårlig indikator på om dette vi er sikre på er sant og riktig.

Det er kort sagt ingen "indre markører" som skiller gode intuisjoner fra dårlige. Dette er en grunn til å være skeptisk til egen magefølelse."

Når kan du stole på magefølelsen?

- Vi har også sett at vi i en del situasjoner kommer bedre ut om vi vurderer og velger umiddelbart og intuitivt, enn om vi tenker over grunner for og imot de ulike alternativene vi har, forklarer Kirkebøen.

Dette gjelder blant annet i valgsituasjoner der det som betyr noe for oss ikke lett lar seg uttrykke verbalt, og det er jo ganske ofte.

I boken hans heter det videre:

"Du kan altså stole på magefølelsen din når du foretar vurderinger og valg på områder der vår utviklingshistorie gir grunn til å tro at din intuisjon er god. Også fordi dine preferanser, hva du liker, i stor grad er bestemt av dine (dels ubevisste) erfaringer, bør du ofte stole på hva du intuitivt foretrekker selv om du ikke er i stand til verbalt å begrunne det.

Dessuten kan du stole på magefølelsen din på områder der du har lang erfaring og betingelsene for læring er til stede. Ellers vil du stå deg på å ha en god porsjon skepsis til egen intuisjon og magefølelse."

Kan magefølelsen trenes opp?

- Ja, mener professor Kirkebøen.

- Én god idé er å tenke seg om. Ofte retter litt refleksjon opp gale intuisjoner. Fagfolk bør i større grad bruke eksterne hjelpemidler: Registrere erfaringer, oftere erstatte skjønn med modeller når flere usikre tegn skal vurderes, og bruke sjekklister. Nudging, "puffing", å legge omgivelsene til rette for gode intuitive valg, kan være effektivt.

Risholm Liverød ved webpsykologen.no forklarer at Paul Ekmans studier har vist at mennesker som har lang erfaring med meditasjon er mye bedre enn andre til å lese de følelsesmessige aspektene ved en situasjon.

- De som mediterer har gjerne kultivert sitt eget følelsesliv gjennom meditasjonsøvelser og har opparbeidet seg en god indre balanse. Med god kjennskap til egne følelser har de også gode forutsetninger for empatisk innlevelse i andre.

- Ekman sine studier viser at de med lang meditasjonserfaring skårer mye høyere enn politifolk, advokater, psykiatere, tollere, dommere og Secret Service agenter når det gjelder å gjenkjenne følelser. Med andre ord er meditasjon en praksis som styrker evnen til å oppfatte subtile tegn på hva andre mennesker føler. En slik kompetanse er mellommenneskelig verdifull, og kanskje gir det oss en mer tilregnelig magefølelse.

Les også:

Kan du spise ost som har mugnet?

Bør du spise kjøttdeig hvis emballasjen har blåst seg opp?

Dette er déjà-vu

Hva er det som skjer når foten sover?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning