– Hold deg til selve saken

Hvordan forholde seg til en person med psykopatiske trekk.

¿ Hold deg til selve saken
¿ Hold deg til selve saken
Publisert Oppdatert
Elin Brastein er leder for Epitel. Dette er Norges eneste hjelpetilbud for mennesker som blir trakassert av personer med psykopatiske trekk. Hun mener at man bør holde tunga rett i munnen når man har med slike personer å gjøre.

- Det er viktig å forstå at personer med slike trekk liker å krangle og diskutere. Hvis du sier imot i en diskusjon, så angriper han eller hun deg som person. Mens offeret tømmes for energi her, får vedkommende nye krefter av nettopp dette. Derfor er det veldig viktig at du holder deg til selve saken og ikke begynner å forsvare deg når personen setter i gang med å angripe personligheten din.

Fakta

 • Verdens Helseorganisasjon er forpliktet til å bruke et internasjonalt system når det gjelder diagnoser, og i dette systemet blir psykopati kalt dyssosial personlighetsforstyrrelse.

 • Omfattende undersøkelser fra 1980-tallet viser at det i USA var om lag fem prosent menn og en prosent kvinner som utviklet psykopati i løpet av livet. Den norske rettpsykiateren Hans Jacob Stang mener at antall personer med psykopatiske trekk er likt fordelt mellom kjønn, og anslår at omkring ti prosent av befolkningen har sike trekk.

 • I 2009 ble Epitel.info etablert som et lavterskel hjelpetilbud for den som føler seg krenket av personer med psykopatiske trekk. Tilbudet er landsdekkende.

 • Kilde: Epitel.info


Ingen vanlig konflikt

Det er svært sjelden at noen får diagnosen psykopat i Norge, men du merker det lett på kroppen om du har med en slik person å gjøre. Brastein forteller at det finnes måter man kan holde avstand på.

- Det er viktig å forstå at dette er helt annerledes enn alt annet, og dermed la være å bruke alle typer konflikthåndtering som man gjør i normale konflikter. Vanligvis søker man å møtes "på midten" for å enes om en sak. Her vil du snart erfare at du aldri kommer i mål, fordi konflikten er asymmetrisk.

Videre sier hun at vedkommende ikke er genuint interessert i å løse noen konflikt, men at han eller hun kun er ute etter å få makt og kontroll over deg som person.

Les også: Unngå overgriperen

Les også: Grønn av sjalusi

Les også: Ta livet i egne hender


- Det handler om at personen ikke egentlig ønsker annet enn å oppfylle sine egne behov. Du er interessant så lenge du kan brukes for at personen skal komme opp og frem.

Dette gjør de mot deg

Det er mange grunner til at man ikke bør slippe personer med psykopatiske trekk for tett innpå seg.

- Symptomer man ser hos den som er trakassert er blant annet: psykiske sammenbrudd, nedbryting av selvfølelse, langvarig helsemessig slitasje, følelsesmessige senvirkninger, tristhet og depresjon, angstplager og smerter i muskler og ledd.

Brastein forteller at personer med psykopatiske trekk ofte setter mennesker opp mot hverandre. Selv er ikke vedkommende klar over at de har denne personlighetsforstyrrelsen. Tvert imot blir den som sier dem i mot gjort til en fiende som de forsøker å bekjempe. Studier viser at de kan planlegge neste trekk, det vil si ondskapsfulle handlinger mot den de ønsker å knekke, og de kan vise en bisarr glede når de lykkes.

- De er kalde, kyniske, uredde og har ingen følelse av egen skyld i situasjoner. De lyver glatt, sprer rykter og løgnaktige påstander som setter andre i forferdelig dårlig lys.

Kjennetegn på psykopatiske trekk

Verdens Helseorganisasjon er forpliktet til å bruke et internasjonalt system når det gjelder diagnoser, og i dette systemet blir psykopati kalt dyssosial personlighetsforstyrrelse.

- For å få denne diagnosen må tre av de følgende kjennetegnene har vært vedvarende over lang tid.

 • Kald likegyldighet for andres følelser.
 • Markert og vedvarende holdning preget av uansvarlighet og manglende respekt for sosiale normer, regler og forpliktelser.
 • Manglende evne til å opprettholde langvarige forhold, men uten vansker med å etablere forhold.
 • Veldig lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for aggressive reaksjoner.
 • En tendens til å manipulere andre på en hensynsløs og beregnende måte.
 • Særlig opptatt av å gjøre inntrykk på andre mennesker og dyktige til å påvirke andre. Psykopatene føler selv at de kan overtale andre bare ved hjelp av egen sjarm.
 • Kjenner ingen frykt. Går langt når det gjelder å ta sjanser, og kjenner ingen frykt ved fysiske farer. Vet ikke hva det er å grue seg til noe.
 • Fravær av empati.
 • Planløs og bekymringsløs. En likegyldig holdning til fremtiden. Vurderer ikke situasjoner på forhånd, og er ikke interessert i å diskutere flere sider ved en sak.
 • Immun overfor stress. Viser ikke tegn til anspenthet eller uro i situasjoner som vanligvis er angstfremkallende. Kan oppføre seg uberørt i en situasjon hvor andre ville fått panikk.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning