Gratulerer med dagen

I dag markeres den internasjonale kvinnedagen!

Publisert Oppdatert
I dag, 8. mars, feires kvinnedagen. Den internasjonale kvinnedagen ble innstiftet i København i 1910, og årets kvinnedag er dermed nummer 100 i rekken.

Og hvis du trodde kvinnedagen var til for at norske kvinner kan legge seg med bena på bordet og kreve at mannen lager middag akkurat denne dagen - da tar du feil. Kvinnedagen har sitt utspring i noe langt viktigere:

I utgangspunktet skulle kvinnedagen være en kampdag for den sosialistiske kvinnebevegelsen, i første omgang som et redskap i kampen for kvinnelig stemmerett. Allerede året etter, i 1911, demonstrerte en million kvinner i Sveits, Tyskland, Østerrike og Danmark.

Stemmerett

Norske kvinner fikk allmenn stemmerett i 1913, omtrent 100 år etter at grunnloven av 1814 gav stemmerett til embetsmenn, byborgerskap og bønder.

I Norge ble dagen først markert i 1915, da Aleksandra Kollontaj fra Russland talte ved et stort fredsmøte i Oslo. Det var imidlertid først etter at Kvinnefronten i 1972 tok initativ til en større demonstrasjon i Oslo, at kvinnedagen fikk stor oppmerksomhet her til lands. Toppen ble nådd i 1976, men i løpet av 80.tallet sank interessen. De siste årene har 8. mars vært mer en markeringsdag enn en folkelig kampdag, og Norge har blitt kåret til verdens mest likestilte land. Og selv om noen kanskje mener vi er likestilte i dag kan tall fra Statistisk Sentralbyrå kanskje tyde på noe annet:

Slik er det i Norge i dag:

  • Omtrent like mange kvinner og menn har høyere utdanning i dag. Likevel velger de fleste fremdeles tradisjonelt. Kvinner utdanner seg oftere innen omsorg og undervisning, menn innen teknikk og naturvitenskap.
  • Fra midten av 1970-tallet og frem til i dag har kvinners yrkesaktivitet økt sterkt. I dag er nesten like mange kvinner som menn i jobb. Fremdeles finnes likevel typiske kvinne- og mannsyrker, og langt flere kvinner enn menn jobber deltid.
  • Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men færre enn en av fem toppledere er kvinner. Størst andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innen undervisnings- og omsorgssektoren.
  • Kvinners månedslønn utgjorde i gjennomsnitt 85,0 prosent av menns månedslønn i 2008. Forskjellen i lønn varierer betydelig fra en næring til en annen, mellom ulike utdanninger og aldersgrupper.
  • Parallelt med økende utdanning og yrkesaktivitet fra midten av 1960-tallet, er kvinner stadig blitt eldre før de får barn. Siden 1986 og frem til i dag har gjennomsnittsalderen ved første fødsel økt fra 25 år til 28 år.
  • Kvinner bruker mindre tid til husholdsarbeid i dag enn på begynnelsen av 1970-tallet, mens menn bruker mer tid. Kvinner bruker allikevel mer tid enn menn på husholdsarbeid.
  • Kilde: SSB, Wikipedia, Store Norske Leksikon

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning