Gi barn like muligheter

Hele dagen går «Kari» rundt på kjøpesenteret. Klassen hennes er på kinotur, men Kari vet at mamma ikke har råd til kinobilletten på femti kroner.

Publisert Oppdatert
På tross av at Norge er kåret til verdens beste land å leve i, ser vi at det er økende materielle forskjeller blant folk. Mange barn kommer fra familier med lave inntekter, og barna lærer seg fort at de ikke får være med på alt, fordi mamma og pappa ikke har penger.

Levekårsundersøkelse over 10 år

I 2000 inngikk Norske Kvinners Sanitetsforening og NOVA (Norsk instistutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) et samarbeid om en levekårsundersøkelse som skal gå over en tiårsperiode. Det er første gang her i landet at det gjøres en undersøkelse av dette omfanget med et så langt tidsperspektiv, og det er også første gang barna selv blir spurt. Levekårsundersøkelsen kan gi mye kunnskap om vilkårene for familier med lave inntekter.

Undersøkelsen baserer seg på data og intervjuer i familer der inntekten er opp til 112 000 kroner i året. Lavinntektsfamiliene er sammenliknet med foreldre og barn i et kontrollutvalg som består av familier med alle slags inntekter. Nesten 800 barn og 2000 foreldre intervjues.

- Kunnskapen vi får i denne undersøkelsen kan bety en forskjell for barn i Norge, sier Sandbæk.

Det er planlagt å samle inn data tre ganger i løpet av en 10 års periode.

- Dette gjør at vi får kunnskap om varigheten av perioder med fattigdom, og om ulike overgangs- og omstillingsfaser i familiene. Opplysninger om hva som fører ut av en vanskelig økonomisk situasjon eller hva som bidrar til å vedlikeholde den, kan gi oss et livsløpsperspektiv på fattigdom, forteller forskningsleder Mona Sandbæk i NOVA.

Avhengige av sosiale støtteordninger

De første resultatene viser at familer med årlig inntekt under 112 000 kroner klarer å holde hodet over vannet en periode, men faller sosiale støtteordninger bort viser undersøkelsen at den dårlige økonomien vil gjøre barnas hverdag vanskeligere. Undersøkelsen viser også at foreldre strekker seg langt for at barna ikke skal føle fattigdom. Foreldrene prøver på beste måte å argumentere for at barna selv skal velge rimelige alternativ for klær, leker og fritidstilbud. Allikevel er det mangler som barn i inntektsfattige familier må leve med, og de er knyttet til fritidsaktiviteter og ferie.

Sosiolog Anne Skevik på NOVA mener det er viktig at det settes i gang tiltak:

-Det er viktig at barna ikke blir stigmatisert, derfor er generelle velferdsordninger viktig. Tiltakene må kombineres med stønader familien kan leve av. Skolen må være gratis, og ikke slik det ofte er i dag der mange aktiviteter i skolens regi er avhengige av at foreldre betaler inn til klassekassa.

Ferie prioriteres ikke

Undersøkelsen viser ikke overraskende at barn i lavinntektsfamilier deltar i mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter enn barn i familier flest. Sportslige aktiviteter krever i stor grad innkjøp av dyrt utstyr, og lavinntektsfamiliene må derfor finne alternative aktiviteter for barna. I tillegg prioriteres ferien ofte vekk. Lokale sanitetsforeninger har ved flere anledninger finansiert ulike utflukter for barn i skoleferier. Utfluktene er et tilbud til alle barna i kommunen, slik at man unngår stigmatisering.

Kilde: Norsk Sanitetsforenings medlemsblad Fredrikke og Nova.no

__________________________________________________________________________

Illustrasjonsfoto: dreamstime.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning