Få bedre psykisk helse!

I dag markeres Verdensdagen for psykisk helse med over 1000 arrangementer i Norge. Få gode tips her.

Publisert Oppdatert
Årets tema er ungdom og psykisk helse.

- 4 av 10 er usikre på hvor de kan søke hjelp for psykiske problemer, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Sosial- og helsedirektoratet.

Usikker ungdom

Nå starter hun og resten av direktoratet en omfattende kampanje som skal gi ungdom mer kunnskap om psykisk helse.

En undersøkelse TNS Gallup har gjort for Sosial- og helsedirektoratet viser at fire av ti unge mellom 13 og 19 år er usikre på hvor de skal henvende seg for å få hjelp for psykiske problemer, og én av ti sier de ikke vil be om hjelp dersom de får problemer som er så store at de fungerer dårligere i hverdagen.

Sosial- og helsedirektoratet starter nå en omfattende kampanje som skal gi ungdom mer kunnskap om psykisk helse. Hensikten er å normalisere det å ha det vanskelig, og å få økt åpenhet rundt psykiske vansker. I tillegg skal ungdom vite når de bør be om hjelp,hvor hjelpen finnes og hvordan de kan hjelpe andre.

- Vi ønsker å vise at hjelp nytter, og at det er viktig å ta kontakt tidlig. Ungdom skal vite hvor de kan få hjelp og hvordan de kan hjelpe andre. Vi vet at omtrent hver femte ungdom opplever psykiske vansker, så selv om de fleste ungdommer har det bra, vil nesten alle kjenne noen som sliter. Da er det viktig at de vet hvordan de kan være til hjelp, og at det er bedre å bry seg enn å la være, sier Major.

Fokus på vennskap

Undersøkelser viser at vennskap er viktig for unges psykiske helse. Her er fem tips til hvordan man selv kan bidra til å hjelpe medmennesker i en vanskelig situasjon:

1. Vær oppmerksom når venner forandrer seg. Det kan være at en venn eller venninne plutselig oppfører seg annerledes enn han eller hun pleier. Da bør du ta kontakt for å høre om alt er i orden, og om det er noe du kan gjøre.

2. Hvis du ser at noen har det vanskelig, kan du være til god hjelp bare ved å bry deg. Kanskje vennen din ikke vil si noe, men det kan uansett være godt å høre at du er der hvis det trengs.

3. Det hjelper å snakke. Alle har det vanskelig med tanker og følelser i perioder. Noen ganger føles det ekstra ille, og for noen går ikke disse følelsene og tankene over av seg selv. Det er helt vanlig å ha det slik iblant. Hver femte ungdom opplever dette en eller annen gang, og ofte hjelper det å snakke om det.

4. Ikke forsøk å være terapeut. Mange ungdommer tar veldig mye ansvar for venner som har det vanskelig. Det er bra å bry seg, men hvis du blir betrodd alvorlige problemer er det viktig at du snakker med en voksen du har tillit til. Husk at venner skal støtte og lytte - ikke behandle

5. Ikke lat som ingenting Vær en støtte for den du ønsker å hjelpe, vær tillitsfull, lytt og fortell hvor man kan få hjelp. Tilby deg gjerne å følge vennen din til helsesøster eller til legen. Mange vegrer seg for å spørre fordi de er redde for å gjøre ting verre. Det er mye bedre å spørre enn å late som ingen ting.

Gode råd

Psykisk helse handler om hvordan du har det. Sterke følelser er vanlig i ungdomstiden, og de aller fleste har det vanskelig med tanker og følelser i perioder. Det er mye som påvirker den psykiske helsen.
 • Det er mange som kan hjelpe deg. Ikke gå for lenge alene med vonde tanker.
 • Snakk om det som føles vanskelig med noen du har tillit til.
 • Ikke prøv å leve opp til andres forventninger, men vær deg selv!
 • Sunne matvaner, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for en god psykisk helse.
 • Bruk av rusmidler kan utløse og forsterke psykiske vansker.
 • Ikke vær redd for å oppsøke profesjonell hjelp.
 • Be om hjelp hvis problemene blir så sterke at det går ut over hverdagen din og gjør at du fungerer dårligere over tid.
 • Jo tidligere du søker hjelp, jo raskere får du det bedre!

  Her kan ungdom få hjelp:

  Du kan snakke med en forelder, lærer, rådgiver, helsesøster på skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsestasjon for ungdom, fastlegen eller legevakten. Det viktigste er at du ikke holder problemene for deg selv.

  Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt her:
 • Røde Kors-telefonen for barn og unge: 800 333 21
 • Mental Helse Hjelpetelefonen: 810 300 30
 • Kirkens SOS: 815 333 00
 • Homofiles ungdomstelefon: 810 00 277

  Spørretjenesten Klara-klok.no , er en nettjeneste der helsepersonell svarer på spørsmål fra ungdom. Det er gratis og man får svar i løpet av noen dager.

  Nyttige nettadresser:

 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Oversikt over lokale hjelpetilbud til ungdom

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning