Kroppsspråk og gestikulering

Er du en "veiver", tilhører du nok denne menneskegruppen

Viktigere enn ordene som kommer ut av munnen din.

VISUELL PERSON: Trine Åldstedt, coach ved MetraResource, mener at en
utpreget visuell person - en som tenker, snakker og forstår verden hovedsakelig gjennom synssansen, gestikulerer mye.  ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock.
VISUELL PERSON: Trine Åldstedt, coach ved MetraResource, mener at en utpreget visuell person - en som tenker, snakker og forstår verden hovedsakelig gjennom synssansen, gestikulerer mye. ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock.
Publisert Oppdatert
TYDELIG BUDSKAP: Kristina S. Moberg, psykologspesialisten bak psykologblogg.no, mener at kroppsspråk er viktig for å få frem vårt budskap. FOTO: Psykologblogg.no.
TYDELIG BUDSKAP: Kristina S. Moberg, psykologspesialisten bak psykologblogg.no, mener at kroppsspråk er viktig for å få frem vårt budskap. FOTO: Psykologblogg.no.
- Utadvendte mennesker med mye energi og entusiasme gestikulerer mer enn innadvendte, mener Anne Karin Nordskag, daglig leder i Krystallklart budskap AS. FOTO: Siri Nordberg.
- Utadvendte mennesker med mye energi og entusiasme gestikulerer mer enn innadvendte, mener Anne Karin Nordskag, daglig leder i Krystallklart budskap AS. FOTO: Siri Nordberg.
UBEVISST: - 93 prosent av vår kommunikasjon foregår ubevisst, sier Trine Åldstedt, coach ved MetraResource. FOTO: MetraResource.
UBEVISST: - 93 prosent av vår kommunikasjon foregår ubevisst, sier Trine Åldstedt, coach ved MetraResource. FOTO: MetraResource.

Kristina S. Moberg, psykologspesialisten bak psykologblogg.no, mener at kroppsspråk er viktig for å få frem vårt budskap.

-Det går an å gestikulere for mye, og slik sett føre til at det verbale budskapet drukner.  Dersom man har kroppsspråk som er veldig dominerende, eller ikke bidrar til å forsterke og underbygge ordene, vil det karakteriseres som støy, sier Moberg til Kvinneguiden.

Disse personene gestikulerer mest

Hun trekker frem politikere som ofte er trent i kommunikasjon som et eksempel. Det er viktig for dem å nå frem klart og tydelig uten mye støy hos en mottaker.

-De vil ofte stå nokså rolig når de prater, men bruke kroppen på en slik måte at det understreker viktige ord, sier Moberg.

Anne Karin Nordskag er daglig leder i Krystallklart budskap AS hvor hun underviser i retorikk, presentasjonsteknikk og effektiv møtegjennomføring.

Hun forteller at forskning viser at mennesker som allerede er dyktige i språk gestikulerer mer enn de som er mindre gode. Det overrasket forskerne, men funn både hos barn og voksne underbygger dette.

-I tillegg tror jeg dette har med personlighetstype - utadvendte mennesker med mye energi og entusiasme gestikulerer mer enn innadvendte. Videre mener jeg å se at når vi er engasjerte, får vi også et mer engasjerende kroppsspråk, sier Nordskag til Kvinneguiden.

 

Ulike mennesketyper

-I NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) ser vi en sammenheng mellom sansebruk og gestikulering, sier Trine Åldstedt, coach ved MetraResource, og forklarer:

  • En utpreget visuell person - en som tenker, snakker og forstår verden hovedsakelig gjennom synssansen, gestikulerer mye. Armer og hender er i bevegelse, kanskje hele kroppen til tider, og gestikuleringen foregår litt høyt oppe i bryst, skulderhøyde og over. Gjerne supplert med levende mimikk.
  • En utpreget auditiv tenker forstår og lærer hovedsakelig gjennom lyd og har litt mindre gestikulering. Den ligger også lavere ned på kroppen, for eksempel sidelengs i nedre del av overkroppen.
  • En kinestetisk tenker forstår og lærer gjennom følesansen, og har omtrent ikke gestikulering. Vedkommende virker gjerne svært rolig.

Viktigere enn verbal kommunikasjon

Åldstedt mener at man kommuniserer best når man speiler samtalepartneren.

-Måten vi kan justere oss på er gjennom å observere ubevisst kommunikasjon hos vedkommende. 93 prosent av vår kommunikasjon foregår ubevisst og det er nok av kilder å justere seg etter når en vet hva en skal se etter. Når vi matcher, vil vi oppleve en dypere og nærere grad av kommunikasjon, sier coachen.

Moberg mener at nonverbal kommunikasjon ikke bare er kroppsbevegelser, men også hvordan man bruker stemmen, tempo, med mer.

Hun forteller at det i flere studier er funnet at den nonverbale kommunikasjonen er viktigere enn verbal kommunikasjon for budskapets evne til å nå frem slik senderen ønsket.

- I et jobbintervju kan man med fordel ha kroppen ganske rolig - dersom du ønsker et fokus på det som sies, anbefaler Moberg.

 

Nordskag mener at vi normalt tenker at bestemte gester kan være med på å understreke og forsterke budskapet for mottaker.

-En som skal snakke om tre ulike punkter, vil kunne kommunisere dette ved å holde opp først en finger, så en finger til og deretter alle tre fingrene for å vise tydelig at nå kommer jeg til det tredje punktet. Jeg mener dette vil hjelpe mottaker å både holde styr på hvor man er i presentasjonen og huske etterpå at det var snakk om tre punkter, sier Nordskag og understreker;

- Å fekte med armene uten mål og mening vil bare forvirre og forstyrre. En oppgave en taler har, er å engasjere lytterne, og unngå at de faller i dvale av kjedsomhet. Da kan det å ha et engasjerende og godt kroppsspråk bidra til å holde tilhørerne våkne.

 

Jenter gestikulerer mer

Foreløpige resultater fra en canadisk undersøkelse viser også at jenter i åtte-ti-årsalderen brukte hendene mer og kunne gjenfortelle mer av handlingen i en tegnefilm enn gutter på samme alder.

Fra før er det kjent at jenter utvikler språkkunnskaper raskere enn gutter.

En annen Nicoladis-studie, av kinesiske kvinner og menn som snakker engelsk, bekrefter kjønnsforskjellen:

Kvinner som snakket mer flytende enn menn gestikulerte også mer.

 

TOMMELFINGERREGEL

Anne Karin Nordskag mener:

-En tommelfingerregel er at vi gestikulerer med små bevegelser i små rom/forsamlinger og med store bevegelser i store rom/forsamlinger. Personlig tenker jeg at man skal være bevisst kroppsspråket sitt. I ytterste konsekvens kan frenetisk fekting virke forstyrrende.  

-Er du trygg på budskapet du skal framføre, så skal du framføre slik du ville gjort ovenfor gode venner du er trygg på. Det er da du er på ditt mest troverdige.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning