Ekstrem sikkerhet

Har du lyst til å prøve deg på ekstremsport i sommer? Sørg for at du ikke blir en av dem som angrer i ettertid.

Publisert Oppdatert
- Når man er på tivoli, regner man med at pariserhjulet er i orden, sier avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gunnar Wold.

- Og det skal jo være i orden. Samtidig vet vi at det skjer ulykker. Det samme gjelder for risikosport, forklarer han.

Wold mener nordmenn generelt ikke er kritiske nok når de oppsøker tilbydere av aktiviteter som rafting og fallskjermhopp.

- Vi tenker vel at når tjenesten er der, så er den sikker nok. Det er ikke alltid tilfelle. Kundene burde bli flinkere til å stille kontrollspørsmål. Skal du for eksempel på brevandring, så spør: Hva slags beredskap har dere? Hvordan vil dere håndtere det hvis jeg brekker beinet langt til fjells?

Ingen kvalitetskontroll

Slik reglene er i dag, kan hvem som helst tilby ulike risikoaktiviteter.

- Hvem som helst kan starte med hva som helst, det gjøres ikke noen kvalitetskontroll. Den som tilbyr organiserte tjenester eller opplevelser har riktignok ansvar for sikkerheten, men det er din helse det går utover dersom den ikke ivaretas godt nok, påpeker Wold.

Ifølge en undersøkelse nylig utført av Synovate MMI for Samfunnsikkerhet, tror to av tre nordmenn at arrangørene som står bak organiserte fritidsaktiviteter sørger for at sikkerheten er ivaretatt.

- Det er betenkelig at mange knapt levner risikoen en tanke når de er med på fritidsaktiviteter, kommenterer han.

Redaktør i Zine Travel, Ronny Frimann, har mange års erfaring som ekstremsportutøver. Han mener sikkerheten er godt ivaretatt hos de fleste aktive og erfarne tilbyderne i Norge.

- Så lenge det ikke er noe lovverk som regulerer hvem som kan tilby slike aktiviteter, bør du likevel undersøke eventoperatøren du bruker. Sjekk referanser og hvor lenge firmaet har holdt på, råder han.

I utlandet bør man være ekstra på vakt.

- Mange useriøse aktivitetstilbydere hiver seg på turistbølger. Det kan få skjebnesvangert resultat. Spør hotell, turoperatører og folk med lokalkunnskap for å finne frem til de seriøse, fortsetter Frimann.

Egenansvar

Gunnar Wold understreker at du som kunde også har et visst ansvar for å unngå ulykker.

- Forbrukeren har et ansvar for å opptre aktsomt og ta vare på seg selv. Du hopper kanskje ikke i strikk hvis du er sytti år og har dårlig hjerte.

Ifølge Samfunnssikkerhets undersøkelse tenker 70 prosent på hvilke farer de kan bli utsatt for når de deltar i ulike fritidsaktiviteter. Aldersgruppen 15-24 år er ikke uventet mest villig til å ta risiko. De er også den gruppen som i størst grad mener myndighetene har ansvar for å hjelpe personer som rammes av ulykker ved risikofylte aktiviteter.

Tidligere i år kom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med en veiledning i risikoanalyse for forbrukertjenester, og håper å kunne gå i gang med mer direkte undersøkelse av ulike aktørers sikkerhetstiltak neste år.

- Mange nye tilbydere har kommet til på ekstremsportmarkedet de siste årene, og vi har fått et varsku fra bransjen om at det er for lett for tilbydere å starte med slike aktiviteter. Problemet er at det er så mange tilbydere på så mange områder, og vanskelig å få oversikt. Derfor har vi heller ikke noen statistikk over ulykkesomfang, forklarer Wold.

Men opplyser at antall ulykker ser ut til å være økende.

- Vi ser en tendens til at folks trang til risikoutøvelse øker. Og når aktiviteten øker, øker også antall ulykker.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning