Dette ødelegger karrieren

Kvinner mister mer nattesøvn enn hva menn gjør.

Publisert Oppdatert
Det er vitenskapelig bevist at søvnavbrytelser medfører en rekke fysiske og psykiske plager. Forskning viser at det er særlig kvinner som blir utsatt for søvnavbrytelser, på grunn av at det er de som i størst grad står opp og trøster gråtende barn.

Les også: Skiller du deg ut?

Les også: Hvorfor vil ikke menn binde seg?

Les også: Kvinner i jobb - Selvkritiske og undertrykte


På grunn av dette konkluderer forskeren bak en ny amerikansk undersøkelse, at kvinner blir hemmet en kritisk fase av deres karriere hvor de blant annet forhandler om lønn.

- Søvnavbrytelser påvirker ikke bare kvinners helse og generelle velvære, men er også en medvirkende faktor til kjønnsforskjeller på lønn og karrieremuligheter, sier Sarah Burgard.

Burgard står bak undersøkelsen, og er forsker ved Institute for Social Research, ved University of Michigan, USA.

Størst forskjell første år
Forskeren har undersøkt data fra 20. 000 arbeidende amerikanske foreldre. Hun har funnet ut at forskjellen er størst i barnets første år. Her rapporterte nemlig 32 prosent av kvinnene at deres søvn ble avbrutt, mens 11 prosent av mennene ble utsatt for det samme.

Samtidig var kvinners søvnavbrytelser i gjennomsnitt 44 minutter, mens menn kun var oppe i 30 minutter av gangen.

Tendensen blir betydelig mindre i barnets andre leveår, og forsvinner nesten helt fra treårsalderen.

- Kvinner får langt dårligere søvn enn menn på et avgjørende tidspunkt i deres karriere. Barnets første leveår er ofte sammenfaldende med kvinnens første år på arbeidsmarkedet. Kvinnens lønnsnivå og karrieremuligheter blir påvirket hvis hennes arbeidsinnsats tar skade av søvnmangel. Derfor kan søvnmangel være en skjult felle som påvirker muligheter i livet, sier Burgard.

Kvinner straffet lønnsmessig
Hun synes de mest overraskende funnene ved denne undersøkelsen er at kjønnsforskjellene i nattlig omsorg ikke har endret seg nevneverdig, med tanke på foreldrenes stilling, lønn og utdannelse. I familier hvor kvinnen er eneforsørger, er det allikevel 28 prosent av kvinnene som står opp om natten. I familier hvor mannen er eneforsørger, står mennene kun opp i fire prosent av tilfellene.

Mette Deding er kjønnsforsker fra det danske forskningsinstituttet SFI Campbell. Hun merer at undersøkelsen nok en gang beviser hvor påvirket kvinner er av det som skjer på hjemmefronten.

- Det er nok en understreking av at det er en forskjell på kvinner og menn, som også henger sammen med det som foregår i hjemmet. Det kan diskuteres om det er rimelig eller ikke, men kvinner blir straffet lønnsmessig når de får barn, sier Mette Deding.

Sarah Burgard oppfordrer på bakgrunn av undersøkelsen foreldre til å dele stå-opp-om-natten byrden mer likt.

Kilde: Videnskap.dk karriere_hoyde

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning