Kvinner i jobb - Selvkritiske og undertrykte

Karrierekvinner settes på prøve av mannlige kolleger hver eneste dag. - Det er ikke for ingenting at man lett omtaler ledergrupper på arbeidsplasser som Gutteklubben Grei, sier Professor Gro Mjeldheim Sandal.

Publisert Oppdatert
Professor ved Institutt for Samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, Gro Mjeldheim Sandal, forteller om hvorfor kvinner i jobb er svært mye mer kritiske til seg selv enn menn, og hvorfor karrierekvinner ofte lar seg overkjøre av menn på jobben.

- Kvinnene må være dyktigere for å nå like langt som menn på karrierestigen, og mye tyder på at kvinner i topp-posisjoner har det tøffere enn sine mannlige kolleger - særlig dersom de befinner seg i mannstunge virksomheter. Det sies at kvinner som klatrer oppover karrierestigen før eller senere støter mot et 'glasstak' av uformelle og delvis usynlige stengsler, forklarer Sandal.

Hensynsfulle jenter

Mange kvinner er svært kritiske til seg selv og har problemer med å bli fornøyde med hvordan de presterer. I en jobbsituasjon har kvinner vanskelig for å si nei, de har et dypt ønske om å klare alt og være perfekt, noe som kan føre til at flere karrierekvinner blir langtidssykemeldte.

Noen studier har vist at kvinner har lettere for å legge skylden på seg selv når ting blir vanskelig enn det som menn har. Fra oppdragelsen av, blir jenter stimulert til å ta hensyn til mennesker rundt seg mens guttene gjerne får sloss og konkurrere. Dette kan bidra til at de senere i livet synes at det er naturlig å opptre tøffere når de eksempelvis søker jobb og ikke er redde for å bruke albuer for å komme fram.

- For kvinner kan dette bety å bryte etablerte kjønnsroller. Mange kan føle seg mindre kvinnelig og attraktiv dersom de konkurrerer i yrkeslivet - ikke minst i de tilfellene der motparten er menn. Når karrierekvinner noen ganger omtales som "menn i skjørt" sier det ikke så lite om holdninger til ambisiøse kvinner, forteller Sandal.

Kjønnskille på jobben

En undersøkelse av de svenske forskerne Hélène Sandmark og Monica Renstig viser at langtidssykemeldingene blant høytlønnete kvinner har økt med mer enn 300 % på fire år. Begge forskerne tror at grunnen til sykemeldingene skyldes blant annet at kvinner vil klare alt - de vil lykkes på jobben, ha et perfekt hjem, dyktige barn og et rikt sosialt liv. Til slutt brister det.

-Noe av dette kan handle om at kvinner i mindre grad enn menn besitter nettverk som backer dem opp og som fungerer som døråpnere i organisasjonen. En norsk studie viste faktisk at mange kvinnelige ledere mente at de hadde klart å komme til topps fordi de hadde fått støtte av mannlige mentorer. Dette betyr ikke at kvinnene var mindre kvalifiserte enn sine mannlige motstykker, men snarere at man møter mer motstand på veien, sier Sandal.

Professoren mener at det lett skjer et skille på jobben i forhold til kjønn av en enkel grunn;

-Det er ikke uvanlig at ambisiøse kvinner utsettes for utprøving og at de heller ikke innvies i de uformelle sosiale nettverkene der mange beslutninger taes og informasjon blir utvekslet. Nettverk synes i stor grad å baseres på like interesser og omgangstone- og dermed skjer det et skille i forhold til kjønn, sier professoren.

- Dyrk det kvinnelige i deg

Ord som «karrierekvinne» er for mange helt naturlig og for andre svært krenkende og nedverdigende. Hvor ofte hører vi ordet «karrieremann», og er det i det hele tatt et ord?

Professor Sandal mener at slike ord kan si mye om hvilke holdninger som har vært i samfunnet til kvinner som ønsker posisjoner. Slike ord avspeiler kanskje først og fremst et brudd på de forventningene som tradisjonelt er knyttet til kvinner. På samme måten som man snakker om kvinnelige piloter eller kvinnelige trailersjåfører når kvinner inntar områder som tradisjonelt har vært forbeholdt menn. Sandalhåper at ordet "karrierekvinne" dør ut.

-I Norge er kvinner nå majoriteten på høyskoler og universiteter og gjør det minst like bra som sine mannlige medstudenter. Over tid, kan vi forvente at kvinner vil besitte langt flere maktposisjoner enn det som har vært tilfelle fram til i dag, forklarer hun.

For en tid tilbake skrev Dagbladet om karrierekvinnenes posisjoner i arbeidslivet i dag. I artikkelen kommer det frem at tøffe, selvhevdende og synlig ambisiøse kvinner ikke er ønsket i sjefsstillinger. Norske ledere etterspør de myke, moderlige og omsorgsfulle kvinnene.

- Kvinner som skal gjøre suksess må være kvinner , sier administrerende direktør i Kontura Search & Selection AS, Per Inge Hjertaker.

Og rådet hans til unge kvinner som vil gjøre karriere i dag, strider imot dagens holdninger;

- Rendyrk det kvinnelige i deg! Det er ditt beste konkurransefortrinn, sier Hjertaker.

Undertrykker ambisjoner

På grunn av såkalte «skjortemenn» og mannlige overordnede, er det mange kvinner som kvier seg til å satse på drømmene og ambisjonene sine, noe som kan føre til at kvinner undertrykker ønskene sine og sikter mot en lavere karriere.

- Det har vært en alminnelig oppfatning at mange kvinner velger bort en lederkarriere ut i fra hensynet til hjem og familie. Det er rimelig å anta at den fortsatt skjeve arbeidsfordelingen i mange hjem gjør at kvinner ikke føler at de har kapasitet til å ta på seg krevende jobber. Dette avspeiles nok også i at mange kvinner velger deltidsjobber, forklarer Sandal og fortsetter;

- I våre undersøkelse av ledere finner vi ingen kjønnsforskjeller i forhold til hvorvidt de opplever at jobben påvirker familielivet på en negativ måte. Kanskje er kvinnelige ledere flinkere til å stille krav på hjemmebanen? Vi skal likevel ikke se bort i fra at mannlige og kvinnelige ledere kan ha svært ulike familiesituasjoner, sier hun.

Data samlet inn i forbindelse med andre lederundersøkelser, har vist at over 35 prosent av de mannlige ledere hadde såkalt «bakkekunnskap» på hjemmebanen, det vil si en deltidsarbeidende eller hjemmearbeidende partner, mens majoriteten av de kvinnelige lederne levde i et to-karriereforhold. Ifølge Sandal skulle dette tilsi at de kvinnelige lederne opplever et større totalt arbeidspress enn sine mannlige kolleger.

Trygg hjemmebane

For kvinner som ønsker å hevde seg i arbeidslivet, stå på og følge drømmene sine, har Sandal følgende råd;

- Det sies ofte at menn er ensrettede og bare kan konsentrere seg om en ting av gangen. Dette kan være en viktig egenskap dersom man skal gjør karriere - i alle fall på kort tid. Evnen til å satse og legge stor innsatsvilje i å nå målene sine, er sannsynligvis en viktig suksessfaktor. En egenskap som ofte forbindes med kvinner, er at man er flink til å kommunisere og samarbeide. Dersom man blir altfor lydhør for hva andre mener om en, blir man lett usikker og dertil spiser det opp energi og fokus, sier hun

Professoren mener at det er viktig å ha en trygg base hjemme for at det skal være mulig å jobbe bra utenfor husets fire vegger.

- Du må skape en hjemmesituasjon som gjør det mulig for deg å bruke tid på karriere. Det kan høres litt enkelt ut, men mye av det handler om å velge riktig partner. Om ikke partneren stiller opp, må du være kompromissløs i å skaffe deg annen type avlastning. Sørg også for å holde deg i fysisk form og gi deg selv pusterom. Du blir dessuten en mer interessant kandidat for gode jobber dersom du har interesser, impulser og synspunkter fra andre områder enn det du arbeider med, sier hun.

Sandal mener også at det er viktig å tenke langsiktig. Kvinner bør styre unna bransjer der det er lett å knekke nakken på veien oppover fordi det legger beslag på all tiden og kreftene. Dersom du som kvinne ser for deg at du ikke vil klare å stå i jobben i mer enn noen få år før du har brent ut, er det kanskje ikke verdt innsatsen.

- Balanse i tilværelsen, der også kanskje familie og barn inngår, vil være viktig i det lange løp for at du skal ha et godt liv, sier hun.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning