Dette kan koste jobben

Nå kan en betalingsanmerkning også ødelegge karrieren din.

Publisert Oppdatert
En betalingsanmerkning er ikke lenger kun til hinder for opptak av lån og tegning av telefonabonnement eller forsikring. Nå kan en betalingsanmerkning også ødelegge karrieren din.

Ansatte sjekkes

Fra USA meldes det om at stadig flere arbeidsgivere foretar kredittvurderinger av kandidater i forbindelse med ansettelsesprosesser. I sin nyeste bok "Bait and Switch: The (Futile) Pursuit of the American Dream" påpeker Barbra Ehrenreich denne økende tendensen.

Det er sannsynligvis kun et tidsspørsmål før også norske arbeidsgivere, begynner å sjekke arbeidssøkeres privatøkonomi. Det blir nok ikke slik at alle ansatte sjekkes - men det er sannsynlig at søkere til ansvarsfulle stillinger vil bli sjekket i forhold til betalingsanmerkninger.

Har du betalingsanmerkninger, det bli vanskelig å få lån. Banker er veldig skeptiske til å gi lån til personer som tidligere ikke har gjort opp for seg.

Forsikringsselskaper, telefonselskaper og en rekke andre leverandører foretar også kredittvurdering av potensielle kunder. En betalingsanmerkning kan derfor allerede i dag få store konsekvenser for din privatøkonomi.

Forestill deg da hvor store konsekvensene blir hvis også arbeidsgivere begynner å bruke kredittinformasjon i ansettelsesprosesser. I tiden fremover vil det derfor bli ennå mer viktig å unngå betalingsanmerkninger:

Hvordan unngå betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger oppstår når du ikke betaler dine regninger. Betaler du ikke leverandøren, sendes saken til inkasso. Betaler du ikke kravet fra inkassoselskapet, melder de saken til forliksrådet. En måned etter at saken er meldt til forliksrådet, kan inkassobyrået registrere en betalingsanmerkning på deg.

Er du uenig i en faktura, må du gi leverandøren beskjed om det. Da er saken omtvistet, og kan ikke sendes til inkasso. Saken må da løses mellom deg og leverandøren, og du unngår betalingsanmerkninger i løpet av prosessen.

Er fakturaen berettiget men du ikke har anledning til å betale den, ta kontakt med leverandøren. Meddel at du har betalingsproblemer, og be om utsatt betalingsfrist eller om en nedbetalingsordning. Så lenge du har betalingsvilje, er det ofte mulig å komme til enighet med leverandøren. Da blir ikke saken sendt til inkasso, og du slipper betalingsanmerkninger.

Har du allerede betalingsanmerkninger, sørg for å få de slettet Gjør opp for deg så snart som mulig. Når du har betalt kravet, skal betalingsanmerkningen slettes umiddelbart.

Og merk deg at betalingsanmerkninger uansett ikke skal være registrert i lengre enn 4 år - uansett om kravet er betalt eller ikke.Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning