Åndelig terapi

Hva er det, og hvordan fungerer det?

Publisert Oppdatert
Har du kommet en plass i livet hvor ting står på stedet hvil, og du føler en stadig sterkere følelse av meningsløshet? Ifølge coach og samtaleterapeut Mariann Marthinussen ved Lev ditt liv & Life Art Academy kan såkalt transpersonlig psykologi og Psykosyntese.

Les også: Slik kommer du deg videre

Les også: Venner med eksen?

Les også: Aldri fornøyd?


Hva er det egentlig?
 • Psykosyntesen er en praktisk rettet, holistisk og transpersonlig psykologi som også rommer, i motsetning til tradisjonell psykologi, menneskets spirituelle side og åndelige realitet.
 • Transpersonlig psykologi er i dag et eget område innefor psykologi, den ligger tett oppunder både den humanistiske psykologi og religionspsykologi.
 • - I Transpersonlig psykologi søker vi å forstå vår menneskelige utvikling med et spirituelt perspektiv. Det vil si at mennesket er en del av noe større. Dette større er udefinert og opp til den enkelte å utforske, forklarer Marthinussen.

  Hun ar satt sammen en liste over eksempler hvor man kan ha stort utbytte av en slik åndelig terapi:
 • Følelse av konstant tretthet, å være i en trykk-koker, intense energier, stress. Stort behov for protein og sukker.
 • En opplevelse av å være desorientert - forvirret, som om du har mistet din plass.
 • Glemsk, tap av korttidsminne.
 • Økt sensitivitet til omgivelsene. Lyder, folkemengder, mat, TV, mobil. En opplevelse av å være overveldet.
 • Føler ingenting, mangel på glede og entusiasme, bryr deg lite om hva som skjer.
 • Opplevelse av at det som var deg ikke passer lenger, forstår ikke hvem du er blitt.
 • Ser og hører ting du ikke forstår.
 • En stor motstand og intoleranse mot regler, begrensninger, rammeverk, holdninger og sosiale strukturer.
 • Store humørsvingninger, gråter lett.
 • Du klarer ikke lenger gjøre elementære ting du før gjennomførte enkelt.
 • Motstand mot å gjøre oppgaver du ikke forstår nytten av, eller som du før kunne gjøre på ren vilje, eller følge gammel rutine.
 • Føler all logikk og begreper blir borte, som å leve i en "ullen" tilværelse.
 • Opplevelse av å "miste grepet", miste fotfeste, bli gal på uforklarlig vis.
 • Angst og panikkanfall for de minste ting.
 • Du er i en situasjon som virker som ditt største mareritt.
 • Du ønsker deg "hjem" men er usikker på det er eller betyr.
Coachen poengterer at denne listen ikke er utfyllende, og at flere av disse symptomene også kan ha andre årsaker eller bør sjekkes med lege.

- Men dette er symptomer mange har når de føler behov for en sterkere åndelig kontakt og forståelse av livet, sier hun.

Fokus på viljen er en stor del i psykosyntesen.

- Vi vil se på viljens kraft, og hva vi kan oppnå når vi kommer kontakt med vår innerste vilje. Ofte settes viljen til side, enten fordi andres behov oppleves som viktigere eller fordi vi er redde for hva som vil skje om vi brukte våre egen fire vilje, forklarer Marthinussen.

Psykosyntesen skal ikke bare få oss til å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør, men også hjelpe oss til å sette våre intellektuelle innsikter ut i praktisk handling. Da kan vi lære oss selv bedre å kjenne, forstå våre behov, og skape en egen meningsfull handlingsplan for livet.

Historikk
Professor Roberto Assagioli (1888-1974) var Psykosyntesens grunnlegger. Han levde samtidig som Ferud og Jung, og ble den første italieneren blant psykoanalysens pionerer på tidlig 1900-tallet. Som nyutdannet lege praktiserte han psykoanalyse, men fant den for begrensende. I likhet med Jung anså Assagioli at psykoanalysen konsentrerte seg for mye om det syke i mennesket. Han mente at psykisk smerte, angst, depresjon og andre forstyrrelser som han avdekket hos sine pasienter ikke nødvendigvis var noe sykt. Det var er forsøk fra vedkommendes side å finne en mening og innhold i livet sitt, og takle vanskelige forhold og opplevelser.

- Assagioli var opptatt av at vi mennesker har en sjel som lengter etter å utrykke seg. Denne modellen vektlegger menneskets egne ressurser og indre kunnskap til å virkeliggjøre vårt fulle potensial, sier Marthinussen.

Kort sagt kan man si at Assagioli bygde en bro - en syntese - mellom vesten analytiske tenkning og Østens filosofi. terpai_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning