Fra ordinært til eksklusivt

Furumøbler var veldig populært på 80- og 90- tallet, og som man finner i mange norske hjem. Er du lei furu, men allikevel vil beholde skapet, er det bare å male! Dette vitrineskapet ble malt og lasert, og fremsto til slutt som et helt nytt og eksklusivt møbel!

Publisert Oppdatert
<IFRAME WIDTH=600 HEIGHT=700 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 HSPACE=0 VSPACE=0 FRAMEBORDER=0 SCROLLING=no BORDERCOLOR="#000000" SRC="http://www.ifi.no/contents.jsp?content=/doc/Fakta/GjorDetSelv/2003/2003_04/gds_mal_skap.htm&isfactspage=0">
</IFRAME>

Hentet fra: ifi.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning