Enklere å bytte boligforsikring

Fra nyttår blir det lov å bytte forsikringsselskap når som helst, ikke bare ved hovedforfall. Dette kan gi deg lavere pris, og en mer omfattende forsikring.

Publisert Oppdatert
- Folk tror de har en større dekning enn de har. De har en forestilling om at forsikringen dekker alle uhell de ikke har skyld i, sier Helga Skofteland, juridisk rådgiver i Forbrukerrådet.

- Hovedproblemet er at folk ikke orker å sette seg inn i vilkårene. Derfor vet de ikke hva de måtte være forsikret for eller mot, utdyper Skofteland.

Nytt fra nyttår

Fra årsskiftet kan du flytte forsikringen når du vil. I dag gjelder en forsikringsavtale for ett år av gangen. Etter 1. januar kan du skifte selskap utenom hovedforfall. Endringen omfatter alle typer skadeforsikringer, det vil si forsikringer av gjenstander.

Boligen kan være forsikret på ulike måter. Eier du huset selv, må du ha en villaforsikring som dekker bygningen. Bor du i blokk/sameie er bygningsmassen forsikret felles. Uansett bør du ha forsikret innboet.

- Statistisk sett kommer de fleste til å oppleve én eller flere skader på hus eller hjem i løpet av livet, opplyser Stein Haakonsen, informasjonssjef i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Størst er risikoen for vannskade. Deretter kommer innbrudd eller tyveri, fulgt av brann, ifølge tall fra FNH. De største utbetalingene skyldes imidlertid brann.

Fives tips

Privatøkonomisk rådgiver Carsten O. Five har følgende råd når du går gjennom boligforsikringen din:

* Sjekk om forsikringen dekker full gjenoppbygging til dagens priser, dersom huset brenner.

* Har du pusset opp, eller bygd på ny garasje, si i fra til forsikringsselskapet, og pass på at forsikringen dekker også dette.

* Vurder egne forsikringer for kostbare enkeltgjenstander eller samlinger. Dette kan gjelde piano, flygel, malerier, pelsverk, bunad, våpen, smykker eller store mengder bøker eller musikk.

* Har du ulike sikkerhetstiltak, som røykvarslere, alarm, overspenningsvern og vannstoppventil i boligen din, kan det gi rabatt på forsikringen.

* Fotografer det du eier, og brenn bildene på en cd og oppbevar den et annet sted enn hjemme. Dette kan være en god dokumentasjon i forhold til forsikringsselskapet, og ikke minst en huskeliste for deg selv. Hvis du ikke har noe bevisst forhold til hva du eier, er det vanskelig å føre opp alt som har gått tapt i en brann på skadelisten.

Beregning av innbo

Det finnes to måter å beregne verdien av innbo på: Du kan summere opp hva det koster å gjenskaffe det du har. Alternativt kan du be forsikringsselskapet om råd. De fleste selskaper har en tabell som tar utgangspunkt i antall rom, tallet på familiemedlemmer og standard på innboet.

- Det hender det blir strid om verdien på spesielle gjenstander, for eksempel en bunad eller en uniform man har arvet. Man får ikke dekket affeksjonsverdi, men tingens reelle verdi, påpeker Elisabeth Berthelsen, daglig leder ved Forsikringsklagekontoret.

Det kan også bli uenighet om ting hvor innkjøpsprisen har gått ned, for eksempel pc og mobiltelefon.

- Men det er sjelden store problemer rundt beregning av verdi på innbogjenstander, presiserer Berthelsen.

Får tilbakebetalt

Selv om man fra nyttår kan bytte forsikringsselskap utenom hovedforfall, kan man ikke med loven i hånd kreve å få endret den løpende avtalen med selskapet - den gjelder fullt ut.

- Men ved å bytte selskap sier man opp den løpende avtalen, og i det nye selskapet bør man få både bedre pris og dekning, mener Skofteland.

De som har forhåndsinnbetalt forsikringspremien hos et selskap, vil få penger tilbake fra dette selskapet dersom de flytter forsikringen til et annet selskap midt i forsikringsåret. Etter de nye reglene vil tilbakebetalingen bli beregnet i forhold til perioden som gjenstår.

Men ikke forhast deg dersom du vil skifte selskap. Sjekk at det nye selskapet er seriøst, og vær påpasselig overfor nye og ukjente aktører, råder Stein Haakonsen i FNH. Han trekker fram skandalen med European Insurance Agency (EIA) som eksempel, der det ikke sto noe ansvarlig forsikringsselskap bak, og mange ble lurt.

Dyr rotteinvasjon

Først når uhellet er ute, går det opp for mange hvor viktig det er å kvalitetssikre forikringsavtalene sine. Helga Skofteland anbefaler alle å ta en prat med selskapet sitt, og finne ut hva man faktisk er dekket for.

- Spør og grav, og tenk på hva som kan skje. Dekker forsikringen rørbrudd innvendig eller setningsskader? Det siste er virkelig krise, da får du kjempesprekker i hele huset, og det er omtrent ubrukelig, poengterer juristen.

En boligeier måtte nylig punge ut med 60.000 kroner for nytt kjøkken, etter at det ble funnet rotter der. Hele kjøkkenet måtte rives og bygges opp igjen, med nytt sementdekke under gulvet, nye rør, skap og fliser. Ødeleggelsene var ikke dekket av forsikringen.

- Skader fra dyr, husdyr og gnagere krever tilleggsforsikring, på samme måte som dekning av hussoppskader. Dette er skader som for de fleste kan hindres gjennom tilstrekkelig aktsomhet. Hvis man på et tidlig tidspunkt går inn med mottiltak mot gnagere, vil skadene ofte ikke oppstå, eller de kan reduseres til et minimum, hevder Stein Haakonsen.

Han vedgår at det skal mye til å verge seg mot de plutselige invasjonene som kan oppstå etter lange, milde høstsesonger.

- Noen ønsker seg "all risk-vilkår", vilkår som dekker alle typer skader, uansett aktsomhetsvurdering. Men flertallet er neppe interessert i det, da premien i hvert fall ville blitt fordoblet. Derfor blir forsikringsvilkårene utformet som et felles multiplum av hva folk flest med en viss sannsynlighet kan rammes av. Resten må man selv ta ansvar for, sier Haakonsen.

Million i sopp- og råteskader

Snittpris for forsikring av villa inkludert innbo er 6000 kroner, hytteforsikring er 2000 kroner og innboforsikring 1500 kroner, ifølge Øivind Huse, fagsjef i If. Egenandelen ligger på 3000 eller 4000 kroner. Sykkel er vanligvis omfattet av innboforsikringen, og du kan få redusert egenandelen om den er registrert i Falck Sykkelregister.

Huse mener flere bør vurdere de boligforsikringene som dekker mest, og legge i rundt en tusenlapp ekstra på villaforsikringen, for å være sikret mot skader fra rotter, mus, sopp og råte.

- Skadene på boligen kan bli svært store. If har hatt enkeltsaker der vi har utbetalt over én million kroner på sopp- og råteskader i en privatbolig, og over 200.000 kroner for skadeverk av rotter og mus, forteller Huse.

Unngå dobbeltforsikring

Sjekk at du ikke har skadeforsikring hos flere selskaper. 830.000 LO-medlemmer har automatisk hjemforsikring via fagforbundet. Denne har ingen øvre erstatningsgrense, og dekker de fleste vanlige tap og skader på innbo og løsøre. En tilsvarende forsikring i et annet selskap er dermed bortkastede penger.

Her er det viktig å merke seg at det er forskjell på forsikring av ting og forsikring av liv og helse. Har du to uføreforsikringer i ulike selskaper, og du blir ufør, får du erstatning begge steder. Har du derimot kameraforsikring i to selskaper, og fotoapparatet blir stjålet, kan du kun kreve erstatning i ett av selskapene.

Kjærester som flytter sammen kan ofte klare seg med én hjemforsikring.

- Årlig sjekk!

- Altfor mange bare tar i mot giroene, og ser ikke etter hva forsikringene dekker. En del selskaper legger automatisk på premien, derfor kan du spare mye penger på å være bevisst, sier privatøkonomisk rådgiver Carsten O. Five.

Han anbefaler en årlig sjekk av alle skadeforsikringer. Se dem under ett - bil, båt, bolig, fritidsbolig, reiseforsikring - ikke minst siden vi etter nyttår kan skifte selskap når vi vil.

- Sett opp en liste over hva du trenger, og send den til flere forsikringsselskaper og be om tilbud, råder Five.

- Så kan du eventuelt bruke disse prisene til å presse ned summen hos forsikringsselskapet du har i dag. Men det er ikke bare pris som er viktig, du bør også sammenlikne dekningen til de forskjellige selskapene. Det kan ofte være gunstig å spre forsikringene, selv om selskapene gjerne reklamerer med samlerabatt. Totalrabatten er nemlig ofte ganske liten.

Fallgruve for studenter

Studenter regner gjerne med at de er dekket av foreldrenes innboforsikring. Det er ikke alltid riktig.

If har en toårsregel som sier at om du bor borte over to år fra hjemmet, er ikke lenger tingene dekket av foreldrenes innboforsikring. Gjensidige har derimot ingen begrensninger på hvor lenge studenter kan bo borte - forsikringen gjelder så lenge de ikke melder flytting til folkeregisteret.

Melder du flytting til studiestedet, må du uansett skaffe deg din egen innboforsikring.

Lønner seg å klage

Én av tre som klager på utbetalingen fra boligforsikringen, får medhold eller bedre resultat, ifølge Forsikringsklagekontoret. De får årlig inn 900 klager på boligforsikringer. Bortimot halvparten gjelder vannskader eller at grunnen under huset endrer seg.

- Den vanlige klagesaken er at man forventer forsikringen skal dekke mer enn man gjør, forteller daglig leder Elisabeth Berthelsen.

Forsikringsklagekontoret.no under "nemndsavgjørelser" kan du lese hvilke saker som har gått i kundenes favør, og hvilke som har gått i forsikringsselskapenes favør.

Foto: Paal Audestad

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning