Det gamle kjøkkenet ble som nytt

- Vekk med alt og inn med noe nytt! Slik var beboernes første reaksjon på det trauste furukjøkkenet med mørkegrønne omgivelser.

Publisert Oppdatert
<IFRAME WIDTH=600 HEIGHT=700 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 HSPACE=0 VSPACE=0 FRAMEBORDER=0 SCROLLING=no BORDERCOLOR="#000000" SRC=http://ifi.no/contents.jsp?content=/doc/Fakta/GjorDetSelv/2003/2003_08/gds_fonrye_kjokken.htm&isfactspage=0>
</IFRAME>

Hentet fra: ifi.noNyttige tjenester

FORUM

Underholdning