Alt kan måles

Er fuktnivået riktig? Ventilasjonen god nok? Eksponeres du for radon? Nå er det utviklet et utall måleapparater for boligen din. Det går mot en våtere og kaldere årstid.

Publisert Oppdatert
På tide å skalke lukene, fyre i peisen, kort sagt forsterke de problemene som eventuelt måtte finnes med inneklimaet. Og alt kan måles i 2005: radon, fukt, soppsporer, husstøv, støy, lukt... Det finnes apparater for det meste.

- Flere boligeiere er blitt opptatt av inneklima. Men fortsatt er det mange som ikke tenker på inneklimaet før man føler seg dårlig, sier Kariann Magnussen, forsker i Byggforsk.
Nye hus sårbare

Gjennomsnittsnordmannen holder seg inne 90 prosent av tiden, inklusiv jobb eller skole. Det er langt mer enn før. Og selv om fuktproblemer ble beskrevet allerede i Det gamle testamentet, er vi blitt langt mer bevisste de siste årene på sammenhengene mellom inneklima og helse. Ifølge folkehelseinstituttet i Sverige kan ekstrem fukt, råte og sopp være like farlig som røyking. Nye hus er særlig sårbare.

- Husene bygges tette, og moderne materialer er mer ømfintlige for fukt. Et defekt ventilasjonssystem kan være nok til at ting går galt, forteller Kolbjørn Moen Jenssen, daglig leder i Mycoteam, som er spesialister på fukt- og sopproblemer.

- Og har man først fått fukt og sopp i boligen, er det vanskelig å bli kvitt den, poengterer han.

- Derfor er det viktig å bruke sansene. Man kan ofte se eller lukte seg fram til fukt. Har man mistanke om en skade, er det viktig definere problemer så raskt som mulig. Jo tidligere man reagerer, desto mer begrensede blir skadene.

Måling av fukt og følgeskader med spesialtape koster fra 1000 til 1800 kroner.

Gass i grunnen

Radon er en snikende fare. Helt luktfri, men hvert år er radonstråling medvirkende årsak til at 300 nordmenn dør av lungekreft. Radon er en radioaktiv edelgass. Den oppstår gjennom nedbryting uran som finnes naturlig i berggrunn og jordsmonn - særlig i enkelte typer granitt og alunskifer. Norge er blant de landene i verden som er mest utsatt. 175.000 boliger ligger over faregrensen på 200 becquerel pr kubikkmeter (Bq/m3), og 25.000 personer lever under en eksponering på over 1000 Bq/m3.

- Vi har registrert flere boliger med nivåer på mer enn 100.000 Bq/m3. Problemet er at halve Norge ennå ikke er kartlagt, sier Liv Rudjord, seksjonssjef i Statens strålevern.

Radon er enkelt og billig å måle. Du betaler 250 kroner og gjør det meste av jobben selv.

Allergier

Mange nordmenn er plaget av astma og allergier. Noen er arvelig belastet. Mange får allergier på grunn av eksponering fra stoffer vi ikke tåler.

- Vi ser at et økende antall blir syke på bakgrunn av inneklimatiske forhold, sier Ellen R. O. Strand, ansvarlig for inneklimakontoret i Norsk astma- og allergiforbund.

- Fukt og påfølgende muggsopp kan være en årsak i seg selv til at folk blir syke eller allergiske, poengterer hun.

__________________________________________________________________________

Foto: Henrik Björnsson

I samarbeid med Min Bolig

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning