Kari klager mest

Kvinner har oftere vondt, menn dør tidligere.

Publisert Oppdatert

Hos Statistisk Sentralbyrå har de funnet ut at kvinner er sykere og har mer vondt enn menn. Dessuten sier de oftere ifra.

Så var det den hodepinen
Kvinner i Norge lever lengst, men har mer vondt enn gutta. På statistikken slår de ut guttene på alle punkter. Kvinner er mer nervøse, bruker mer medisiner, er mer svimle og plaget av kvalme, og mer deprimerte. Nesten dobbelt så mange kvinner sier de er plaget av hodepine og migrene enn menn.

Kanskje henger tallene sammen med at kvinner lettere sier det når de har vondt et sted. Når kvinner blir spurt, er det sjeldnere de vurderer sin egen helsetilstand som god, i motsetning til menn.

Mye hos legen
Menn har et gjennomsnittlig sykefravær på seks prosent av det samlede årsverket, kvinner åtte prosent. Noe av dette kan også forklares med fravær på grunn av graviditet.

På bakgrunn av at kvinner oftere sier de har ulike helseplager, er det ikke overraskende at de også oftere oppsøker lege, både primærlege og spesialister på og utenfor sykehus.

I tillegg har de oftere konsultert fysioterapeut eller alternative behandlere.

Forstår ikke hvorfor
Forskerne forstår ikke helt at kvinner er sykere enn menn. Kvinner lever nemlig sunnere. Færre kvinner røyker, de drikker mindre eller sjeldnere, og de spiser mer frukt og grønnsaker enn menn. I tilegg er de sjeldnere overvektige, selv om de trener mindre.

Les mer: Sex og samliv

Menn lever kortere enn kvinner likevel, selv om de tilsynelatende er mindre syke. Det kan forklares på flere måter. En av antagelsene er at menns dødelighet har biologiske årsaker, men også at de har en mer usunn livsstil og at de tar større sjanser.

Kvinners høyere sykelighet forklares med at de er i andre typer jobber enn menn som medfører slitasje, og at omsorgsoppgaver i hjemmet også virker belastende.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning