Huleboer-sjekking

Vi er på huleboer-stadiet når vi velger partnere.

Publisert Oppdatert

I følge en artikkel hos Forskning.no har vi ikke forandret oss mye i løpet av tusenvis av år. Menn ser fremdeles på utseendet, og kvinner er først og fremst på jakt etter en mann som kan gi dem trygghet.

Tenk fort

Det er en internasjonal forskergruppe som har kommet frem til de noe overraskende reslultatene.

Ved å være med på en seanse med hurtig-sjekking, der man kommer inn, og fortløpende møter andre av motsatt kjønn og så bestemmer seg for hvem man vil møte igjen senere, fikk forskerne en perfekt arena til å se på hva vi leter etter hos den andre. Men det er forskjell på hva vi sier vi vil ha, og hva vi velger til slutt.

Konklusjonene forskerne kom frem til er langt fra politisk korrekte.

Før deltakerne får møte hverandre, fikk de i oppgave å fylle ut et skjema med egenskaper de foretrakk, og hvilke egenskaper de syntes de selv hadde.

Fysisk attraktivitet, trygghet i form av nåværende økonomi og fremtidig økonomi, sosial status, sunnhet, ønske om barn og egenskaper som forelder var viktige punkter for alle som skulle være med på speed-datingen. Og de fleste sa også at de foretrakk mennesker med egenskaper like dem selv.

Huleboer-tendenser

Forskerne mener at en slik måte å vurdere partner på, ligger langt tilbake i tid. Og alt går ut på å sikre avkommet.

Derfor vil menn velge kvinner som er unge og fruktbare, mens kvinner vil velge menn som er gode fedre og kan gi dem den tryggheten de trenger. Det innebærer ofte at kvinner faller for menn med høy status, mange penger og som er villige til å forplikte seg.

Derfor passer resultatene fra den første delen av prosjektet godt til det vi vet om evolusjonsteori. Det gjelder å finne en som er en god forelder for kommende barn, og da vurderer kvinner og menn ulikt.

Det kan forklare hvorfor kvinner ikke er like opptatt av utseendet som det menn er; de vurderer også en mann ut i fra hvordan han vil være som far.

Teori og praksis

Men det skulle ikke mye til for at forskerne så at det var stor forskjell mellom hva forsøkspersonene sa, og hva de gjorde.

Mennene gikk etter utseendet, og var også mindre kresne enn kvinnene. De ville gjerne møte annhver kvinne igjen.

Kvinnene derimot, fortrakk først og fremst menn med god økonomi og vurderte også mennene fysisk ut i fra hvordan de så på seg selv. De ville bare se hver tredje mann igjen.

Derfor mener forskerne at både menn og kvinners valg av partner blir påvirket av hvordan kvinnene selv mener de ser ut. Altså er vi opptatt av utseendet, enten vi innrømmer det eller ikke.

Lyver om seg selv

Det som interesserte forskerne mest, var at de fleste sa én ting, men i virkeligheten valgte noe annet. Det forsøkspersonene sa de ønsket seg hos en partner, skilte seg nemlig ut fra det de endte opp med å velge.

Og det henger i hop med evolusjonsteorien. Det er mulig vi lyver om våre egne egenskaper for å lure eventuelle konkurrenter. Det ligger så dypt i oss at det er umulig å la vær.

Dessuten er det en del av vår kultur, og vi ser på det som sosialt akseptable svar å gi; at vi ønsker oss en sunn og stabil partner, som ønsker seg barn og som gleder seg til foreldrerollen.

Og for ordens skyld: Utvalget av testperoner er for lite til å kunne si med sikkerhet at dette gjelder for retsen av befolkningen.

Det finnes for øvrig flere studier fra hurtigsjekking som tyder på at vi bestemmer oss i løpet av noen sekunder om en person er en potensiell partner eller ikke.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning