Ubetinget eller betinget kjærlighet

«Jeg er der for deg... helt til noen eller noe bedre dukker opp.»

Elsker du betinget, gir du ikke forholdet en sjanse.

BETINGET KJÆRLIGHET: Benevnelsen betinget kjærlighet kan også være til hjelp for å forstå noe av alle de måtene vi viser oss i relasjon til en kjæreste, en partner i en parrelasjon. Og hjelpe oss å forstå hvorfor det gjør at parforholdet ikke holder i lengden, sier ekspert. Foto: Gettyimages.com.
BETINGET KJÆRLIGHET: Benevnelsen betinget kjærlighet kan også være til hjelp for å forstå noe av alle de måtene vi viser oss i relasjon til en kjæreste, en partner i en parrelasjon. Og hjelpe oss å forstå hvorfor det gjør at parforholdet ikke holder i lengden, sier ekspert. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Retningslinjer for konflikthåndtering

1. Konflikttemaet tas opp på et tidspunkt der begge parter er uthvilte og har god tid. Tidsrammen bør avtales på forhånd.

2. Den som til enhver tid lytter til den andre, bør så godt det lar seg gjøre tilstrebe å utforske den andres perspektiv gjennom aktiv lytting (stille spørsmål som hjelper til å tydeliggjøre den andres perspektiv).

3. Den som lytter har som mål å virkelig forstå den andre. Dette innebærer at "fortelleren" gjør sitt perspektiv forståelig og å ta utgangspunkt i sin egen opplevelse ("Jeg opplever at..", fremfor å peke på den andre, "Du må jo forstå at..").

4. Temaet blir kanskje ikke uttømt etter en samtale, men må gjentas i flere samtaler av samme struktur.

5. På denne måten kan paret med tiden oppnå genuin empati for hverandre - av typen "når du har det vondt, stopper verden og jeg lytter". Slik blir man også kjent med hverandre på en fordypende måte som øker nærheten i forholdet.

Kilde: Psykolog og parterapeut ved Vitale Psykologsenter, KAja Asbjørnsen Betin, viser til fem punkter som er hentet fra en mal for konfliktdialog fra Bufferkurs for par - kalt TUFTE-samtalen (tid, utforske, forståelse, tålmodighet, empati).

Hvis kjærsten din står med en fot utenfor forholdet deres og «er der for deg inntil noen eller noe bedre dukker opp», er dette for svikefullt å regne. Sviket trigger mange problemer som overskygger hovedproblemet: manglende forpliktelse (vi er flinke til å bortforklare at det kan være snakk om noe så stort som ubetinget kjærlighet, at partner elsker oss på grunn av og ikke på tross av), skal vi tro samlivsbloggen til The Gottman Institute som eies av John M. Gottman som har forsket på parrelasjoner i 40 år sammen med sin kone Julie, også hun forsker og psykologiprofessor.

Når Kristina ser tilbake på sitt første ekteskap i dag, står det klart for henne at hun begynte å føle seg emosjonelt sveket da ektemannen nølte med å stifte familie. Hun trodde at han var nervøs for å bli far, inntil det i parterapi kom frem at han nølte med å forplikte seg ytterligere til henne.

Som en engstelig elsker, klamret hun seg til ham i ren desperasjon, livredd for å rive ned ekteskapet, inntil hun innså at det aldri var blitt bygget opp i utgangspunktet.

Noen presser en uforpliktende partner til å gifte seg eller flytte inn, fordi en tror at et «neste nivå» vil fordype forbindelsen, men det er vanskelig å få et ekteskap til å lykkes hvis det er bygget på et løfte om at det skal gjøre forbindelsen sterk fremfor å være resultatet av en. Det overfladiske ved båndet vil blø gjennom forbindelsen.

Unngåelse av konflikter gjør forholdet overfladisk

Ved å unngå slike vanskelige temaer, så blir ikke båndet mellom partene tilstrekkelig fordypet, og kjærligheten blir derfor mer «betinget». Noe som igjen gjør det enda vanskeligere å ta opp vanskeligere temaer.

– Hovedbudskapet blir at man må våge å ta opp vanskelige temaer med sin partner, hvis ikke så forblir forholdet overfladisk og mer skjørt og altså betinget, sier Kaja Asbjørnsen Betin, psykolog og parterapeut ved Vitale Psykologsenter.

Par fordyper sine relasjoner når de snakker om vanskelige temaer på en måte som øker kunnskapen om og forståelsen for hverandre. For alle parforhold møter konflikter, men det som er avgjørende for om parforholdet klarer seg, er måten disse konfliktene håndteres på.

– For å legge til rette for det Gottmans kaller «unconditional love», bør par våge å gå inn i vanskelige temaer sammen, men dette bør gjøres gjennom en oppriktig interesse for å lytte til partnerens perspektiv, sier Betin.

En benevnelse til hjelp

– Benevnelsen betinget kjærlighet kan også være til hjelp for å forstå noe av alle de måtene vi viser oss i relasjon til en kjæreste, en partner i en parrelasjon. Og hjelpe oss å forstå hvorfor det gjør at parforholdet ikke holder i lengden, sier Karin Barth (nå pensjonert psykiater og familieterapeut) som underviser i Gottmans´ parterapimetode på Høgskolen i Vestlandet.

– Betinget kjærlighet fra partneren gjør at den som blir utsatt for denne vil føle at partneren ikke er der for seg, men trekker seg vekk. Det vil si det er en side av emosjonell tilbaketrekning og svik, forklarer hun.

I Gottmans´ forskning, blant de parene som han og teamet har møtt, har han mange eksempler på par som ser ut å til å tilhøre denne kategorien. De fant mønstre som viste hvilke par som kom til å gå i fra hverandre i løpet av 6 år eller 16 år. Par der kun den ene partneren er beredt på å satse fullt ut på forholdet, kan for eksempel gjøre at vedkommende kommer til å misoppfatte den andres væremåte og feiltolker situasjonen (som i eksempelet innledningsvis).

Les også: Derfor er vi utro

Ærlighet rundt behov

– Det handler om at den partneren som svikter ikke er ærlig mot seg selv og sin partner, og derfor ikke kan være der når partneren inviterer til kontakt, sier Barth.

– Tilsvarende klarer ikke den som blir sviktet å fortelle hva vedkommende føler i situasjonen, hva vedkommende opplever, hva vedkommende har behov for i den aktuelle situasjonen. Den som blir sviktet klarer ikke å være interessert i partnerens situasjon, hvilke følelser partneren har i situasjonen, hvordan den subjektive virkeligheten er for partneren og hvilke behov partneren har i situasjonenn, sier hun.

For alle har lov til å ha behov, men det er ikke alle behov som vi kan få tilfredsstilt i den aktuelle relasjonen. Men når partnerne mislykkes med å skape tillit og lojalitet, da bygges det opp til en dynamikk som i siste instans gjør at paret unngår konflikter og unnlater å prate om seg selv og hvordan de har det, og dette er en negativ tilstand som absorberer paret og som de ikke kommer seg ut av.

Løsningen

For å skape ubetinget kjærlighet, ifølge Gottmans:

Når par ignorerer eller avviser vanskelige temaer, sitter de igjen med en overfladisk forbindelse. Bruker paret konflikter som en katalysator for nærhet i stedet, ser de på konflikter som anledninger til å diskutere mål, frykter og drømmer. Par som elsker hverandre ubetinget lever etter mottoet, «kjære, når du har det vondt, stopper verden og jeg lytter».

Les også: 10 tegn på at dere trenger parterapi

Følelser, behov og forståelse

– Det handler om å være ærlige mot seg selv og hverandre. At partnerne har skapt en trygghet i relasjonen slik at de klarer å «kle seg nakne» for kjæresten sin, sier Barth.

Hvis en eller begge ikke klarer dette, er det noe i parforholdet som de trenger å finne ut av. Det er noe som må utforskes og som kan gjøre vondt. En kan få kontakt med en virkelighet som ikke er lik den som en ønsker og håper på. En stiller derfor ikke de spørsmålene til seg selv eller til partneren som er nødvendige for å komme videre. 

Prat om deg selv og dine følelser

– Det en må gjøre er å prate om seg selv og sine følelser om sin forståelse av situasjonen om sine behov og be partneren om å gjøre det samme, uten å anklage hverandre, uten å bruke de fire faresignalene, kritikk, forsvar, forakt og tilbaketrekning, sier Barth.

I stedet bør en bruke en myk start når en tar opp et vanskelig tema, ta ansvar for sin egen del av problemet og bygge opp gjensidig anerkjennelse, samt beskrive egne ønsker og behov. Det er lurt å ta en pause og roe ned om det blir altfor mye følelser som hindrer en å tenke klart og lytte til den andre.

Partneren må få aksept for sine følelser og sin forståelse og sine behov (aksept betyr ikke at en nødvendigvis er enig).

– Den andre må være ærlig å forklare hva hun/han kan være med på, og hvordan og hva en kan komme partneren i møte på og hva en ikke kan være med på, sier Barth.

– Det handler om at begge skal forsøke å forstå den andres posisjon, også den følelsesmessige delen og den andres behov, sier Barth.

Å forstå er ikke nødvendigvis at en er enig, men at en har fått en forståelse av hvorfor det er viktig for den andre, følelsene og forståelsen av situasjonen og behovene vedkommende har, og en har klargjort for seg selv hva en ikke kan gå med på, og hva en kan gå med på og kompromisse om. Har paret havnet i myren trenger de hjelp for å komme ut av situasjonen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning