Yrkesskadeerstatning

Så invalid er du

Se om du har krav på erstatning for yrkesskade.

INVALID: Invaliditetsgraden bestemmer hvor stor yrkesskadeerstatning du har krav på etter en arbeidsulykke.
INVALID: Invaliditetsgraden bestemmer hvor stor yrkesskadeerstatning du har krav på etter en arbeidsulykke. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

DETTE HAR DU KRAV PÅ

Invaliditetsgrad / Menerstatning

  • Under 15% - Ingen erstatning
  • 15-24% - 7% av 1G*
  • 25-34% - 12% av 1G*
  • 35-44% - 18% av 1G*
  • 45-54% - 25% av 1G*
  • 55-64% - 33% av 1G*
  • 65-74% - 42% av 1G*
  • 75-84% - 52% av 1G*
  • 85-100% - 63% av 1G*

*1G = Grunnbeløpet i folketrygden, justeres med jevne mellomrom. Fra 1. mai 2014 ble 1G hevet til 88.370 kr.

Dersom du ønsker det, skal menerstatningen utbetales som et engangsbeløp. Engangsbeløpet fastsettes ut fra grunnbeløpet på virkningstidspunktet.

Har du fått en yrkesskade eller varige mén på grunn av en arbeidsulykke eller sykdom som skyldes arbeidsmiljøet på jobben, kan du være en av dem som har krav på såkalt «menerstatning».

Forskning viser for eksempel at det er skadelig for både barn og ansatte i barnehagen når støynivået blir for høyt.

Grad av invalidisering

Stress, støy, dårlig innemiljø og store arbeidsmengder kan tære på helsa, men du kan gjøre mye for å hindre å bli slått helt ut av dette.

Avgjørende for hvor stor erstatning du har krav på når arbeidsmiljøet fører til varige mén, er hvor invalidisert du er blitt som følge av yrkesskaden.

En nerveskade som gjør én arm ubrukelig, gjør deg for eksempel 60 prosent ufør og du har dermed krav på 33% av 1G (Grunnbeløpet i folketrygden) som en årlig utbetaling dersom skaden er kronisk.

Se rammen til høyre, for å finne ut hvilken økonomisk kompensasjon du har krav på avhengig av hvor invalidisert du er.

Oversikt over skader og grad av invaliditet finner du nederst i artikkelen.

Kriterier for erstatning

Du må være medlem av folketrygden og som arbeidstager skal du være obligatorisk yrkesskadedekket etter folketrygdloven.

Det må påvises at skadene du er påført er skjedd i jobbsammenheng. Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan tegne frivillig yrkesskadetrygd.

Menerstatning ved yrkesskade skal gi deg kompensasjon for ikke-økonomiske ulemper, det er altså ikke erstatning for tapt inntekt.

Det får du eventuelt i form av uføretrygd.

Livet ut

Blir du påført varige men, har du rett til en årlig menerstatning som løper så lenge du lever.

Mister du evnen til å gå, finnes det nå rullestoler som kan kjøre opp og ned trapper.

Invaliditetsgrad

Invaliditetsgraden måles i prosent og fastsettes uten hensyn til ditt yrke. Varig medisinsk invaliditet kan først fastsettes når du har gjennomgått medisinsk behandling og rehabilitering, og tilstanden har stabilisert seg.

Er invaliditetsgraden under 15 prosent, har du ikke krav på erstatning. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av en invaliditetstabell.

Dersom du har fått flere skader fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering.

Eksempler på invaliditet

Her er noen eksempler på skader, og hvilken invaliditetsgrad de gir.

SKADE

INVALIDITETSGRAD %

Totalt synstap

100

Synstap på ett øye

20

Tap av lukte- og smakssans

15

Betydelige kroniske ansiktssmerter

15-44

Svimmelhet og balanseforstyrrelser med sikre objektive funn

15-30

Uttalt unnvikelse, irritabilitet og atferdsavvik, slik at dagliglivet hemmes vesentlig

15-34

Betydelig nedsatt funksjon i halsryggsøylen eller korsryggen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring

20-30

Totalt tap av kontroll av urinblæren alene som følge av nevrologisk skade eller sykdom

40

Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm som følge av nevrologisk skade eller sykdom

60

Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm samt totalt tap av seksualfunksjon som følge av nevrologisk skade eller sykdom

70

Totalt tap av seksualfunksjon som følge av organisk nevrologisk skade eller sykdom

35

Skader på beste arm (reduksjon for den andre armen):

Amputasjon av hele tommelfingeren

25

Amputasjon av hel pekefinger eller langfinger

10

Amputasjon av hel ringfinger eller lillefinger

7

Amputasjon av alle fingre unntatt tommel

35

Proksimal underarm med god albuebevegelighet

50

Amputasjon begge håndledd

75

Nerveskade som gjør arm ubrukelig

60

Stortåamputasjon

8

Andre tær

0-2

Tap av samtlige tær

12

Fotamputasjon i nivå med ankelleddet

20

Leggamputasjon

15-34

Nerveskade som gjør ben ubrukelig

50

Tilbakevendende hudskade

15-24

Kronisk hudskade med kontinuerlig påvirkning av dagliglivets aktiviteter

25-34

Kronisk hudskade som rammer utbredte deler av kroppen

35-54

Omfattende og iøynefallende arr samt store transplantater med betydelige forandringer

15-24

Særdeles omfattende og deformerende arr på kropp og/eller ekstremiteter; transplantater som omfatter betydelige deler av kroppsoverflaten og med betydelige avvik fra normal hud i farge og konsistens

25-30

Kronisk magesår, godt kontrollert medikamentelt uten operasjon

0-14

Kronisk magesår, vanskelig å kontrollere medikamentelt eller inoperabelt

15-24

Tap av en nyre, den andre er frisk

15

Tap av en nyre, funksjonen av den andre er nedsatt eller den andre er et transplantat

25-74

Tap av begge nyrene, m/dialyse

75-90

Hel eller delvis amputasjon/fjerning av ytre kjønnsorganer

20-50

Tap av en testikkel/et ovarium, den andre normal

5

Tap av en testikkel/et ovarium, funksjonen på den andre nedsatt

20-44

Samtidig skade/tap av testes/ovarier og kjønnsdeler for øvrig

45-55

Tap av ett bryst med pene arr

5-15

Tap av begge brystene med pene arr

25

Tap av ett bryst med keloidholdige, bengrodde arr

16-25

Tap av begge brystene med keloidholdige, bengrodde arr

25-44

Avhengig av utseendet kan det i tillegg til invaliditeten ovenfor gis en påplussing på 0-10 prosent invaliditet. For yngre kvinner kan det gis et tillegg på 20 prosent invaliditet for funksjonssvikt i forbindelse med ev. amming.

Hele listen finner du her.

For å sikre korrekt informasjon, er denne artikkelen gjennomgått av Nav.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning