BMI og søvnmangel

Derfor gir lite søvn fedme

Søvnmangel og fedme henger sammen, viser ny forskning.

BMI: Søvn regulerer hormoner som påvirker appetitten, viser forskning.
BMI: Søvn regulerer hormoner som påvirker appetitten, viser forskning. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Forskning viser at søvn regulerer hormoner som styrer appetitten.

Nå har forskere ved Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer i Bergen undersøkt sammenhengen mellom søvnlengde og kroppsmasseindeks (BMI) hos norske barn i alderen 10-12 år.

BMI er et mål på overvekt, du kan også finne ut om du er overvektig ved hjelp av liv-hofte-ratioen.

5000 barn undersøkt

- Funnene viste at søvnlengde er forbundet med fedme hos barn i denne alderen, sier søvnforsker Yngvild Danielsen, som har analysert data fra undersøkelsen Barn i Bergen, der 5000 barn er med.

En tidligere studie i Sverige viste at stress i familien ga overvektige barn.

Hormoner styrer appetitten

- Kurven som viser sammenhengen mellom søvn og fedme hos barn, er U-formet. Det vil si at både kort og lang søvnlengde er forbundet med fedme. Når det gjelder de to gruppene, barn som sover lite og barn som sover mye, tror vi at forklaringsmekanismene bak er forskjellige. En forklaring er at søvnlengden påvirker hormonproduksjonen, og da særlig hormonene leptin og ghrelin, som regulerer appetitten, sier Yngvild Danielsen.

Leptin er et hormon som sier fra til hjernen når kroppen har fått nok mat, mens ghrelin er et hormon som øker appetitten.

- Når du ikke får nok søvn synker leptin-nivået, noe som fører til at du ikke opplever tilfredshet etter å ha spist. Søvnmangel fører også til at ghrelin-nivået stiger, noe som gir økt appetitt, forklarer Michael Breus, PhD ved Atlanta School of Sleep Medicine ifølge WebMD .

Amerikansk forskning

To uavhengige amerikanske studier har påvist disse sammenhengene.

En studie ved University of Chicago i Illinois målte leptin-nivået og ghrelin-nivået hos 12 friske menn, som også førte logg over opplevelse av sult og appetitt.

De 12 mennene gjennomførte først to dager med redusert søvn, så to dager med forlenget søvn. Alt mens hormon-nivåene og opplevelsene av sult og appetitt ble målt og loggført.

Studien viste at søvnbegrensning senket leptin-nivået og hevet ghrelin-nivået. Appetitten gikk også opp. Lysten på mat med mye karbohydrat og høyt kaloriinnhold økte med 45 prosent.

Studien som Stanford University i California gjennomførte i samarbeid med University of Wisconsin, gikk ut på at 1000 frivillige opplyste hvor mange timer de sov hver natt, før leger målte leptin- og ghrelin-nivåene deres og fettprosenten i kroppsmassen deres.

Resultatet viste at de som sov mindre enn åtte timer hver natt hadde lave leptin-nivå, høye ghrelin-nivå og en høyere fettprosent.

Søvnmengde og fettprosent samsvarte. De som sov minst, hadde høyest kroppsvekt.

Kan skyldes grensesetting

Undersøkelsen Barn i Bergen har ikke tatt med data om barnas foreldre.

- Tidligere forskning har vist at det er en sammenheng mellom foreldres BMI og barns BMI, noe som forklares blant annet av genetikk. Det kan også tenkes at det er en sammenheng mellom grensesettingen foreldre praktiserer for barnas søvn og kosthold, sier Yngvild Danielsen.

Har du problemer med søtsug, finnes det gode råd som kan hjelpe deg å kontrollere behovet for søtsaker .

Gjelder også blant voksne

Gjennom forskningsprogrammet HUSK (Helseundersøkelsen i Hordaland), har Reidun Ursin, professor i søvnfysiologi ved Det medisinske faktultetet ved Universitetet i Bergen, sammen med fem andre forskere sett på sammenhengen mellom søvn og BMI. Nesten 9000 mennesker i alderen 40 til 45 år svarte på spørsmål om søvnvanene sine.

Forskerne i HUSK fant ut at lite søvn gir økt BMI og øker tendensen til fedme.

- Studiene våre viser at mennesker som sover under seks timer per natt, har større sjanse til å plages med fedme enn de som sover 7-8 timer om natta, sier Reidun Ursin til adressa.no.

Husk at du kan justere døgnrytmen din , hvis du er blant dem som sliter med søvnunderskudd når klokka ringer om morgenen. Søvnforskere har tidligere anbefalt fem forskjellige strategier for å bekjempe søvnløshet .

20 minutter ekstra søvn gir lavere BMI

Robert D. Vorona, MD ved amerikanske Virginia Medical School, har ifølge Science Daily gjennomført en undersøkelse av 1000 pasienter inndelt i gruppene normalvekt (BMI under 25), overvekt (BMI 25-29,9), fedme (BMI 30-39,9) og ekstrem fedme (BMI over 40). Gjennomsnittlig BMI var 30 og gjennomsnittsalderen var 48.

Vorona fant ut at kort søvntid hang sammen med høy BMI, med unntak av gruppen med ekstrem fedme. Pasienter med fedme og overvekt sov mindre enn pasienter med lav BMI.

Forskjellen var på 16 minutter søvn gjennomsnittlig per natt, eller nesten to timer per uke.

De som jobbet nattskift sov i gjennomsnitt 42 minutter mindre enn andre.

- Amerikanere sover for lite og er korpulente. Våre funn antyder at det ikke trengs mye ekstra søvn, 20 minutter ekstra hver natt kan henge sammen med lavere BMI, skriver forskerne i sin konklusjon.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning