Beregn din BMI

- BMI-formelen er feil

Matematikk-professor har laget ny formel.

Portrait of three businesspeople smiling
Portrait of three businesspeople smiling Foto: Berndhard Lang
Publisert Oppdatert

BMI

Body Mass Index (BMI) (eller kroppsmasseindeks) er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Det indikerer om en person er over- eller undervektig eller har normal vekt. Formelen er ikke helt eksakt. Muskuløse og personer med tung benbygning kan ha en BMI-verdi på over 25 uten å være overvektige. BMI skiller heller ikke mellom kroppsfett og muskler, selv om muskler veier mer enn fett. For å få en helt korrekt indikasjon måles fettinnholdet i blodet.

Kilde: Wikipedia

Ved å regne ut BMI-en din, får du vite om du er overvektig, normal eller undervektig.

Dette kan være nyttig for å forebygge høyt blodtrykk eller problemer med hjerte.

En BMI-kalkulator kan brukes av voksne som er gjennomsnittlig eller lite muskuløse. Barn har egen kalkulator.

Ny formel etter 173 år

Den opprinnelige formelen for å regne ut BMI ble funnet opp på 1840-tallet. Da var kalkulatoren ennå ikke oppfunnet, og derfor kunne det ikke være for vanskelig å regne ut BMI for hånd.

Den engelske matematikkprofessoren Nick Trefethen ved Universitetet i Oxford har nå kommet med en ny metode for å regne BMI.

Matematikkprofessoren sier at den gamle (og fremdeles gyldige) formelen for å regne ut BMI gir en for høy verdi dersom du er høy, og en for lav verdi dersom du er lav.

Dette er fordi den gamle formelen ikke tok høyde for de naturlige kiloene hos høye personer.

- Høye personer vil tro at de er tykkere enn det de er, sier Trefethen i et brev til The Economist.

Andre veien vil lave personer tro at de er tynnere.

Uforandret hvis du er 1,70 høy

Den nye formelen er ment å gi en mer treffsikker BMI for veldig høye eller veldig lave personer. Det vil si personer høyere eller lavere enn 170 cm.

Er du rundt 1,70 høy vil din BMI være stort sett den samme med både den nye og den gamle formelen.

Jo mer høyden din avviker opp eller ned fra 170 cm, jo mer vil din BMI forandre seg med Trefethens formel.

EKSPERTENE: Fra venstre: Anita Romie Hoff, ernæringsfysiolog ved Stamina HOT i Oslo, Gunn Helene Arsky, ernæringsfysiolog og Jøran Hjelmsæth, lege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.
EKSPERTENE: Fra venstre: Anita Romie Hoff, ernæringsfysiolog ved Stamina HOT i Oslo, Gunn Helene Arsky, ernæringsfysiolog og Jøran Hjelmsæth, lege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. Foto: FOTO: Privat

Professorens nye formel

FINN UT DIN BMI: For å regne ut BMI-en din kan du bruke en vanlig kalkulator eller bruke vår vedlagte BMI-kalkulator.
FINN UT DIN BMI: For å regne ut BMI-en din kan du bruke en vanlig kalkulator eller bruke vår vedlagte BMI-kalkulator. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Betydningen av BMI

  • BMI på under 18,5 = undervektig.
  • BMI på mellom 18,5 og 24,9 = normal kroppsvekt.
  • BMI på mellom 25 og 29,9 = overvektig.
  • BMI på mellom 30 og 34,9 = fedme.
  • BMI på mellom 35 og 39,9 = fedme, klasse II.
  • BMI på 40 og over = fedme, klasse III (ekstrem fedme).
  • En BMI kalkulator er en indikator på undervekt, normalvekt og overvekt.

Kilde: Wikipedia

( 1,3 * vekt [kilo] ) / ( høyde [meter] ^ 2,5 ).

Eksempel hvis du er 171 cm høy og veier 65 kilo: (1,3 ganger 65) delt på (1,71 opphøyd i 2,5) = 84,5 delt på 3,8237 = 22,1.

For å regne ut høyde opphøyd i 2,5 bør du bruke kalkulator.

Den gamle metoden

Har du BMI på over 30 regnes du som overvektig. Ligger du under 18,5 regnes du som undervektig.

Du regner ut din BMI med den gamle formelen slik:

Vekt [kilo] / ( høyde [meter] x høyde [meter] )

Eksempel hvis du er 171 cm høy og veier 65 kilo: 65 delt på (1,71 ganger 1,71) = 65 delt på 2,9241 = 22,2.

Handler om skjønn

- Den gamle formelen regner ut en BMI på 26,25, altså overvektig, for en person på 2 meter og 105 kg. Den nye formelen regner ut en BMI på 24,13, som er normalvektig. En gjennomsnittlig person på 2 meter vil med en vekt på 105 antagelig ikke være overvektig sett med det blotte øyet, sier Anita Romie Hoff, ernæringsfysiolog hos Stamina HOT i Oslo.

- Dette vil være motsatt for lave personer. En person på 1,5 meter som veier 55 kg vil med den nye formelen betraktes som overvektig, mens med den gamle er personen normalvektig, sier ernæringsfysiologen.

BMI gir satte grenser for hva som er overvekt, undervekt og normalvekt, men det handler også om skjønn.

BMI-kalkulatoren indikerer om du trenger å tenke over vekten din.

Tar ikke hensyn til muskelmasse

En BMI-kalkulator tar kun utgangspunkt i høyde og vekt, ikke sammensetningen av kroppsvekten om man har mye muskler eller om vekten er fett.

Du får ikke vite korrekt kroppsmasseindeks fordi du ikke får med benbygningen og muskelmassen din. Det er kjent at muskler veier mer enn fett. Har du mye muskler vil du få en veldig høy BMI selv om du har lite kroppsfett.

Derfor kan en kroppsbygger eller fitness-utøver beregnes som overvektig.

- En fitnessutøver har ofte svært høy BMI uten at personen på noe som helst vis er overvektig, sier Hoff.

- Kalkulatoren er beregnet på et gjennomsnittsmenneske over 20 år som har en gjennomsnittlig mengde muskler, sier hun.

Ha kontroll over vekta

TA MIDJEMÅL: Det er lurt å beregne egen helse ut ifra andre metoder enn bare et BMI-tall.
TA MIDJEMÅL: Det er lurt å beregne egen helse ut ifra andre metoder enn bare et BMI-tall. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock

- Er din BMI under 18,5 kan det indikere at du trenger å tenke på å spise mer og få opp kroppsvekten noe. Ofte er dette et tegn på sykdom som bør tas hånd om av lege, ernæringsfysiolog eller psykolog.

Hvem bør bruke BMI-kalkulator?

BMI bør kun brukes av folk over 18 år.

Kommentarene og skalaen som tallene måles opp mot, vil ikke være korrekte dersom barn og unge under 18 år benytter en voksenkalkulator.

En BMI-kalkulator er fin å bruke en enkelt gang dersom du har stabil vekt, og så vurdere om du vil gjøre noe for å gå opp eller ned i vekt.

Kilde: Gunn Helene Arsky, ernæringsfysiolog

Har BMI-en din krabbet seg opp til over 25 kan det være lurt å undersøke om helsa ellers er i orden.

- Spør deg selv om du vil at dette skal fortsette oppover, med økt sykdomsrisiko, råder hun.

Da bør du heller vurdere å ta kontroll over kroppen din og jobbe deg ned til normalvektig.

Indikerer BMI-en at du er svært overvektig så er det på tide å oppsøke hjelp.

-I denne kategorien er det stor risiko for livsstilssykdommer som hjerte-kar sykdommer, slag og diabetes, sier Hoff.

Dette gjelder altså ikke for svært aktive idrettsutøvere.

Fordeler og ulemper

- Fordelen ved å regne ut sin BMI er at du kan se hvor du bør ligge i vekt for å redusere risikoen for sykdom.

- Ulempen er at den ikke passer for alle. Spesielt tenåringer som ikke er ferdige utvokste kan få feil inntrykk av å bruke kalkulatoren.

Hvordan vet du at BMI-en stemmer?

Det som stemmer, er selve tallet. Men det som ikke stemmer, er hvordan kroppen din har det. For du kan ha BMI 29 og være fet og slapp (og dermed ha høyere risiko for sykdom) - men du kan også ha BMI 29 og være kroppsbygger uten et gram fett på kroppen.

BMI sier bare noe om vekt for høyde, ikke noe om hva kroppen er sammensatt av. Derfor må du alltid se BMI i sammenheng med livvidde, liv-hofteratio og måling av fettprosent.

Kilde: Gunn Helene Arsky, ernæringsfysiolog ved BAMA Gruppen AS.

Kalkulatoren er best egnet for personer over 18 år.

Tallet viser risiko for sykdom

BMI blir registrert for deltagerne når forskning på vekt og livsstilssykdommer utføres.

- Dette har gitt oss opplysninger om hvordan vekt påvirker risikoen for slike sykdommer, sier Hoff.

For undervekt er dette benskjørhet og underernæringssykdommer, og overvekt indikerer en økt risiko for hjerte-kar sykdommer og diabetes.

- Endrer du kroppsvekten mye, kan det være interessant å regne ut på nytt og se om verdien din nå er i det mest sunne området, sier Gunn Helene Arsky, ernæringsfysiolog ved BAMA Gruppen AS.

- 20-24,9 for vanlige folk, helt ned mot 18,5 er normalt for svært fysisk aktive folk, sier Arsky.

Bruk andre metoder

Anita Romie Hoff mener at det er lurt å beregne egen helse ut ifra andre metoder enn bare et BMI-tall.

- Å måle hofte-liv-ratio er også er bra indikator, sier Hoff.

- Dette vil være en bedre indikator for idrettsutøvere også.

Slik får du svar på om du har mye av det farlige magefettet.

- Vi legger alle på oss på forskjellig måte, men forskning har vist at mennesker med "eplefasong" (legge på seg på magen) ofte har større risiko for sykdomsutvikling enn personer med "pærefasong" (legger på seg på rumpa), sier Hoff.

BRUK ANDRE METODER OGSÅ: - Å måle hofte-liv-ratio er også er bra indikator, sier ernæringsfysiolog Anita Romie Hoff.
BRUK ANDRE METODER OGSÅ: - Å måle hofte-liv-ratio er også er bra indikator, sier ernæringsfysiolog Anita Romie Hoff. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO Thinkstock

En kombinasjon av de to kalkulatorene er den beste indikatoren for gjennomsnittspersonen.

Det kan være farlig å benytte seg av BMI-kalkulatoren, mener hun.

- Har man trent en del og bygd en del muskler er det en dårlig indikator.

- Det kan også være farlig om man blir for opphengt i tallene. Ungdom og barn skal heller ikke bruke denne kalkulatoren.

Ubrukelig, ny BMI-kalkulator

Jøran Hjelmesæth, lege og leder av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold mener Trefethens teori er forvirrende.

- Jeg vil ikke avvise hans teoretiske betraktninger, men de er mer forvirrende enn opplysende for folk flest.

Hjelmesæth sier at den nye BMI-utregningen ikke er bedre enn den gamle.

VIKTIG MED BMI-TALLET: BMI er viktig når forskning på vekt og livsstilssykdommer utføres.
VIKTIG MED BMI-TALLET: BMI er viktig når forskning på vekt og livsstilssykdommer utføres. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Han henviser til matematikkprofessorens eget utsagn fra bloggen hans:

«Jeg må fullføre ved å understreke at jeg er en anvendt matematiker, ikke en lege eller en epidemiolog. Den nye formelen som er foreslått er ikke basert på epidemiologiske studier, og det er ikke sikkert at det er en forbedring.»

- Derfor er den nye i praksis ubrukelig, sier Hjelmesæth.

- Det kan hende at den er bedre teoretisk, men den nye er ikke testet ut i befolkningsstudier enda.

- Derfor kan den ikke brukes til å karakterisere normalvekt, overvekt og fedme og risikoen for fedmerelaterte følgesykdommer, sier Hjelmesæth.

Legen anbefaler derfor heller å bruke den gamle BMI-kalkulatoren.

Her kan du regne ut din BMI med den gamle kalkulatoren.

Følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

LES OGSÅ:

Treningen som forbrenner 840 kalorier i timen

Årets 10 beste treningstips

Slik unngår du nybegynnerfeil på trening

Øvelsene som gir deg sterk mage og rumpe

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning