Hørselsvansker

Hører du dårlig?

Test deg selv, og få vite hva du bør gjøre hvis hørselen skranter.

MØRKETALL: Tall fra en norsk studie tyder på at det er 600.000 hørselshemmede i Norge. Noen prøver å skjule at de ikke hører.
MØRKETALL: Tall fra en norsk studie tyder på at det er 600.000 hørselshemmede i Norge. Noen prøver å skjule at de ikke hører. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Tall fra en stor norsk studie (HUNT) tyder på at det bor over 600.000 hørselshemmede i Norge. Nesten en av fem personer under 40 år sliter med hørselen (16,8 prosent).

Du kan teste om du hører dårlig.

Test deg selv: Hører du dårlig (Lenken fører til en test hos Hørselshemmedes Landsforbund.)

Tabu

Hørselstap er forbundet med tabu, og derfor velger mange å skjule at hørselen blir dårligere. Mange er redde for å miste jobben hvis de avslører hemmeligheten de bærer på.

Allikevel kan mange få store problemer hvis de venter for lenge med å innrømme at de har hørselstap.

Ond sirkel

- Hørselshemmede som ikke har søkt hjelp opplever mange pinlige misforståelser. De som er mest sårbare kan slite med disse følelsene i årevis. Mange synes den letteste utveien blir å trekke seg tilbake fra det sosiale livet for å unngå pinlige situasjoner. Slik kommer man inn i en ond sirkel, sier doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus, Katharine Cecilia Peterson, til klikk.no.

Hun er forfatter av en fagartikkel i siste utgave av Tidsskrift for norsk psykologforening, som blant annet handler om sorgreaksjoner etter hørselstap.

- Det verste som kan skje er at man får så store psykiske problemer at man faller ut av arbeidslivet, nettopp fordi man ikke har klart å søke hjelp, sier Peterson.

Frykter for jobben

Selv om mange frykter at de mister jobben hvis de forteller arbeidsgiveren om hørselsproblemet, viser det seg at det motsatte er tilfelle. De aller fleste blir møtt med forståelse og støtte av kolleger og venner.

- At arbeidsgiveren vet om problemet er veldig viktig for at man skal få tilrettelagt på arbeidsplassen. De som klarer å si ifra klarer seg også bra på jobb, sier Peterson.

VÆR ÆRLIG: Mange gruer seg til å fortelle om hørselstapet på jobb, men de fleste blir møtt med forståelse, og får en tilrettelegging som bedrer hverdagen.
VÆR ÆRLIG: Mange gruer seg til å fortelle om hørselstapet på jobb, men de fleste blir møtt med forståelse, og får en tilrettelegging som bedrer hverdagen. Foto: Foto: Crestock

Beskyttet av loven

Råd til deg som har dårlig hørsel

  • Våg å være åpen om det. All erfaring tilsier at dette vil gjøre livet mye lettere. Tørrtren på å fortelle det foran speilet, eller med en god venn.
  • Det finnes uforstandige mennesker, men du kan ikke leve som om alle er det. Noen er utålmodige og kommer med kommentarer som sårer og sitter i lenge. Finn en måte å håndtere dette på.
  • Oppsøk sosial støtte. Det kan være lurt å innhente informasjon fra Hørselshemmedes Landsforbund, HLF. Noen ganger er det befriende å snakke med noen som vet hva det hele dreier seg om og som ikke tror at "du hører det du vil høre".
  • Det finnes mange kurstilbud for deg som hører dårlig, og som vil lære mer om å leve med det, for eksempel ved Briskeby kompetansesenter i Lier utenfor Drammen.
  • Døve har rett på tegnspråktolk, tunghørte som ikke bruker tegn kan bestille skrivetolk via fylkets hjelpemiddelsentral til viktige møter og kurs. (Les på NAV sine sider om rett til tolk).
  • Høreapparat trenger ikke å være pudderfarget eller være store. Den tekniske utviklingen foregår også her og det finnes høreapparat i alle størrelser og design. Vær aktiv og oppsøk leverandører for slike hjelpemiddel.
  • Ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse finnes et behandlingstilbud som er landsdekkende. Dersom du har psykiske plager, men opplever kommunikasjonsbarrieren i det ordinære helsetilbudet som uoverkommelig, kan du ta kontakt.
  • Vit at du ikke er alene. De aller fleste av oss vil miste hørselen i løpet av livet.

Rådene er skrevet av doktorgradsstipendiat Katharine Cecilia Peterson ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse.

At hørselen blir dårligere er like naturlig som at du får dårligere syn, og må begynne med briller

Lov om forbud mot diskriminering og paragraf 4.6 om tilrettelegging i Arbeidmiljøloven skal verne om rettighetene til blant annet hørselshemmede på arbeidsplassen.

- Du har krav på tilrettelegging, og det finnes så utrolig mange gode tekniske hjelpemidler å få tak i. Hvis du får denne hjelpen kan du konsentrere deg om å ikke bruke livet på begrensninger, men se etter mulighetene som finnes, sier forbundsleder i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Knut Magne Ellingsen, til klikk.no.

Sorgfase

Det er også mulig å få hjelp hos din lokale HLF.

- Vi ser at mange må igjennom en sorgfase, og da er de som har opplevd det samme som deg, et av de beste redskapene. Menneskene du møter har gjennomlevd de samme følelsene og kan være til hjelp på veien mot å forstå at livet fortsatt er like rikt på muligheter, sier Ellingsen.

Tømme ut frustrasjon

Katharine Cecilia Peterson anbefaler også å søke hjelp hos HLF og kanskje delta på et kurs for å forstå mer om sin egen situasjon, og se lysere på fremtiden.

- Jeg jobber i psykisk helsevern og vi vil helst unngå at det går så langt at hørselshemmede trenger hjelp fra oss. I HLF kan du tømme ut all frustrasjon uten å måtte forklare noe. Alle vet hvordan du har det. Det er ingen tvil om at det er tungt å oppdage at man har hørselstap, men det går an å leve med det, sier Peterson.

Mumling og tabu

Hørselstap merker man gjerne når det har gått litt tid. Du kan ha irritert deg i lengre tid over at folk mumler, de du bor sammen med ber deg om å skru ned lyden på TVen eller du har oppdaget at du flere ganger har misforstått det som blir sagt til deg. Så blir mange stoppet av tabu. De føler det som en skam at de begynner å høre dårlig.

- Men husk på at det at hørselen blir dårligere er like naturlig som at du får dårligere syn, og må begynne med briller, sier Knut Magne Ellingsen.

Test deg selv: Hører du dårlig (Lenken fører til en test hos Hørselshemmedes Landsforbund.)

Størst sorg for unge

SORG: Knut Magne Ellingsen i HLF tror unge sørger mest når de finner ut at hørselen er svekket, men råder til å være åpen om problemet.
SORG: Knut Magne Ellingsen i HLF tror unge sørger mest når de finner ut at hørselen er svekket, men råder til å være åpen om problemet. Foto: Foto: Crestock

Han tror unge som får svekket hørsel sliter mest.

Det er kanskje unge som får størst sorgreaksjoner også. Men det verste de kan gjøre er å gjemme seg bak en "hørende maske", og bli mer og mer isolert

- Det er kanskje unge som får størst sorgreaksjoner også. Men det verste de kan gjøre er å gjemme seg bak en "hørende maske", og bli mer og mer isolert. Det kan også være farlig for din egen integritet. Folk begynner å se rart på deg når du gir uttrykk for at du har oppfattet noe annet enn det som ble sagt, sier Ellingsen.

Hjelp til erkjennelse

Problemene blir større og større hvis du later som du hører, mens du i virkeligheten ikke får med deg det som blir sagt på jobb eller på skolen.

Katharine Cecilia Peterson skriver i fagartikkelen sin at det er viktig at de som mister hørselen får hjelp i erkjennelsesprosessen. Det viktigste når man mister hørselen er å akseptere at det er slik. Først da kan det tilrettelegges for en fremtid der man lærer seg å leve med hørselstapet.

Les mer på:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning