støy

Sliten av støy

Nesten halvparten av alle nordmenn er plaget av støy, og det er mange gode grunner til å ta støyen rundt oss på alvor.

STØY: Det er godt dokumentert at støy om natten påvirker nattesøvnen. Studier viser at de som bor tett inntil trafikkerte veier har en økt risiko for hjerte- og karsykdommer.
STØY: Det er godt dokumentert at støy om natten påvirker nattesøvnen. Studier viser at de som bor tett inntil trafikkerte veier har en økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

Et bibliotek regner de fleste av oss som noe av det stilleste vi kan oppsøke. Når man måler støyen der, vil den ligge på mellom 30 og 40 dB.

En samtale mellom to mennesker som står en meter fra hverandre ligger på ca. 35 dB, og det er et støynivå de fleste er komfortable med.

Men hva man tåler av støy er individuelt. En som lett blir plaget av støy, og en som overhodet ikke er plaget av akkurat det samme bråket, vil vurdere sine livssituasjoner veldig forskjellig.

Helseeffekten av støy

– Det kan virke som om de som blir plaget i utgangspunktet er mer engstelige av natur, sier forsker Gunn Marit Aasvang ved Folkehelseinstituttet til ukebladet Hjemmet.

Hun forsker på helseeffekten av støy.

– 2,1 millioner nordmenn er utsatt for støy over anbefalt grenseverdi. Vi snakker om et stort folkehelseproblem, sier hun.

En rapport viste at så mange som 2 til 3 prosent oppgir at de er svært plaget av støy.

– De som er plaget av støy i sin egen bolig, oppgir at veiene rundt boligen er den store synderen. Deretter kommer flystøy, bråk fra tog, industri og naboaktiviteter. Vi har tall som viser at i de områdene der de blir eksponert for støy på 55 dB, vil 10 prosent oppleve at de er svært plaget. Det er et høyt tall, sier Aasvang.

Det er godt dokumentert at støy om natten påvirker nattesøvnen. Studier viser at de som bor tett inntil trafikkerte veier har en økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Vi vet at støy fører til en økning av stresshormoner, som ved påvirkning over flere år gir en økt fare for diabetes, fedme og hjerte- og karsykdommer. Forskeren råder de som en plaget til å sjekke hvilke rettigheter de har.

– Hvis du bor et sted der du i løpet av et år har et gjennomsnittlig støynivå på 42 dB, da har du krav på å få gjennomført tiltak. Kommunen eller helsetjenesten i bydelen kan hjelpe deg, sier Aasvang.

Les også: Er du alltid trøtt og sliten?

Kan skade hørselen

- Hvis støynivået du utsettes for er høyt og varer lenge, er det større sjanse for at hørselen blir permanent skadet. Dette er også genetisk betinget, informerer Norsk forening mot Støy.

- I dag regner man med at hver sjette ungdom i de vestlige landene har fått redusert hørsel på grunn av at det har hørt mye på høy musikk med ørepropper, sier Aasvang.

Mange er plaget av tinnitus, og har du først fått den evige summingen i hodet, betyr det at hørselen er skadet for livet.

Tinnitus er ingen sykdom, men et symptom på en dysfunksjon i hørselsystement. Hørselstap kan også gi skader i likevektsorganene i øret, som igjen kan gi større fare for fall.

Les også: Tegnene på at du stesser for mye

Støy: Så mye må du tåle

Boligområder er delt inn i soner:
- Hvit og grønn sone har mindre støy enn gul og rød sone.
- I gul sone er grenseverdiene for utendørs veitrafikkstøy satt til 55–65 dB.
- Rød sone høyere enn 65 dB.


- Inne i en bolig som bygges i dag skal ikke støyen fra trafikk overstige 30 dB inne i stue og soverom, målt gjennom et døgn.
- Men når tungtransport eller fly dundrer forbi, må du tåle støytopper opp til 45 dB.
- Hvis boligen har vifter, pumper eller vanninstallasjoner er kravene strengere. - Hvis de offisielle kravene ikke er innfridd kan du klage og få erstatning, eller få omgjort boligkjøpet.

Kilde: Støyforeningen

Regler for støy i boligområde

– Dersom du er plaget av støy om natten, bør du vurdere tiltak. For noen vil flytting være eneste mulighet. Andre kan ha god effekt av å endre romfordelingen inne i boligen, og sørge for at soverommet ligger lengst fra veien, sier forsker Gunn Marit Aasvang ved Folkehelseinstituttet.

Støy regnes som forurensning og kommer derfor inn under forurensningsloven. Hvis du bor i et område med mye støy kan du søke kommunen om hjelp til å få kartlagt støyen – og få hjelp til å begrense den.

Du kan også få hjelp av en akustisk konsulent som kan gi deg forslag til utbedringer av boligen din. Dette er kostbart, men vil garantert hjelpe deg med støyplagene. Ved å ta kontakt med kommunale myndigheter eller Enova kan du søke om støtte til utbedringer, såkalt ENØK-støtte. Varmeisolering og lydisolering kan nemlig kombineres.

- Boligområder er delt inn i forskjellige støysoner. Disse danner grunnlag for støyregelverket. Hvit og grønn sone har mindre støy enn gul og rød sone. I gul sone er grenseverdiene for utendørs veitrafikkstøy satt til 55–65 dB. Rød sone høyere enn 65 dB, opplyser Støyforeningen.

Miljødirektoratet har laget et kart over soner med forskjellig støynivå i de største byområdene i Norge.

Vit at veimyndighetene har økonomiske støtteordninger til støybelastede boligområder. Dersom veistøyen overskrider grenseverdiene kan du søke om for støtte til støyskjerming innendørs og utendørs.

Les også: Råd mot utbrenthet

Støy og barn

- Som en tommelfingerregel regner man at støynivåer over 60–65 dB gjør det vanskelig å føre en normal samtale.

- Der barn leker bør det ikke være støy som overskrider 50–55 dB.
- I undervisningssituasjoner bør ikke bakgrunnsstøyen overskride 35 dB.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Støy om natten

Det er ikke sikkert at du merker det, men det kan hende at støy i løpet av natten gir deg dårlig nattesøvn.

- Tall viser at én av tyve opplever søvnforstyrrelse på grunn av støy om natten. Dette regnes som en alvorlig virkning av støy, kan Støyforeningen fortelle.

Mange kan slite med innsovningen, og for noen fører det til endring av søvnmønster og søvndybde, samt at du risikerer å våkne i løpet av natten. Mens dette skjer vil du få høyere puls, høyere blodtrykk, og kroppen vil skille ut stresshormoner.

- Når dette pågår over flere år kan det blant annet føre til dårligere immunforsvar. Forskning viser at kronisk søvnmangel også bidrar til blant annet hormonelle endringer, sier Aasvang.

Befolkningsundersøkelser viser at for lite søvn, i tillegg til å gi fare for hjerte- karsykdommer, også gir økt risiko for angst og depresjon. Vi vet at når vi sover dårlig, blir vi ikke uthvilt, det gir redusert velvære og nedsatt prestasjonsevne og økt risiko for ulykker. Du vil aldri bli vant til støy når du sover.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning