Tinnitus

Øresus

Sist oppdatert 28.05.2015

Tinnitus, eller øresus, er betegnelsen på lyder i øret uten at det finnes noen lydkilde utenfor øret.

Tinnitus, eller øresus, er en tilstand der pasienten hører støy uten at det er noen lydkilde utenfor øret. Omtrent ti prosent av befolkningen i Norge er plaget med øresus, men alvorlighetgraden varierer fra det bagatellmessige til det totalt invalidiserende.

Symptomer

Det viktigste symptomet på tinnitus er støy i øret. Støyen kan arte seg på ulike vis fra person til person.

Symptomene på tinnitus er i første omgang fremmedlyder. Disse kan arte seg som summing, brumming, klikking og brusing. I mange tilfeller foreligger det også et større eller mindre tap av hørsel. Symptomene kan være ensidige eller de kan finnes på begge ører.

Behandling og forebygging

Det finnes ingen god behandling som kan kurere alle typer tinnitus.

Det finnes ingen god behandling som kan anvendes på alle typer tinnitus. Tinnitus kan ha ulike årsaker, og behandlingen vil da avhenge av årsaken. Hos dem hvor øresuset er situasjonsbestemt, kan behandlingen inkludere bevisstgjøring for pasienten om hvilke situasjoner øresusen oppstår i. Hos enkelte med dårlig hørsel og øresus vil høreapparat hjelpe for begge problemer. Kognitiv terapi kan hjelpe i visse tilfeller, likeledes ulike medikamenter som antidepressiva og epilepsimedisin. Det er imidlertid uklart om disse medikamentene har noen effekt utover placebo. Der øresuset oppstår på grunn av en underliggende tilstand, vil behandlingen rette seg mot denne tilstanden, for eksempel dersom en svulst skaper lyden.

Undersøkelse og diagnostikk

Legen vil først og fremst utelukke alvorlig sykdom.

Diagnostikken ved øresus dreier seg ofte om å utelukke andre sykdommer og tilstander der øresuset er en del av et større bilde. Støyskader bør kartlegges. Legen bør undersøke om øresuset skyldes større forandringer i mellomøret eller i det indre øret, for eksempel blodåreforandringer. Pulserende øresus gir mistanke om underliggende årsak. Diagnosen stilles ofte av øre-nese-hals leger.

Årsak

Det er mange ulike årsaker til tinnitus.

Tinnitus er et symtom som kan ha mange ulike årsaker, og i mange tilfeller finner man ingen årsak. Enkelte ganger skyldes øresuset ørevoks, som kan fjernes. Andre ganger skyldes øresuset at luftpassasjen mellom svelget og det indre øret er tilstoppet. Kronisk ørebetennelse kan gi tinnitus. Svulst, nevrologisk sykdom eller hodeskade kan også gi tinnitus. I visse tilfeller er øresuset direkte relatert til stress eller emosjonelle problemer. Tinnitus kan også være del av et større syndrom, med flere symptomer. For eksempel Menières syndrom der pasienten i tillegg til øresus opplever hørstelstap og vertigo, det vil si svimmelhet som å være på en karusell eller manglende evne til å oppfatte hva som er opp eller ned.

Prognose

Prognosen ved tinnitus er helt avhengig av årsaken.

Tinnitus som ikke er knyttet til noen underliggende sykdom, har varierende prognose. Mange blir kvitt symptomene sine. Mange lærer seg å leve med symptomene. Dersom tinnitusen er knyttet til en underliggende sykdommen, er prognosen helt avhengig av behandlingen av den underliggende sykdommen.

Fakta om Tinnitus:

Tinnitus, eller øresus, er en tilstand der pasienten hører støy uten at det er noen lydkilde utenfor øret. Omtrent ti prosent av befolkningen i Norge er plaget med øresus, men alvorlighetgraden varierer fra det bagatellmessige til det totalt invalidiserende.

Årsakene varierer fra ukompliserte tilstander til alvorlige underliggende sykdommer. Ofte finner man ingen årsak.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i øre-nese-hals:

Sykdommer i øre-nese halsområdet rammer ofte sansefunksjonene, og kan påvirke vår evne til å puste, svelge, høre og snakke. Mange av sykdommene i dette området er infeksjoner og andre lidelser som lar seg behandle, men det finnes også en rekke varige tilstander som kan forringe livskvaliteten, for eksempel hørselstap eller øresus (tinnitus).

Infeksjoner, som halsbetennelse og ørebetennelse, samt polypper er mest vanlig hos barn. En rekke tilstander i det indre øret, som krystallsyken og virus på balansenerven, gir svimmelhet og balanseforstyrrelser. Disse tilstandene er mest vanlig hos eldre.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk