– Hasj forstyrrer psyken

Nyere forskning viser at bruk av cannabis kan føre til psykiske lidelser som schizofreni og psykoser.

IKKE UFARLIG LIKEVEL: Dårligere konsentrasjon, kortidshukommelse, oppmerksomhet og forståelse av omverden kan være følgene av hasjrøyking.
IKKE UFARLIG LIKEVEL: Dårligere konsentrasjon, kortidshukommelse, oppmerksomhet og forståelse av omverden kan være følgene av hasjrøyking. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: iStockphoto
Publisert Oppdatert
SCHIZOFRENI: Risikoen for schizofreni øker med 700 prosent hos personer som bruker cannabis, viser en svensk studie.
SCHIZOFRENI: Risikoen for schizofreni øker med 700 prosent hos personer som bruker cannabis, viser en svensk studie. Foto: FOTO: iStockphoto

På sekstitallet ble hasj assosiert med hippiekultur, kreativitet, fred og kjærlighet. Det var rett og slett ikke så farlig å røyke litt hasj på fest - på skolen - eller i blomsterenga.

Fortsatt er det slik at selv om hasj er et illegalt rusmiddel i Norge, står stoffet fortsatt høyere i kurs enn andre rusmidler.

På nettstedet Herogna.no kan man for eksempel lese at Kirsten Dunst tror verden vil bli et bedre sted dersom flere røyker hasj.

Psykiske lidelser

Men verden blir ikke nødvendigvis noe bedre sted for den som røyker hasjen, ihvertfall ikke i et langtidsperspektiv. Resultatene av flere undersøkelser viser at langtidsvirkningene av hasj kan være svært alvorlige.

- Gode studier fra New Zealand viser at hasj kan gi risiko for psykiske lidelser, sier Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Flere vil utvikle schizofreni

Fagfolk har visst det lenge, men det er først i den senere tid de har kunnet bevise det. Spesielt har det blitt forsket på at hasj kan føre til schizofreni og psykoser.

Ved en svensk studie av førstegangsrekrutter i Sverige og en tilsvarende studie i Amsterdam har man funnet at risikoen for schizofreni øker med 700 prosent hos personer som bruker cannabis.

Hukommelsestap

Det er også bevist at regelmessig hasjbruk gir dårligere konsentrasjon, kortidshukommelse, oppmerksomhet og forståelse av omverden.

Særlig for vanskeligstilte ungdom kan hasj være en utløsende faktorer for psykiske lidelser.

Færre storforbrukere

Flere unge prøver hasj enn noe annet rusmiddel.

- Fram til fylte 20 år prøver rundt en av fem å røyke hasj. Men hvis man følger opp ungdommene fram til de er 30, er det mange flere som debuterer seinere, minst én av tre. De fleste bruker hasj få ganger. Den gruppa som blir storforbukere, er mindre, forklarer professor Willy Pedersen.

Bekymret

Overlege Jon Johnsen ved Avdeling for forskning, strategi og utvikling ved Sykehuset Asker og Bærum HF, er bekymret.

Fortsetter cannabisbruken å være så utbredt som blant ungdom i Norge i dag, vil vi nok få en økning i forekomsten av schizofreni de neste ti årene

- Fortsetter cannabisbruken å være så utbredt som blant ungdom i Norge i dag, vil vi nok få en økning i forekomsten av schizofreni de neste ti årene, uttaler overlegen.

Positivt omdømme

Willy Pedersen påpeker at hasjens positive omdømme er et problem.

- Helt siden sekstitallet har hasj vært koblet til kultur, kreativitet, politisk opposisjon og miljøvern. Mange ressurssterke ungdom har skapt bilder av at hasj er ok.

- Når Bellona-leder Frederic Hauge blir pågrepet med hasj, bidrar han til dette, sier Willy Pedersen til Det Nye.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning