Kroniske sykdommer hos barn

Sist oppdatert 05.10.2015

Kroniske sykdommer hos barn omfatter sykdommer som kan gi langvarige plager og kreve spesiell oppfølging.

Når et barn får diagnostisert en kronisk sykdom kan det skape bekymring. Det kan føles overveldende og belastende at barnet skal leve med en tilstand som kanskje innebærer smerter, begrenset livsutfoldelse, hyppige legekontroller eller tidkrevende behandlinger. Ofte vil sykdommen prege hverdagen for hele familien.

Kroniske sykdommer hos barn kan by på spesielle utfordringer fordi barn og ungdom er i en periode av livet hvor de er i utvikling både kroppslig og mentalt. Mange kroniske tilstander kan påvirke vekst, pubertesutvikling og andre biologiske prosesser i kroppen. Kommunikasjonen kan by på utfordringer, og i perioder kan barnet ha problemer med å skjønne viktigheten av behandlingen og være lite motivert for denne. 

Hos små barn kan forebygging og behandling kreve mye av foreldrene, for eksempel i form av oppfølging av medikamentell behandling. Noen sykdommer krever restriksjoner i kosten, stiller økte krav til trening og fysisk aktivitet eller krever andre former for tilrettelegging.

Spesielt større barn kan føle at det å ha en kronisk sykdom begrenser livsutfoldelsen deres. Smerter, funksjonsnedsettelse og restriksjoner i hva de kan gjøre påvirker hverdagen i stor grad. Noen får høyt fravær på skolen som følge av sykdommen. 

For at kroniske sykdommer hos barn skal takles på best mulig måte har det vist seg svært viktig at foreldrene får god informasjon om sykdommen og behandlingen av denne. Det er også av stor betydning at foreldrene opptrer støttende overfor barnet. Når barnet blir større må det også selv få kunnskap slik at det kan ivareta sin egen helse fremover og unngå komplikasjoner fra sykdommen når det blir eldre.

Fakta om Kroniske sykdommer hos barn:

Kroniske sykdommer hos barn omfatter sykdommer som kan gi langvarige plager og kreve spesiell oppfølging. Mange kroniske tilstander kan påvirke vekst, pubertesutvikling og andre biologiske prosesser i kroppen.

Hos små barn kan forebygging og behandling kreve mye av foreldrene, for eksempel i form av oppfølging av medikamentell behandling. Det kan føles overveldende og belastende, og kronisk sykdom påvirker hele familien. 

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdom hos barn:

Sykdom hos barn omfatter alle sykdommer hos barn og ungdom under 18 år. Læren om sykdom hos barn kalles pediatri. Sykdommer hos barn domineres av akutte infeksjoner. Dette utgjør hele 70-80 prosent av sykdomstilfellene. I tillegg er medfødte sykdomstilstander og misdannelser, hjerneskader og syndromer en annen stor gruppe. Noen kreftformer forekommer også hos barn og ungdom. I tillegg er allergiske sykdommer, astma, nevrologiske tisltander og skader etter fall og ulykker andre store grupper.

Ved sykdom hos barn kan symptomene ofte være diffuse. Ved dårlig allmenntilstand eller tegn på uttørking skal man alltid kontakte lege. Generelt bør foreldre ha lav terskel for å kontakte lege ved sykdom hos barn.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk