Kreft hos barn

Kreft hos barn omfatter ofte andre kreftformer enn hos voksne og forløpet av sykdommen kan være annerledes. Flere av kreftformene kan man bli helt frisk av.

Hvert år får omkring 150 barn under 15 år i Norge kreft. Grovt sett kan man dele kreftformene som rammer barn i 3 grupper; 1/3 rammes av leukemier (blodkreft), 1/3 av svulster i sentralnervesystemet og 1/3 av kreft i forskjellige andre organer. Forekomsten av de ulike krefttypene varierer med barnets alder. Enkelte former forekommer nesten bare hos de yngste barna, mens eldre barn og ungdommer får en del av de samme krefttypene som voksne. Noen av kreftformene som forekommer i barnealder er svært sjeldne.

De vanligste kreftformene hos barn er leukemiene, i hovedsak akutte leukemier. Disse opptrer oftest hos de minste barna, men forekommer i alle aldersgrupper.

Svulster i hjernen og sentralnervesystemet ellers utgjør også en stor gruppe av krefttilfellene i barnealder. Hjernesvulster hos barn klassifiseres alltid som kreft, både fordi det kan være en glidende overgang mellom godartede og ondartede svulster, og fordi de kan ligge slik til at de er vanskelige å operere. Hjernesvulst opptrer jevnt fordelt fra nyfødtperioden til tenårene.

Den siste gruppen omfatter ondartede svulster i forskjellige organer. Vanlige lokalisasjoner hos barn er øyne, nyrer, lever, muskelvev og benvev. 

Symptomer ved barnekreft er som hos voksne avhengig av krefttype. Generelle og uspesifikke tegn er slapphet og tretthet over tid og unormal blekhet. Synlige eller følbare kuler eller vedvarende forstørrede lymfeknuter er også tegn som bør lede til kontakt med lege. Hjernekreft kan gi symptomer som følge av for høyt trykk, som svimmelhet, hodepine, forandret hodeform hos de minste barna, kvalme og brekninger, eller lokale symptomer som kramper eller spesielle nevrologiske utfall avhengig av hvor svulsten sitter.

Man vet lite om årsakene til at noen barn får kreft. Noen sjeldne tilfeller skyldes genetiske forandringer, men som regel er årsaken ukjent. Livsstilsfaktorer og påvirkning utenfra spiller liten rolle i utvikling av kreft hos barn, fordi disse faktorene ikke har hatt lang nok tid til å påvirke.

Kreft hos barn utgår ofte fra umodne og primitive celler som likner fostervev. Kreft hos barn er gjerne hurtigvoksende, og dette gjør at de ofte er svært følsomme for behandling med cellegift. Leukemiene behandles nesten utelukkende med cellegift (i sjeldne tilfeller også med stråling). Ved andre kreftformer er operasjon og stråling ofte også del av behandlingen. Ved behandling av hjernesvulst må man ta hensyn til at barnehjernen ikke er ferdig utviklet, og at stråling mot hjernen, spesielt hos de minste barna, kan gi senskader. Behandling av kreft hos barn strekker seg ofte over flere år og representerer en stor belastning både for barnet selv og for familien. Nasjonal og internasjonal forskning og et utstrakt behandlingssamarbeid over landegrensene har ført til store fremskritt i behandlingen av kreft hos barn, og i dag overlever opp mot 80 prosent, alle kreftformer sett under ett. Prognosen er imidlertid avhengig av kreftform, noen kreftformer har fortsatt høy dødelighet.

Fakta om Kreft hos barn:

Kreft hos barn omfatter ofte andre kreftformer enn hos voksne og forløpet av sykdommen kan være annerledes. Flere av kreftformene blir de aller fleste helt frisk av.

Kreft hos barn deles i tre grupper. En tredel omfatter leukemi, en tredel er svulster i hjernen og andre deler av sentralnervesystemet og en tredel er svulster i ulike organer. Prognosen er generelt god hos barn med kreft. Samlet sett vil rundt 80 prosent bli helt friske.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdom hos barn:

Sykdom hos barn omfatter alle sykdommer hos barn og ungdom under 18 år. Læren om sykdom hos barn kalles pediatri. Sykdommer hos barn domineres av akutte infeksjoner. Dette utgjør hele 70-80 prosent av sykdomstilfellene. I tillegg er medfødte sykdomstilstander og misdannelser, hjerneskader og syndromer en annen stor gruppe. Noen kreftformer forekommer også hos barn og ungdom. I tillegg er allergiske sykdommer, astma, nevrologiske tisltander og skader etter fall og ulykker andre store grupper.

Ved sykdom hos barn kan symptomene ofte være diffuse. Ved dårlig allmenntilstand eller tegn på uttørking skal man alltid kontakte lege. Generelt bør foreldre ha lav terskel for å kontakte lege ved sykdom hos barn.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk