Vannkopper

Varicella

Sist oppdatert 21.05.2015

Vannkopper er en infeksjon med utslett og feber forårsaket av varicella-zoster virus.

Vannkopper starter ofte med feber og uvelhet, og fortsetter med et karakteristsk, kløende utslett. Sykdomsforløpet varer rundt en uke, og etter gjennomgått sykdom, er man varig immun. Vannkopper er den mest smittsomme av alle barnesykdommene, og de fleste gjennomgår sykdommen i barneårene. 80 prosent har hatt vannkopper ved fylte åtte år.

Barn med et normalt immunforsvar takler vannkopper fint, og de fleste har et mildt til moderat sykdomsforløp. Har man ikke hatt vannkopper som barn, kan man smittes som voksen. Da er symptomene ofte kraftigere enn hos barn. Man er smittebærer fra et par dager før utslettet dukker opp og til siste blemme har tørket inn.

Symptomer

Vannkopper kjennes igjen på de karakteristiske væskefylte hudblemmene.

Fra man er smittet av vannkopper til man får symptomer, kan det ta mellom 10 og 21 dager. Feber opptrer gjerne ett til to døgn i forkant av utslettet. Nedsatt matlyst og slapphet er også vanlig. Voksne som er smittet med vannkopper, har ofte hodepine og sterk sykdomsfølelse i tillegg.

Utslettet starter som røde prikker i ansiktet og på overkroppen. Utslettet sprer seg etterhvert til resten av kroppen. Etter noen timer begynner de røde prikkene å hovne litt opp, og deretter bli til væskefylte blemmer med klart innhold. Disse blemmene kan bli to til tre millimeter store. Blemmene tørker senere inn og dekkes av skorper som etterhvert faller av. Prikkene, blemmene og skorpene trenger ikke å komme på samme tidspunkt. Utslettet kan derfor bestå av alle utviklingstrinn samtidig. De fleste opplever at vannkoppeutslettet klør intenst. Antallet vannkopper kan variere fra noen ganske få til mange hundre. Noen får blemmer med påfølgende sårdannelse i munnen, på øyet og på kjønnsorganene.

Behandling og forebygging

Vannkopper går over av seg selv. Vannkopper lindres med smertestillende og kløestillende midler.

Vannkopper er ikke farlig for barn og ungdom som ellers er friske. Det går over av seg selv, og man trenger ingen medisiner mot selve viruset. Personer over tyve år, og personer med svekket immunforsvar, anbefales derimot behandling med virusdempende medisin (aciclovir).

Behandlingen vil derfor bestå i å lindre symptomene. Ved plagsom kløe kan Hvitvask NAF brukes. Dette er et liniment som kan kjøpes reseptfritt på apoteket, og det har en kjølende, lindrende effekt.  Er kløen svært intens kan det være aktuelt å benytte allergimedisin (antihistamin). Varme og svette kan forverre kløen. Prøv å holde det kjølig rundt den som er syk. Feber og eventuelle smerter og ubehag kan lindres med paracetamol.   

Det er viktig at man unngår å smitte andre, og særlig viktig ikke å smitte de med nedsatt immunforsvar. Vannkopper smitter ved at dråper med virus overføres mellom mennesker via luften, eller at man kommer i direkte kontakt med utslettet. Man er smittsom to til tre dager før utslettet kommer og til utslettet har tørket inn.  Barn bør altså holdes hjemme fra skole og barnehage til den siste skorpen har tørket inn, feberen er borte og allmenntilstanden er fin.

Undersøkelse og diagnostikk

Vannkoppediagnosen stilles ut fra utslett og sykehistorie.

Vannkopper er lett gjenkjennelig på grunn av sitt karakteristiske utslett. Røde prikker, blemmer og skorper opptrer på samme tid, og kløen er intens. Det kan noen ganger forveksles med brennkopper, men det er som oftes lett å stille diagnosen på bakgrunn av sykehistorien og ved å se på huden. 

Noen ganger kan man ta prøve av væsken fra blemmene og sende det til dyrkning for å påvise vannkopper. Dette kan gjøres inntil fem dager etter utbruddet.  Det er også mulig å ta en antistoffblodprøve for å se om man har hatt vannkopper. Dette gjøres svært sjelden.

Årsak

Smitte med varicella zoster virus (VZV) er årsaken til vannkopper.

Vannkopper smitter dels ved direkte kontakt med sprukne vannkoppeblærer, eller ved dråpesmitte. Viruset finnes i spytt, og det spres sammen med små spyttdråper til omgivelsene ved hosting og nysing. Viruset er svært smittsomt. Og har man ikke hatt vannkopper, er det nesten umulig ikke å bli smittet hvis man befinner seg i samme rom som en som er syk.

Prognose

Vannkopper har som oftest et ukomplisert forløp hos friske barn og unge.

Vannkopper går over av seg selv, og det er svært få som opplever komplikasjoner. Sykdommen varer som oftest 7-10 dager for barn, noe lenger for voksne. Har man hatt vannkopper, oppnår man en livslang immunitet, men det kan senere oppstå helvetesild. Av komplikasjoner er det bakterieinfeksjon i vannkoppeblærene som er det vanligste. Det er mulig å få øyebetennelse og lungebetennelse som komplikasjoner til vannkopper. I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå betennelse i hjernen, lillehjernen eller hjernehinnene.

Fakta om Vannkopper:

Vannkopper starter ofte med feber og uvelhet, og fortsetter med et karakteristsk, kløende utslett som etter hvert blir til væskefylte blemmer. Sykdomsforløpet varer rundt en uke, og etter gjennomgått sykdom, er man varig immun. Vannkopper er den mest smittsomme av alle barnesykdommene, og de fleste gjennomgår sykdommen i barneårene. 80 prosent har hatt vannkopper ved fylte åtte år.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer hos barn:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Virusinfeksjoner er det hyppigste hos barn. Blant annet er de tradisjonelle barnesykdommene stort sett forårsaket av virus. Det samme gjelder forkjølelser og en del mage- og tarminfeksjoner.

Infeksjoner er hyppig i barnealder fordi barn har mindre antistoffer. De ulike antistoffene dannes etter at man har blitt utsatt for forskjellige virus og bakterier. Et barn gjennomgår i snitt seks til sju infeksjoner per år de første to leveårene.

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk