Urinveisinfeksjon hos barn

Cystitt, blærekatarr hos barn

Sist oppdatert 21.05.2015

Urinveisinfeksjon er en infeksjon i slimhinnene til urinblæren og urinveiene. Blærekatarr kan gi annerledes symptomer hos barn enn hos voksne, og ofte er feber eneste tegn.

Urinveisinfeksjon hos barn skal alltid behandles med antibiotika, da man er redd for at infeksjonen skal spre seg oppover og skade nyrene. Urinveisinfeksjon er vanlig hos barn, og symptomene vil variere med barnets alder. Dersom urinveisinfeksjonen sprer seg videre opp fra blæren mot nyrene, vil allmenntilstanden oftest være dårlig.

Urinveisinfeksjon er en infeksjon i slimhinnene til urinblæren og urinveiene. Bakterier kan finne veien opp i urinblæren via urinrøret. Hos nyfødte kan bakteriene også komme via blodet. 

Blant nyfødte er forekomsten av urinveisinfeksjon noe høyere hos gutter, men denne forskjellen jevnes ut det første leveåret. Etter ett års alder er forekomsten høyere hos jenter, noe som kommer av at jenter har kortere urinleder enn gutter, noe som fører til at bakteriene har kortere vei opp til urinblæren.

Symptomer

Urinveisinfeksjon kan gi ulike symptomer avhengig av barnets alder. I noen tilfeller kan symptomene være vage, og feber eneste tegn.

Urinveisinfeksjon hos nyfødte gir vanligvis feber. Andre symptomer kan være oppkast, irritabilitet, dårlig appetitt, dårlig vektøkning og magesmerter. Noen ganger sees blod i urinen. Hos barn mellom tre måneder og tre år sees lignende symptomer, men feber og magesmerter er de vanligste. Barn over tre år kan ha mer klassiske symptomer som hyppig, sviende vannlating, og i noen tilfeller smerter i nedre del av ryggen.

Behandling og forebygging

Små barn som mistenkes å ha urinveisinfeksjon bør legges inn på sykehus for antibiotikabehandling.

Barn opp til tre måneder som mistenkes å ha urinveisinfeksjon bør legges inn på barneavdeling for behandling. Det samme gjelder barn opp til tre år med mistenkt urinveisinfeksjon i kombinasjon med høy feber, oppkast og nedsatt allmenntilstand. Barn opptil to år med påvist blærekatarr gis samme behanling som eldre barn med infeksjon spredt til nyrene. Barn opptil to år behandles vanligvis med antibiotika i syv dager eller lengre, med trimetoprim eller pivmecillinam. Hos større barn der man er sikker på at infeksjonen ikke har spredt seg til nyrene, behandler man som regel i tre til fire dager. Trimetoprim, nitrofurantoin og pivmecillinam er de vanligste antibiotika brukt. Ny urinprøve etter avsluttet behandling er ikke vanlig, med mindre barnet fremdeles har symptomer. 

Ved mistanke om at urinveisinfeksjonen har spredt seg oppover mot nyrene, bør barnet utredes for medfødte misdannelser i urinveiene. Det gjelder også barn med gjentatte urinveisinfeksjoner. Det er alltid svært viktig å behandle barn med urinveisinfeksjon ettersom infeksjoner lett kan nå nyrene. Fordi nyrene ikke er ferdig utviklet, kan infeksjoner medføre alvorlige varige skader dersom rask behandling ikke startes opp. 

Undersøkelse og diagnostikk

Urinveisinfeksjon kan være en vanskelig diagnose å stille hos barn, da symptomene kan være noe uklare. Blærekatarr diagnostiseres på bakgrunn av urinprøve og blodprøve.

Urinveisinfeksjon hos barn kan gi vage symptomer, og det bør derfor tas urinprøve av alle barn med uforklarlig feber. En urinstiks vil kunne påvise hvite blodceller i urinen, som er et tegn på infeksjon. Urinen sendes vanligvis også til dyrkning, for å se akkurat hvilken bakterie som forårsaker infeksjonen. Det tar noen dager, men da kan antibiotika mot denne bakterien velges spesifikt. En blodprøve med førhøyet CRP (infeksjonsmarkør), kan gi en indikasjon på om infeksjonen har spredt seg oppover mot nyrene. Hos nyfødte sjekkes som regel blodet for bakterier (blodkultur), da blodbanen kan være spredningsvei for urinveisinfeksjon hos disse. Ved urinveisinfeksjon som har vandret fra urinblæren og opp til nyrene, eller ved gjentatte episoder med urinveisinfeksjon, bør ultralyd eller røntgenundersøkelse utføres for å sjekke for medfødte misdannelser i urinveiene. 

Årsak

Urinveisinfeksjon forårsakes av at bakterier finner veien til urinblæren via urinrøret, eller via blodet. Visse medfødte misdannelser i urinveiene kan gjøre barn mer utsatt for blærekatarr.

Vanligvis forårsakes urinveisinfeksjon av at tarmbakterier finner veien opp i urinblæren via urinrøret. Hos nyfødte kan bakteriene også komme med blodet. Det finnes en rekke medfødte misdannelser av urinveiene som kan øke risikoen for urinveisinfeksjon. Den vanligste kalles for vesikoureteral refluks, som betyr at urinen i urinblæren strømmer tilbake oppover mot nyrene. Det kommer av en svakhet i lukkemuskelen i urinblæren. Generelt kan alle tilstander som blokkerer urinveiene eller fører til at urinen strømmer feil vei predisponere for infeksjoner i urinveiene. Barn med påvist medfødt misdannelse i urinveiene følges tettere opp, og blir i noen tilfeller vurdert for kirurgisk behandling. 

Prognose

Urinveisinfeksjon kureres med antibiotika. Behandling og oppfølging er viktig ettersom noen barn får et tilbakevennende problem. Prognosen avhenger av behandlingen og at man unngår at infeksjonen sprer seg til nyrene, noe som lett kan gi varige skader.

Urinveisinfeksjon behandles med antibiotika, men mange får en ny infeksjon innen fem år. Prognosen er dårligere hos de barna med flere episoder av urinveisinfeksjonen der infeksjonen har spredt seg oppover til nyrene. Ikke ferdig utviklete nyrer er svært sårbare for varige skader og gjentatte infeksjoner i nyrene kan derfor medføre alvorlige varige skader og dårlig nyrevekst. 

Fakta om Urinveisinfeksjon hos barn:

Urinveisinfeksjon er en infeksjon i slimhinnene til urinblæren og urinveiene. 

Urinveisinfeksjon kan gi ulike symptomer avhengig av barnets alder. Urinveisinfeksjon hos nyfødte gir vanligvis feber. Andre symptomer kan være oppkast, irritabilitet, dårlig appetitt, dårlig vektøkning og magesmerter. Noen ganger sees blod i urinen.

Urinveisinfeksjon hos barn skal alltid behandles med antibiotika. Behandling og oppfølging er viktig ettersom noen barn får et tilbakevennende problem.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kristin Tånes

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdommer i nyrer og urinveier:

Forskjellige typer infeksjoner står for den største andelen av sykdomstilfellene i nyrer og urinveier. Nyresykdommer, steiner i urinveiene og ondartede svulster er andre, mer sjeldne tilstander. Hos eldre menn er forstørret prostata en hyppig årsak til vannlatningsplager. 

Sykdommer i urinveiene kan gi smerter i sidene, smerter ved vannlatingen, endret vannlatningsmønster og blod i urinen. Slapphet, blek hud og hevelser i kroppen kan være tegn på nyresykdom.  

 

Fakta om Infeksjonssykdommer hos barn:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Virusinfeksjoner er det hyppigste hos barn. Blant annet er de tradisjonelle barnesykdommene stort sett forårsaket av virus. Det samme gjelder forkjølelser og en del mage- og tarminfeksjoner.

Infeksjoner er hyppig i barnealder fordi barn har mindre antistoffer. De ulike antistoffene dannes etter at man har blitt utsatt for forskjellige virus og bakterier. Et barn gjennomgår i snitt seks til sju infeksjoner per år de første to leveårene.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk