RS-virus

Respiratory syncytial virus

Sist oppdatert 08.06.2015

RS-virus forårsaker nedre luftveisinfeksjon hos småbarn og spedbarn.

Respiratorisk syncytialvirus, også kjent som RS-virus, er en virussykdom som fører til nedre luftveisinfeksjon hos spedbarn og småbarn. Infeksjonen fører til betennelse i lungene, eller i de nedre luftrørene, en bronkiolitt. Luftveiene blit tettet med slim, og gjør at pusting blir vanskelig. Infeksjonen skjer som oftest hos barn under to år, og er vanligst blant småbarn under ett år. Man regner med at rundt ti prosent rammes i løpet av det første leveåret, og omlag en tredjedel av disse krever sykehusinnleggelse. RS-virus smitter mest om vinteren, og man ser en betydelig økning i antall smittede i månedene januar til mars. RS-virus smitter via dråper, og sprer seg derfor lett blant småbarn. 

Symptomer

Typiske symptomer er feber, tett nese og slimete hoste. Ved alvorlig infeksjon ses økende pusteproblemer.

Det tar gjerne tre til fire dager etter at barnet er smittet før det utvikler symptomer. Infeksjonen starter ofte med feber og forkjølelsesplager som tett nese og slimete hoste. Hos noen småbarn vil sykdommen ikke bli verre enn dette, men hos spedbarn spesielt kan symptomene forverres. Barnet vil da virke slapt eller være urolig, puste raskt og vise tegn til pusteproblemer som kan minne om astma. 

Behandling og forebygging

Behandling vil være å hjelpe barnet med å puste, og hindre at det får for lite oksygen og væske.

Behandling av RS-virusinfeksjon vil i hovedsak være å hjelpe barnet å puste, hindre at det får for lite oksygen og hindre dehydrering. Nesedråper eller eventuelt saltvannsdråper vil kunne hjelpe på pustingen. Dersom barnet behandles hjemme, bør ikke rommet være for varmt fordi varme kan føre til at slimhinnene hever seg og barnet får enda større problemer med å puste. Dersom barnet trenger sykehusinnleggelse, vil det ofte behandles med oksygentilførsel og medisiner som innhaleres for å åpne opp de tette luftrørene. Antibiotika vil ikke ta knekken på en virusinfeksjon, og det er derfor sjelden at det er nødvendig. 

For å hindre smitte er det viktig med god håndhygiene, og holde barnet hjemme så lenge det har feber. Feberfrie barn kan gå i barnehagen. Å amme barnet i mer enn seks måneder har vist seg å forebygge infeksjonssykdommer fordi morsmelken inneholder beskyttende stoffer. Barn bør unngå å være i områder med mye røyk, da dette kan føre til nedsatt lungefunksjon og gjøre det lettere å pådra seg en infeksjon. Hos noen spedbarn anbefales forebyggende behandling med medisiner, dersom det finnes risikofaktorer som gjør barnet spesielt utsatt for infeksjoner.  

Undersøkelse og diagnostikk

RS-virusinfeksjon diagnostiseres ut fra symptomer, og alvorlighetsgraden bestemmes ut fra dette.

Man stiller gjerne diagnosen ut fra barnets tilstand og symptomer. Det er mulig å påvise RS-virus med en prøve fra nesen, men dette brukes ikke ofte siden en påvisning av RS-virus ikke vil ha noe særlig å si for behandlingen. Legen vil vurdere alvorlighetsgraden ut fra hvordan barnet puster, om det har feber og ved å lytte på lungene. Alvorlighetsgraden vil avgjøre om barnet kan behandles hjemme eller om det trenger en sykehusinnleggelse. En blodprøve vil kunne utelukke en mulig bakteriell årsak for tilstanden, men vil ikke kunne påvise RS-virus.

Årsak

RS-virus smitter via dråper, og man blir smittet ved at en syk person hoster eller nyser.

RS-viruset er årsak til nedre luftveisinfeksjoner hos småbarn og spedbarn. RS-viruset smitter via dråper, og en person kan bli smittet dersom en person med infeksjonen hoster eller nyser. Spedbarn under seks uker, for tidligfødte barn, barn med kronisk lungesykdom og barn med medfødte hjertefeil er blant noen av de barna som er mest utsatt for alvorlig infeksjon med RS-virus.

Prognose

De aller fleste blir friske etter en infeksjon, og den første infeksjonen er vanligvis den mest alvorlige.

Det er vanlig å få infeksjon med RS-virus om igjen, men den første gangen vil vanligvis være den mest alvorlige. Hos mange barn oppleves infeksjonen som en mild forkjølelse, men noen trenger sykehusinnleggelse. Den største komplikasjonen blant barn som legges inn på sykehus er kollaps av en liten del av lungen, men dette går som regel tilbake av seg selv. De aller fleste blir raskt bedre uten noen senfølger, men det er sett noe økning i astma hos barn som har hatt en alvorlig RS-virusinfeksjon som spedbarn. 

Fakta om RS-virus:

RS-virus forårsaker en infeksjon i de nedre luftveiene hos småbarn og spedbarn. Viruset smitter via dråper, og man smittes ved at en syk person hoster eller nyser. Det er særlig høy smitte i vintermånedene. Noen opplever en mild sykdom, men hos de aller minste vil det ofte føre til sykehusinnleggelse med alvorlig infeksjon.

De typiske tegnene er feber, tett nese og slimete hoste. De mer alvorlige infeksjonene vil gi økende pusteproblemer. De aller fleste blir friske etter noen dager, og behandling er hovedsakelig å hjelpe barnet med pusten, og hindre at de får for lite væske og oksygen.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Carina Trydal

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Infeksjonssykdommer:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Infeksjonssykdommer kan ramme alle organer i kroppen. Infeksjoner spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse og ebola-infeksjon.

Alvorlighetsgraden til de ulike infeksjonssykdommene avhenger av type mikrobe og hvilket organ som er affisert. Eksempelvis vil infeksjoner i hjerte, hjerne, nedre luftveier og blod ofte være mer alvorlige enn for eksempel infeksjoner i øvre luftveier og hud. For sykdomsforløp og overlevelse spiller også pasientens immunforsvar og allmenntilstand en rolle. For bakterielle infeksjoner finnes mange forskjellige typer antibiotika som er effektive.

Fakta om Infeksjonssykdommer hos barn:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Virusinfeksjoner er det hyppigste hos barn. Blant annet er de tradisjonelle barnesykdommene stort sett forårsaket av virus. Det samme gjelder forkjølelser og en del mage- og tarminfeksjoner.

Infeksjoner er hyppig i barnealder fordi barn har mindre antistoffer. De ulike antistoffene dannes etter at man har blitt utsatt for forskjellige virus og bakterier. Et barn gjennomgår i snitt seks til sju infeksjoner per år de første to leveårene.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk