Infeksjonssykdommer hos barn

Sist oppdatert 18.08.2015

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Virus- og bakterieinfeksjoner er det hyppigste hos barn.

Infeksjonssykdommer kan ramme alle organene i kroppen. Infeksjonene spenner fra helt uskyldige og vanlige tilstander som forkjølelse og mage-og tarminfeksjoner til alvorlige og potensielt dødelige sykdommer som bakteriell hjernehinnebetennelse. Vanlige steder for infeksjoner hos barn er øyne, øre- nese- halsområdet, bronkier, mage- og tarm og hud.

Virusinfeksjoner er svært vanlige, de utgjør 70-80 prosent av sykdomstilfellene i barnealder. I tillegg til vanlige sykdommer som luftveisinfeksjoner og mage- og tarminfeksjoner, er spesielle virusinfeksjoner i denne aldersgruppen de såkalte barnesykdommene.

Barnesykdommene er virusinfeksjoner som gir karakteristiske utslett og som regel feber. Røde hunder, vannkopper, meslinger og den fjerde barnesykdom tilhører denne gruppen. Noen av disse sykdommene , som meslinger og røde hunder, har blitt sjeldne i Norge i senere år etter at man innførte vaksinasjon.

Hyppige bakterieinfeksjoner hos barn er halsbetennelse forårsaket av streptokokker (streptokokktonsilitt), ørebetennelse, øyekatarr og brennkopper (impetigo). Bakteriell hjernehinnebetennelse (bakteriell meningitt) er en svært alvorlig bakterieinfeksjon.

Spesielle infeksjoner i luftveiene hos små barn er betennelse i strupelokket (epiglotitt) som skyldes en bakterie, og bronkiolitt, en virusinfeksjon i bronkiene. Disse tilstandene kan hos noen få et alvorlig forløp fordi luftveiene i utgangspunktet er trange hos små barn, og slimhinneforandringene ved en infeksjon kan føre til ytterligere forsnevring.

Infeksjoner er hyppig i barnealder fordi barn har mindre antistoffer. De ulike antistoffene dannes etter at man har blitt utsatt for forskjellige virus og bakterier. Man må altså gjennomgå en del forskjellige infeksjoner for å utvikle spesifikke antistoffer. Et barn gjennomgår i snitt seks til sju infeksjoner per år de første to leveårene. Spebarn er mindre utsatt for sykdom fordi de er beskyttet av antistoffer fra mor de første seks månedene av livet.

Lek i tett kontakt med andre barn øker risikoen for smitte. Barn er heller ikke så flinke med håndhygienen og putter ofte ting i munnen, og er således mer utsatt for smitte.

Barn får lett feber, og høy feber er vanlig ved infeksjonssykdom. Det er ofte ikke sammenheng mellom hvor høy feberen er og sykdommens alvorlighetsgrad. Allmenntilstanden sier mest om hvor sykt barnet er. Feberen tåles som regel godt og er en del av kroppens normale reaksjon på infeksjoner. Noen barn kan imidlertid få feberkramper når feberen blir høy. Dette kan virke dramatisk for foreldrene.

Bakterielle infeksjoner behandles med antibiotika. I en del tilfeller prøver man å være tilbakeholden eller litt avventende med antibiotika fordi en del lettere bakterielle infeksjoner raskt går over av seg selv. Mange av infeksjonene skyldes virus, og da har antibiotika ingen effekt. Legen vil avgjøre hva som er den beste behandlingen i hvert enkelt tilfelle.

Fakta om Infeksjonssykdommer hos barn:

Infeksjonssykdommer er sykdommer som forårsakes av infeksjoner med bakterier, virus, sopp eller parasitter. Virusinfeksjoner er det hyppigste hos barn. Blant annet er de tradisjonelle barnesykdommene stort sett forårsaket av virus. Det samme gjelder forkjølelser og en del mage- og tarminfeksjoner.

Infeksjoner er hyppig i barnealder fordi barn har mindre antistoffer. De ulike antistoffene dannes etter at man har blitt utsatt for forskjellige virus og bakterier. Et barn gjennomgår i snitt seks til sju infeksjoner per år de første to leveårene.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Sykdom hos barn:

Sykdom hos barn omfatter alle sykdommer hos barn og ungdom under 18 år. Læren om sykdom hos barn kalles pediatri. Sykdommer hos barn domineres av akutte infeksjoner. Dette utgjør hele 70-80 prosent av sykdomstilfellene. I tillegg er medfødte sykdomstilstander og misdannelser, hjerneskader og syndromer en annen stor gruppe. Noen kreftformer forekommer også hos barn og ungdom. I tillegg er allergiske sykdommer, astma, nevrologiske tisltander og skader etter fall og ulykker andre store grupper.

Ved sykdom hos barn kan symptomene ofte være diffuse. Ved dårlig allmenntilstand eller tegn på uttørking skal man alltid kontakte lege. Generelt bør foreldre ha lav terskel for å kontakte lege ved sykdom hos barn.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk