Utviklingsforstyrrelser

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er kjennetegnet av medfødte sosiale avvik. Disse avvikene er gjennom­gripende trekk hos personen i alle typer situasjoner.

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er kjennetegnet av medfødte avvik i sosiale samspill og kommunikasjonsmønster, og av et begrenset, ensformig og repeterende utvalg av interesser og aktiviteter. Disse avvikene er gjennom­gripende trekk hos personen i alle typer situasjoner.

Symptomer kan være isolasjon, nedsatte sosiale ferdigheter, nedstemthet, initiativløshet, svak øye­kontakt, følelsesmessig feilregulering og særegent språk. 

Den som skal skille mellom psykoser og utviklingsforstyrrelser trenger spesial­kompetanse og utfyllende opplysninger om utviklings­historien, for at en skal kunne avklare om symptomene har vært der hele tiden, eller om de har oppstått på et senere tidspunkt.

De senere år har en identifisert en undergruppe barn/ungdom med noe som heter Multiple Complex Developmental Disorder. De har en overhyppighet for å utvikle psykose senere i livet. Flere nyere studier har gjort felles biologiske funn mellom psykose og autisme, og mange mener at en bør revurdere muligheten for at lidelsene har mer til felles enn det man har trodd til i dag.  

Fakta om Utviklingsforstyrrelser:

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser er kjennetegnet av medfødte avvik i sosiale samspill og kommunikasjonsmønster, og av et begrenset, ensformig og repeterende utvalg av interesser og aktiviteter. Disse avvikene er gjennom­gripende trekk hos personen i alle typer situasjoner.

Symptomer kan være isolasjon, nedsatte sosiale ferdigheter, nedstemthet, initiativløshet, svak øye­kontakt, følelsesmessig feilregulering og særegent språk. 

Skrevet av Psykiater

Nils Håvard Dahl

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Psykiske lidelser:

Psykiske lidelser er svært vanlige i befolkningen. Det antas at omtrent 20 prosent av befolkningen til enhver tid lider av en eller flere former for psykiske lidelser.

De som hyppigst søker legehjelp for psykiske lidelser, er personer som har panikklidelser, depresjoner, schizofreni eller psykosomatiske lidelser.

Tallmessig er det flest som lider av enten angslidelser eller stemningslidelser.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk