Psykisk utviklingshemming

Sist oppdatert 04.06.2015

Ved psykisk utviklingshemming er det ikke tale om en psykisk lidelse i vanlig forstand. Synonymer på psykisk utviklingshemming er utviklingshemming, mental retardasjon og oligofreni.

Synonymer er utviklingshemming, mental retardasjon og oligofreni.

Det norske begrepet psykisk utviklingshemming er misvisende, for det er ikke tale om en psykisk lidelse i vanlig forstand. På engelsk kalles det intellectual disability (intellektuell svakhet) som gir en annen, og mer korrekt, beskrivelse av tilstanden.

Det amerikanske Academy of Mental Retardation har tre krav når de definerer mental retardasjon:

  • Intellektuell kapasitet skal være klart under gjennomsnittet.
  • Adferd er mangelfull eller avvikende. Det vil si redusert selvstendighet og sosial fungering i forhold til den aktuelle alder og kulturelle gruppe.
  • Tilstanden skal være til stede fra barndommen.

Diagnosesystemet ICD-10 deler lidelsene inn i fire grupper ut fra IQ.  Hver av gruppene deles igjen i to basert på om personen har betydelige adferdsproblemer eller ikke.

Lett psykisk utviklingshemming: IQ 69-50

Moderat psykisk utviklingshemming: IQ 49-35

Alvorlig psykisk utviklingshemming: IQ 34 - 20

Dyp psykisk utviklingshemming: IQ < 20

Ordlyden i disse diagnosene er meget villedende, da de aller fleste vil oppfatte at en person med IQ like over 50 er alvorlig syk/funksjonshemmet.

Juridisk går grensen for strafferettslig tilregnelighet ved IQ 55.

 

Fakta om Psykisk utviklingshemming:

Synonymer på psykisk utviklingshemming er utviklingshemming, mental retardasjon og oligofreni.

Det amerikanske Academy of Mental Retardation har tre krav når de definerer mental retardasjon:

  • Intellektuell kapasitet skal være klart under gjennomsnittet.
  • Adferd er mangelfull eller avvikende. Det vil si redusert selvstendighet og sosial fungering i forhold til den aktuelle alder og kulturelle gruppe.
  • Tilstanden skal være til stede fra barndommen.

Skrevet av Psykiater

Nils Håvard Dahl

Diskuter i Doktoronline forumet

Oversikt over Psykisk utviklingshemming:

Downs syndrom

Downs syndrom er en medfødt tilstand som kjennetegnes ved flere kroppslige og mentale avvik.

Fakta om Psykiske lidelser:

Psykiske lidelser er svært vanlige i befolkningen. Det antas at omtrent 20 prosent av befolkningen til enhver tid lider av en eller flere former for psykiske lidelser.

De som hyppigst søker legehjelp for psykiske lidelser, er personer som har panikklidelser, depresjoner, schizofreni eller psykosomatiske lidelser.

Tallmessig er det flest som lider av enten angslidelser eller stemningslidelser.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk