Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

Obsessive-compulsive Personality Disorder

Sist oppdatert 28.05.2015

En person med tvangspreget personlighetsforstyrrelse har en overvekt av noen karaktertrekk som skaper problemer i samhandling med andre mennesker.

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse er en lidelse karakterisert ved ekstrem ordenssans, perfeksjonisme, stort kontrollbehov og manglende fleksibilitet. En normal personlighet er sammensatt av mange forskjellige og balanserte karaktertrekk, mens en person med personlighetsforstyrrelse har en overvekt av noen karaktertrekk som skaper problemer i samhandling med andre mennesker, inkludert i arbeid og fritid. Hovedbehandlingen mot tvangspreget personlighetsforstyrrelse er samtalebehandling i form av kognitiv terapi.

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse rammer begge kjønn, men menn rammes dobbelt så hyppig som kvinner (2,6 versus 1,3 prosent). Tvangspreget personlighetsforstyrrelse rammer voksne mennesker. Diagnosen kan ikke stilles på barn og ungdom, men lidelsen utvikler seg langsomt gjennom barndommen, og fremtrer sent i barndomsårene eller tidlig i ungdomsårene.

Symptomer

Personer med tvangspreget personlighetsforstyrrelse har en rekke symptomer som gir betydelig nedsatt livskvalitet og stort ubehag.

Å leve i mange år med tvangspreget personlighetstrekk fører til mye subjektivt ubehag og betydelig senket livskvalitet for personen. Personer med tvangspreget personlighetsforstyrrelse er lite spontane og er så opptatt av regler og detaljer at det går utover deres produktivitet. De mister lett helheten i det de holder på med, og de unngår å jobbe i team med andre fordi de mener andre er uforsiktige og inkompetente. Personer med tvangspreget personlighetsforstyrrelse setter svært høye krav til seg selv og andre, og blir ofte kritiske til seg selv og andre når kravene ikke innfris. De er pliktoppfyllende og har vanskelig for å slappe av og nyte tilværelsen - de jobber ofte ut fra en indre tvang. 

Personer med tvangspreget personlighetsforstyrrelse er redd for å gjøre feil og unngår derfor å ta avgjørelser, i stedet overlater de gjerne det å ta avgjørelser til andre. Personer med tvangspreget personlighetsforstyrrelse er svært samvittighetsfulle, og har et stort behov for å gjøre ting riktig. De tåler ikke uforutsette ting, liker ikke forandringer og har behov for rutiner. Humøret er stabilt og forutsigbart, og de er på ingen måte improviserende, impulsive eller følelsesstyrte. De kan av andre oppfattes som sta, rigide, gjerrige og vanskelig å samarbeide med. De kan også oppfattes som stabile og forutsigbare.

Behandling og forebygging

Hovedbehandlingen mot tvangspreget personlighetsforstyrrelse er samtalebehandling i form av kognitiv terapi.

Hovedbehandlingen mot tvangspreget personlighetsforstyrrelse er samtalebehandling i form av kognitiv terapi. Metakognitiv terapi, kognitiv terapi, aksept- og forpliktelsesterapi og gruppeterapi er aktuelle behandlinger. Behandling med medisiner av typen SSRI kan også forsøkes. Behandling foregår hos spesialist, og en del vil trenge tilleggsbehandling mot depresjon og angst. Det finnes ingen kjent forebygging.

Undersøkelse og diagnostikk

For å oppfylle kriteriene for tvangspreget personlighetsforstyrrelse, skal en ha enkelte personlighetstrekk stabilt og vedvarende over tid.

For å oppfylle kriteriene for tvangspreget personlighetsforstyrrelse, skal en ha minst tre av følgende personlighetstrekk stabilt og vedvarende over tid:

  • Overdreven nøyaktighet, forsiktighet og tvil.
  • Overdreven opptatthet av detaljer, regler, lister, orden, planer og organisering.
  • Overdreven perfeksjonisme som skaper hinder for deres produktivitet.
  • Overdreven samvittighet når det gjelder produktivitet, som fører til mangel på sosialt samspill.
  • Overdreven pedanteri og overholdelse av konvensjoner.
  • Ridigitet og stahet.
  • Krever ofte at andre skal gjøre ting på deres måte.
  • Plages av tvangspregede tanker eller impulser.

SCID-II, et strukturert intervju som gjøres av behandler og vanligvis ved en voksenpsykiatrisk poliklinkk, brukes ofte for å diagnostisere personlighetsforstyrrelser. PDQ-4 (screening) brukes også. 

Årsak

Genetisk arv har betydning for utvikling av tvangspreget personlighetsforstyrrelse.

Prognose

Målet med behandlingen av tvangspreget personlighetsforstyrrelse er at de negative konsekvensene avtar eller forsvinner.

Behandling og motivasjon hos pasienten vil mildne de uhensiktsmessige trekkene og gjøre livet bedre både for pasient og andre. All behandling av personlighetsforstyrrelser har som mål å "forskyve personlighetstrekkene mot et midtpunkt" slik at de negative konsekvensene avtar eller forsvinner.

Fakta om Tvangspreget personlighetsforstyrrelse:

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse er en lidelse karakterisert ved ekstrem ordenssans, perfeksjonisme, stort kontrollbehov og manglende fleksibilitet.

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse rammer begge kjønn, men menn rammes dobbelt så hyppig som kvinner (2,6 versus 1,3 prosent). Tvangspreget personlighetsforstyrrelse rammer voksne mennesker, og diagnosen kan ikke stilles på barn og ungdom. 

Genetisk arv og miljøpåvirkning har betydning for utvikling av tvangspreget personlighetsforstyrrelse, og hovedbehandlingen mot tvangspreget personlighetsforstyrrelse er samtalebehandling i form av kognitiv terapi.

Skrevet av Psykiater

Nils Håvard Dahl

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Personlighetsforstyrrelser:

Hvis en persons tanker, følelser og handlinger medfører plager, enten for personen selv, eller for andre, og/eller det fører til betydelig nedsatt funksjon i yrke/utdanning, i familien eller sosialt, kan det hende at personen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse.

Det antas at rundt åtte til ti prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse.

Diagnosesystemet ICD-10 spesifiserer åtte ulike personlighetsforstyrrelser.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk