Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Borderline Personality Disorder

Sist oppdatert 04.05.2015

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) er en lidelse karakterisert av ustabilt og intenst følelsesliv, dårlig selvbilde og impulsive og selvdestruktive handlinger.

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse deles i to typer: Impulsiv personlighet som karakteriseres av et handlingsmønster preget av impulsivitet og sinneutbrudd og borderline personlighet, som er karakterisert ved dårlig identitetsfølelse som fører til et ustabilt følelsesliv og ustabile relasjoner til andre. 

En normal personlighet er sammensatt av mange forskjellige og balanserte karaktertrekk, mens en person med personlighetsforstyrrelse har en overvekt av noen karaktertrekk som skaper problemer for en selv og/eller andre mennesker. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er en lidelse karakterisert av et ustabilt og intenst følelsesliv, dårlig selvbilde og impulsive og selvdestruktive handlinger.

Begge kjønn rammes av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, men kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn (En prosent versus 0,5 prosent). Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse rammer personer i alle aldre. Diagnosen kan dog ikke stilles på barn og ungdom. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse utvikler seg langsomt gjennom barndommen og fremtrer sent i barndomsårene eller tidlig i ungdomsårene.

Symptomer

Impulsiv personlighet karakteriseres av et handlingsmønster preget av impulsivitet og sinneutbrudd. Borderline personlighet er karakterisert ved dårlig identitetsfølelse som fører til et ustabilt følelsesliv og ustabile relasjoner til andre.

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse deles i to typer: Impulsiv personlighet og borderline personlighet. Ved impulsiv personlighet vil personen under stress ofte reagere aggressivt, etterfulgt av reaksjoner som lett utløser angst og depressiv selvforakt. Handlinger som for eksempel selvmordsforsøk og selvskadende adferd, kan oppstå. Personen har en tendens til å handle impulsivt og uten tanke for konsekvens. Personen har en tendens til kranglete oppførsel og kommer lett i konflikt med andre. Personen tyr lett til sinneutbrudd og/eller vold, og uten evne til å kontrollere sin utagerende adferd.

Ved borderline personlighet vil personen lett involvere seg i intense og ustabile relasjoner som ofte fører til følelsesmessig krise. Personen anstrenger seg betydelig for å ikke bli forlatt. Personen domineres av angst og usikkerhet rundt eget selvbilde og indre verdier (inkludert seksuell orientering), hvilket kan føre til selvdestruktive handlinger. Trusler om selvskadende adferd forekommer ofte. Selvskading, som for eksempel å kutte seg på armer eller ben, svi seg selv med sigaretter eller dunke hodet hardt mot veggen forekommer også ofte. Personen har en kronisk tomhetsfølelse som kan forveksles med depresjon. 

Behandling og forebygging

Å forebygge emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er vanskelig. Behandlingen er langvarig, regelmessig psykoterapi.

Behandlingen av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er langvarig, regelmessig psykoterapi. Behandlingen skal skje poliklinisk. Innleggelser har en tendens til å forverre sykdommen (regresjon). Innleggelse kan være nødvendig i noen døgn ved store kriser. Aktuelle behandlinger er kognitiv terapi, dialektisk adferdsterapi og skjemafokusert terapi. Forebygging av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er vanskelig. Primærforebygging kan være at personer med store psykiske lidelser hjelpes med sikker prevensjon inntil de har blitt bedre etter god behandling. Sekundærforebygging vil være hjelp til barnefamilier der en eller begge foreldre har psykiske lidelser og/eller rusmisbruk.

Undersøkelse og diagnostikk

For å oppfylle kriteriene for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, skal en i tillegg til de generelle kriteriene for personlighetsforstyrrelse også ha en rekke andre symptomer.

For å diagnostisere emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, bruker man SCID-II, et strukturert intervju som gjøres av behandler og vanligvis ved en voksenpsykiatrisk poliklinkk/DPS. Det regnes som "gullstandarden" i diagnostikk av personlighetsforstyrrelser. Skjemaet PDQ-4 brukes også. 

For å oppfylle kriteriene for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, skal en i tillegg til de generelle kriteriene for personlighetsforstyrrelse ha minst fem av følgende ni symptomer stabilt og vedvarende over tid:

  • Desperate anstrengelser for å unngå å bli forlatt. 
  • Et mønster med ustabile og intense mellommenneskelige forhold som er kjennetegnet ved veksling mellom idealisering og devaluering.
  • Vedvarende ustabilt selvbilde og identitetsfølelse. 
  • Impulsivitet på minst to selvskadende områder som for eksempel sløsing med penger, seksualitet, rusmisbruk, vill bilkjøring og overspising. 
  • Gjentatte selvmordsforsøk, demonstrasjoner, trusler om selvskadende atferd, eller selvskadende atferd.  
  • Stemningsmessig ustabilitet (på fagspråket kalles det affektiv ustabilitet) på grunn av markert tendens til følelsesmessige reaksjoner (for eksempel intens episodisk nedstemthet, irritabilitet, eller angst som vanligvis varer noen få timer og bare sjelden mer enn noen få dager). 
  • Kronisk tomhetsfølelse.
  • Upassende, intenst sinne og/eller vansker med å kontrollere sinne.  
  • Stressutløste paranoide tanker.  

Årsak

Genetisk arv og miljøpåvirkning har betydning for utvikling av denne lidelsen.

Genetiske forhold er grunnlaget for en sårbar personlighet. Utrygge oppvekstforhold med foreldre som har ustabile grenser og uforutsigbar adferd øker risiko for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Om omsorgspersonene i tillegg har rusproblemer, øker risikoen ytterligere. 

Prognose

Med god behandling og en motivert pasient vil mange kunne bli kvitt emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Ubehandlet har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse en tendens til å blekne av etter 30-års alder. Det kalles senmodning. Med god behandling og en motivert pasient vil mange kunne bli kvitt emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. 

Fakta om Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse:

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) er en lidelse karakterisert av ustabilt og intenst følelsesliv, dårlig selvbilde og impulsive og selvdestruktive handlinger.

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse deles i to typer: Impulsiv personlighet karakteriseres av et handlingsmønster preget av impulsivitet og sinneutbrudd, mens borderline personlighet er karakterisert ved dårlig identitetsfølelse som fører til et ustabilt følelsesliv og ustabile relasjoner til andre.

Begge kjønn rammes av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, men kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse rammer personer i alle aldre, men diagnosen kan ikke stilles på barn og ungdom. 

Å forebygge emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er vanskelig. Behandlingen er langvarig, regelmessig psykoterapi.

Skrevet av Psykiater

Nils Håvard Dahl

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Personlighetsforstyrrelser:

Hvis en persons tanker, følelser og handlinger medfører plager, enten for personen selv, eller for andre, og/eller det fører til betydelig nedsatt funksjon i yrke/utdanning, i familien eller sosialt, kan det hende at personen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse.

Det antas at rundt åtte til ti prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse.

Diagnosesystemet ICD-10 spesifiserer åtte ulike personlighetsforstyrrelser.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk