Personlighetsforstyrrelser

Det antas at rundt åtte til ti prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse.

Alle har en personlighet som er summen av mange ulike personlighetstrekk.

Med «personlighet» mener vi sider ved en persons måte å tenke, føle og handle på, som holder seg relativt stabil over tid, og i ulike situasjoner.

Hvis en persons tanker, følelser og handlinger medfører plager, enten for personen selv, eller for andre, og/eller det fører til betydelig nedsatt funksjon i yrke/utdanning, i familien eller sosialt, kan det hende at personen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse.

Det antas at rundt åtte til ti prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for en slik diagnose. Blant pasienter behandlet i psykisk helsevern er forekomsten langt høyere.

Personligheten har stor betydning for hvordan man tenker og oppfatter omverdenen, og dermed for hvordan man forholder seg til andre og kommer overens med andre. Kunnskap om personligheten har også betydning for å forstå hvordan ulike personer reagerer på sykdom og livspåkjenninger. Forskning på psykoterapi har vist bedre resultater hvis behandlingen tar hensyn til pasientens personlighet. Personligheten har også betydning for planlegging av grad og type av informasjon om sykdom, og for hvilken grad av aktiv medvirkning pasienten bør ha i behandlingen.

Diagnosesystemet ICD-10 spesifiserer åtte ulike personlighetsforstyrrelser.

 

Fakta om Personlighetsforstyrrelser:

Hvis en persons tanker, følelser og handlinger medfører plager, enten for personen selv, eller for andre, og/eller det fører til betydelig nedsatt funksjon i yrke/utdanning, i familien eller sosialt, kan det hende at personen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse.

Det antas at rundt åtte til ti prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse.

Diagnosesystemet ICD-10 spesifiserer åtte ulike personlighetsforstyrrelser.

Skrevet av Psykiater

Nils Håvard Dahl

Diskuter i Doktoronline forumet

Oversikt over Personlighetsforstyrrelser:

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) er en lidelse karakterisert av ustabilt og intenst følelsesliv, dårlig selvbilde og impulsive og selvdestruktive handlinger.

Fakta om Psykiske lidelser:

Psykiske lidelser er svært vanlige i befolkningen. Det antas at omtrent 20 prosent av befolkningen til enhver tid lider av en eller flere former for psykiske lidelser.

De som hyppigst søker legehjelp for psykiske lidelser, er personer som har panikklidelser, depresjoner, schizofreni eller psykosomatiske lidelser.

Tallmessig er det flest som lider av enten angslidelser eller stemningslidelser.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk