Plattfot

Pes planus

Sist oppdatert 05.08.2015

Plattfot er en feilstilling i foten hvor fotbuen er nedsunket og foten er flat mot underlaget.

Plattfot ses relativt ofte, og rammer femten prosent av befolkningen. Plattfot gir sjelden plager, og ved de fleste tilfeller av plattfot er det ikke nødvendig med behandling. 

Plattfot er en vanlig og ufarlig deformitet eller feilstilling av de små knoklene i foten, noe som vil føre til at fotbuens naturlige fasong forsvinner. Under foten er det to fotbuer. En bue i lengderetningen fra hælen til tærne, og en fotbue tvers over forfoten. Ved plattfot vil en eller begge fotbuene være redusert eller helt borte. Plattfot deles inn i stiv og myk type plattfot. Forskjellen avhenger av bevegelsen mellom de små beina i foten. Ved myk, fleksibel plattfot vil fotbuen være normal når pasienten står på tærne, men flat når pasienten står vanlig på flatt underlag. Det er den vanligste typen plattfot. Personer med stiv plattfot vil ha en flat fotbue uansett hvordan de står på foten. Stiv plattfot kan i noen tilfeller gi plager som kan ha behov for behandling. 

Det er normalt å ha myk plattfot de første leveårene, men det forsvinner som regel rundt femårsalderen. Hos noen vil ikke den myke plattfoten forsvinne og disse tar med plattfoten inn i voksen alder. 

Symptomer

Plager ved plattfot kommer først ved overbelastning av foten.

Plattfot i seg selv gir ingen plager. Myk plattfot vil i de fleste tilfeller ikke være plagsomt. Barn med plattfot vil ha samme sportsprestasjoner og motoriske ferdigheter som barn uten plattfot. Ved overbelastning kan plattfot føre til smerter i mellomfoten og leggen. Det er mulig å utvikle plattfot over tid. Det kalles ervervet plattfot, og vil merkes som smerter langs innsiden på fotbuen og hevelse i ankelleddet. Myk plattfot gir ingen økt sjanse for plager i andre ledd, men stiv plattfot kan over lengre tid føre til smerter i hofte, kne, ankel og rygg. 

Behandling og forebygging

Målet med behandlingen av plattfot er lindring av plager.

Behandlingen retter seg mot personens plager, og årsaken til plattfot. Myk plattfot hos barn gir sjeldent plager, og det er sjelden behov for spesiell behandling. Skotøy med stabil såle, hælkappe og såler med mye fotsenger kan hjepe ved plagsomme smerter. Ungdom og voksne med smerteplager fra innsiden av leggen og/eller knærne kan også forsøke ulike øvelser som styrker opp fotbuen. Det finnes desverre lite dokumentasjon på effekten av slike øvelser. Fysioterapi som fokuserer på strekking av akilles-senen kan være nyttig. Ervervet plattfot kan behandles med spesielle skinner som støtter opp den stive fotbuen. Dersom årsaken til plattfot er skader på muskler eller nerver i foten, kan det være nødvendig med kirurgisk behandling av tilstanden. 

Undersøkelse og diagnostikk

Plattfot gir typiske trekk og funn ved legeundersøkelse. Bildeundersøkelse av foten er sjeldent nødvendig for å sette diagnosen plattfot.

Diagnosen plattfot stilles ved undersøkelse hos legen. Ved plattfot vil fotbuen mellom hælen og tærene være flat når foten belastes. Personer med myk, fysiologisk plattfot vil ha normal fotbue når foten ikke belastes, og flat bue ved belastning. Ved å stå på tærne vil foten ikke være belastet av kroppsvekten, og buen vil ha normal fasong. De med stiv plattfot vil ikke oppleve samme forskjell. Foten vil være flat uansett om den er belastet eller ikke, og det er skillet mellom disse to typene. Dersom årsaken til plattfot er sammenvoksning av knokler i foten, vil bevegelsen i det/de utsatte leddene være redusert ved undersøkelse. Det er sjelden behov for bildeundersøkelse av foten. Dersom det er mistanke om sammenvoksning som årsak til plattfot, kan røntgen være et godt hjelpemiddel for videre vurdering av behandling. Personer med plattfot kan også oppleve å slite i stykker skoene på en skjev måte. Skoen vil være slitt mer på innsiden enn utsiden av skoen. 

Årsak

Ofte er årsaken til plattfot ukjent.

Årsakene til plattfot deles inn i primærårsak og sekundærårsak. Personer som er født med plattfot har en primærårsak. Primær plattfot er som regel en myk type plattfot som gir få plager, og sjelden trenger behandling. Sekundære årsaker til plattfot er forskjellige kjente skader eller sykdommer som fører til at fotbuen blir redusert over lengre tid. Skader på nerver og slitasjeendringer på beinstruktur og sener i foten er årsaker som kan føre til en sekundær forandring i fotbuen, og resultere i plattfot. Slike forandringer fører til den stive typen plattfot. Kort akillessene, brudd i eller sammenvoksning av knokler i foten, leddgikt eller muskelskader kan alle føre til stiv plattfot. Ervervet plattfot er et eksempel på plattfot med en sekundær årsak. Den vanligste årsaken til ervervet plattfot er kronisk irritasjon av bakre tibialissene, som går på innsiden av skinnbeinet og fester seg på foten. Damer over førti år er mest utsatt for denne typen av skade. Ved sekundærårsaker vil røntgen og andre undersøkelser være nødvendig for å finne eksakt årsak til plattfot. 

Prognose

Plattfot har gode prognoser, og de aller fleste er lite plaget.

For personer født med plattfot kan den forsvinne når foten er ferdig utvokst. Forholdene mellom bein og sener i foten er ferdig utviklet i åtteårs-alderen, og det er da myk plattfot kan forsvinne, og foten får en normal fotbue. De som fremdeles har myk plattfot etter denne tiden vil sjelden være plaget, og trenger ingen behandling av sin plattfot. Godt skotøy med myk fotseng er ofte tilstrekkelig for personer som er plaget. Stiv plattfot kan føre til unormal belastning av andre ledd som kne, ankel, hofte og ryggledd. Smerter i ryggen og knærne, senebetennelser i ankelleddet og feilstillinger av tærne kan da forekomme. 

Fakta om Plattfot:

Plattfot er en vanlig og ufarlig deformitet eller feilstilling av de små knoklene i foten. Det fører til at fotbuens naturlige fasong forsvinner.

Det er normalt å ha myk plattfot de første leveårene, men det forsvinner som regel rundt femårsalderen. Hos noen vil ikke den myke plattfoten forsvinne og de tar med seg plattfoten inn i voksen alder.  Man kan også få plattfot som følge av sykdom eller skade, eller den kan utvikle seg over tid. Det kalles såkalt ervervet plattfot. 

Plattfot rammer femten prosent av befolkningen. Plattfot gir sjelden plager, og ved de fleste tilfeller av plattfot er det ikke nødvendig med behandling. 

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Peer Stian Teigland

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Medfødte tilstander:

Medfødte tilstander hos barn omfatter forskjellige former for ytre og indre misdannelser og funksjonsforstyrrelser. Disse kan oppstå som følge av genetiske forandringer eller forhold under graviditet og fødsel, men i mange tilfeller er årsaken ukjent. Omfatter blant annet et vidt spekter av syndromer, genetiske forandringer og forstyrrelser i ulike organer.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk