Leddbetennelse, bakteriell

Artritt

Sist oppdatert 26.05.2015

Leddbetennelse er en tilstand hvor ulike mikroorganismer har startet en betennelse og infeksjon i leddet. Det kan gi smerter, rødhet og nedsatt bevegelighet i det aktuelle leddet.

Leddbetennelse er en tilstand hvor et av leddene våre har blitt infisert av en mikroorganisme (bakterier, virus, sopp). Vi har en rekke ledd i kroppen, og leddene er normalt helt sterile uten bakterier eller andre organismer. Om en mikroorganisme får muligheten til å komme inn i leddet, derimot, vil det relativt lett kunne utvikles en betennelse og infeksjon. Da blir leddet smertefullt, rødt og varmt, og man kan få feber og sykdomsfølelse.

Om man får en leddbetennelse, må man alltid spørre seg om hva som kan ha forårsaket dette. Bakterier og andre mikroorganismer kommer seg normalt ikke inn i leddene våre, så man må lete etter årsaken til at det kan ha skjedd. Hos noen skjer det fordi huden er brutt i form av sår, andre pasienter har hatt operasjoner i leddet, injeksjoner av steroider, dårlig helsestatus og immunforsvar og enkelte har en underliggende sykdom som kan gi leddbetennelsen.

Det er mange ulike typer leddbetennelse. Av de vanligste typene er bakteriell og septisk leddbetennelse/artritt, reaktiv leddbetennelse/artritt og reumatoid artritt/leddgikt. Reaktiv leddbetennelse og reumatoid artritt blir ikke beskrevet videre her.

Leddbetennelse er en relativt vanlig tilstand, og det er vanligere å få leddbetennelse i store ledd enn i små ledd. Som eksempel får man det oftere i kneet enn i fingerleddene. Det er vanligst å kun ha betennelse i ett ledd, men det skjer også at man har det i flere ledd samtidig. Det vanligste leddet å få leddbetennelse i, er kneleddet, men håndledd, ankler og hofter er også relativt vanlige å få leddbetennelse i.

Man kan kjenne igjen leddbetennelse ved at det aktuelle leddet er rødt, hovent og stivt. Man har også mye smerter, og det kan være vanskelig å bevege det aktuelle leddet. Som regel er symptomene lokale, akkurat over leddet, men ved alvorlige leddbetennelser kan man få mer generelle symptomer også. Eksempler er feber, frysninger, kaldsvette og følelse av sykdom. Leddbetennelse trenger som regel legebehandling. Om betennelsen er ekstra alvorlig, trengs henvisning til sykehus eller kontakt med legevakt. Både barn og voksne kan få leddbetennelse.

Symptomer

Symptomer fra en leddbetennelse er et ledd som er rødt, varmt, hovent og smertefullt.

Det aktuelle leddet, for eksempel kneleddet, blir raskt rødt, varmt, smertefullt og hovent. Man klarer ikke å bevege leddet som normalt og vil gjerne holde det i ro for å unngå smertene. Mange får også feber og frostanfall, i tillegg til generell følelse av at man er syk og at noe er på gang. Utviklingen av symptomene kan skje svært raskt, gjerne i løpet av få dager.

Hos barn er symptomene vanskeligere å tolke. Om barna er svært små, vil symptomene irritabilitet, dårlig matlyst og gråt være sentrale. Det i tillegg til symptomene lokalt over leddet. Barna kan også unngå å bruke leddet som har betennelse, ha dårlig bevegelse og ha feber.

Behandling og forebygging

Leddbetennelser må behandles riktig og raskt, med antibiotika eller skylling av leddet.

En alvorlig leddbetennelse er svært viktig å fange opp tidlig nok slik at riktig behandling kan startes. I ytterste konsekvens kan hele leddet ødelegges på grunn av videre spredning til benet og dermed gi benbetennelse. Målet med behandlingen er å fjerne hele betennelsen og infeksjonen, med andre ord igjen gjøre leddet sterilt og fritt for bakterier.

Det er to hovedprinsipper for behandling av bakteriell leddbetennelse: Antibiotikabehandling og drenasje av leddet. Typen antibiotika man velger avhenger av hva slags bakterie man antar har kommet inn i leddet. Etter at man har fått prøvesvaret på hvilken bakterie det er snakk om, kan man måtte endre typen antibiotika. Milde former for bakteriell leddbetennelse trenger kun antibiotika i tablettform, mens mer alvorlige former trenger antibiotika direkte i blodet. Da må pasienten legges inn på sykehus. Det er svært stor variasjon i hvor lang behandlingen skal være. Det vil avhenge av hvordan symptomene utvikles og hva slags betennelse det er snakk om. Behandlingen vil minimum vare i ti dager, men gjerne i fire uker eller mer.

Om det er en kraftig leddbetennelse, er ofte ikke antibiotika nok. Da må hele leddet renses, og bakterier og puss som er i leddet, må drenes vekk. Det vil gjøre videre antibiotikabehandling enklere, da man har fjernet en god del av primærproblemet. Leddet kan renses på tre måter: Ved utsuging av væske og puss med en nål, ved kikkehullsoperasjon eller ved åpen operasjon hvor man skjærer bort deler av vevet i leddet. Valg av metode vil bestemmes av type infeksjon, hvilket ledd det er snakk om og alvorlighetsgraden av infeksjonen. Uansett skal man skylle leddet med store mengder sterilt saltvann.

Undersøkelse og diagnostikk

Symptomene ved leddbetennelse er ofte ganske tydelige for å stille diagnosen, men man trenger blodprøver og gjerne et bilde av leddet i tillegg.

Som ved de fleste andre sykdommer er det viktig å kartlegge årsaken til at en leddbetennelse kan ha oppstått. Legen vil spørre nøye om tidligere sår i huden, operasjoner i leddet eller hva som kan ha vært årsaken til betennelsen. Legen vil også spørre om pasienten har injisert narkotiske stoffer i sprøyteform inn i blodet.

Etter det vil legen undersøke leddene nøye. Ved en klassisk leddbetennelse kan den foreløpige diagnosen være grei å stille kun ved å se på leddet, men sikker diagnose stilles først etter at prøve er tatt av leddet. Det er ekstremt viktig, både for diagnosens skyld, men mest for å finne ut hvilken mikroorganisme som har laget betennelsen. Man skal aldri starte behandling før man har tatt prøve av leddet. Det gjøres som regel ved å stikke en relativt tynn nål inn i selve leddet og trekke ut væske og puss derifra.

Legen vil også ha en blodprøve, for å se om det er tegn til infeksjon i blodet, men også for å se om mikroorganismen har kommet seg ut i blodet, såkalt blodkultur. Enkelte ganger kan bakteriene sette seg på hjerteklaffene, og det er en svært alvorlig tilstand. Det er sjeldent, men kan ses ved injeksjon av narkotiske stoffer i blodet. Det er også vanlig å ta et røntgenbilde/ MR-bilde for å vurdere om det har oppstått benbetennelse i leddet.

Årsak

Leddbetennelse oppstår når mikroorganismer kommer seg inn i et ledd, som til vanlig er helt sterilt. Da startes betennelse og infeksjon.

For at en leddbetennelse skal oppstå, må mikroorganismer på en eller annen måte komme inn i leddet. Det vanligste er infeksjon med bakterier, og hyppigst typen gul stafylokokk. Virus og sopp kan også lage leddbetennelse, men det er svært sjeldent.

En bakterie kan komme inn i et ledd på mange måter. Det vanligste er etter et sår, stikk eller bitt i huden som kan ha laget en inngangsport. Andre årsaker er pasienter som har gjennomgått operasjon i leddet (for eksempel korsbåndskirurgi i kneleddet) og injeksjoner av for eksempel steroider eller injeksjoner av narkotiske stoffer i blodet. Pasienter med protese i et ledd, for eksempel i hoften, vil generelt ha en økt sjanse for leddbetennelse. I tillegg vil pasienter med dårligere immunforsvar og andre sykdommer lettere få leddbetennelser, eksempler er diabetikere, eldre og alkoholikere. Pasienter med leddgikt, såkalt reumatoid artritt, vil ha økt sjanse for å få leddbetennelse. Unge barn er også utsatt for leddbetennelser.

Prognose

Leddbetennelser behandles som regel effektivt, og de fleste blir bra. Noen vil kunne få plager i etterkant, og en sjelden gang kan man få alvorlige komplikasjoner. Det viktigste er å starte behandling raskt.

Leddbetennelser behandles med god effekt om man stiller diagnosen tidlig og starter riktig behandling. Forsinket behandling gir stor sjanse for komplikasjoner og kroniske plager. Eksempler på plager er et stivt ledd, senere infeksjon i leddet, dårlig bevegelighet og kronisk smerte. Pasientgrupper som oftere får dårligere funksjon i leddet etter behandling er de med dårlig immunforsvar, eldre, alkoholikere og diabetikere.

Ved sen oppstart av behandling kan en leddbetennelse spres videre og gi andre plager. Brusken kan ødelegges og gi slitasjegikt, leddet kan ødelegges og det kan bli til benbetennelse med ytterligere leddskade og dårligere leddbevegelse. I noen få tilfeller fører dette til amputasjon eller innsettelse av proteser. En alvorlig komplikasjon av leddbetennelse er generell infeksjon med infeksjon i blodet. Det kan være livstruende, er men heldigvis en sjelden tilstand.

Fakta om Leddbetennelse, bakteriell:

Leddbetennelse er en tilstand hvor ulike mikroorganismer har startet en betennelse og infeksjon i leddet. Det kan gi smerter, rødhet og nedsatt bevegelighet i det aktuelle leddet. Leddbetennelsen oppstår ved at bakterier, virus eller sopp kommer inn i leddet, gjerne ved sår, operasjoner eller sprøytestikk.

Leddbetennelse trenger som regel legebehandling. Om betennelsen er ekstra alvorlig, trengs henvisning til sykehus eller kontakt med legevakt. Både barn og voksne kan få leddbetennelse.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kjetil Føleide Isaksen

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk