Lårhalsbrudd

Fractura colli femoris

Sist oppdatert 23.09.2015

Lårhalsbrudd er en svært alvorlig tilstand. Lårhalsbrudd skjer etter fall direkte på hoften, og krever rask behandling på sykehus.

Lårhalsbrudd er en sykdom som oftest kommer etter direkte fall på hoften eller låret. Ved mistanke om lårhalsbrudd hos eldre har pasienten ofte akutt smerte, forkortning av benet og tydelig sviktfølelse. Da skal ambulanse umiddelbart ringes og pasienten bringes til sykehus. Tilstanden er alvorlig, og krever operasjon. Mange eldre har store problemer med å komme tilbake til normal funksjon etter lårhalsbrudd. Det skyldes mange forhold, men mange blir pleietrengende etter bruddet, noe som er tungt fysisk og mentalt.

Mellom selve hofteleddshodet og lårbenet ligger lårhalsen, som binder lårbenet og hofteleddshodet sammen. Lårhalsen er vinklet og konstruert slik at den er utsatt for brudd. Man kan få ulike typer brudd i lårhalsen. Lårhalsbrudd er en tilstand man ser oftere hos eldre, da eldre generelt er mer utsatt for brudd. Det er mange årsaker til det, men kanskje viktigst er at flere eldre har dårligere benkvalitet, ofte på grunn av benskjørhet. I tillegg har mange eldre dårlig balanse, og har derfor lettere for å falle.

Lårhalsbrudd er en relativt vanlig tilstand hos eldre i Norge. Det er ca. 5000 nye tilfeller av lårhalsbrudd hvert år, og 75% av disse er hos kvinner. Gjennomsnittlig alder for lårhalsbrudd er 83 år. Årsaken til at flere kvinner får lårhalsbrudd, er at de oftere har benskjørhet. Det er sjeldent at barn og unge får lårhalsbrudd, men det kan forekomme ved bilulykker og fallulykker. 

Symptomer

Lårhalsbrudd er en tilstand som gir akutt smerte i hoften, svikt i benet og hevelse. Som regel skjer det etter et fall.

De fleste med lårhalsbrudd beskriver et fall som gav umiddelbar smerte i hoften. I tillegg kan mange føle svikt i aktuelt ben, og mange kan ikke gå på benet. Man ser sjelden et åpent sår, da bruddet sitter dypt i lårhalsen. Om man ser på pasientens ben, kan det ofte være rotert utover i forhold til det andre benet, og gjerne forkortet. Mange har også smerter andre steder på kroppen, for eksempel i hodet eller ryggen. Ved enkelte typer brudd er ikke symptomene og smertene like kraftige.

Behandling og forebygging

Lårhalsbrudd krever rask behandling på sykehus, og pasienten trenger som hovedregel operasjon.

Har man mistanke om lårhalsbrudd, skal man ringe 113 umiddelbart. Pasienten må først og fremst få sterke smertestillende medikamenter, for tilstanden kan være meget smertefull.  

Det er et viktig prinsipp ved lårhalsbrudd hos eldre at skal de behandles raskt. Jo lengre de ligger ubehandlet på sykehus, jo mer øker risikoen for alvorlige komplikasjoner og dårligere resultat. Målet er å behandle operativt innen 24 timer etter pasienten ankommer sykehus, forutsatt at pasienten ellers er relativt frisk og er stabil.  

Lårhalsbrudd hos eldre skal opereres. Enkelte av bruddene står i normal stilling, mens de mest alvorlige bruddene har feilstilling. Bruddene som ikke er ute av stilling, kan opereres med innsettelse av skruer for å gi stabilitet for at bruddet kan gro. Det er aktuelt for de yngre pasientene og de med mindre tilleggssykdommer. Det har tidligere vært usikkerhet rundt hva slags operasjon som er best for bruddene med feilstilling, men i den senere tid har man blitt enige om at innsettelse av hofteprotese er den helt klart beste behandlingen. Det er fordi det gir færre komplikasjoner og generelt mindre risiko for ny operasjon. Man kan få satt inn to ulike typer proteser, en «halvprotese» og en totalprotese. Legen vil avgjøre hva som er best.

Etter innsettelse av protese starter rehabiliteringen omtrent umiddelbart etter operasjon. Man burde belaste hofteleddet som er operert gradvis kort tid etter operasjon, for å legge til rette for best mulig funksjon. Mange får tilbud om opphold på rehabiliteringssentre.

Lårhalsbrudd er en alvorlig tilstand man burde gjøre alt man kan for å forebygge. Det er derimot svært vanskelig å hindre at eldre mennesker faller. Aktuelle tiltak er å gi eldre tilleggshjelp, for eksempel hjemmehjelp, vaskehjelp, fysiske hjelpemidler som krykker/rullator og tilpassede boliger uten trapper. Det er tiltak som vil gjøre fall mindre sannsynlig. I tillegg burde  pasientene som har benskjørhet, behandles godt med medisiner.

Undersøkelse og diagnostikk

Lårhalsbrudd diagnostiseres ved rask undersøkelse og røntgenbilde.

Lårhalsbrudd er en akutt tilstand som skal diagnostiseres på sykehus. Selve undersøkelsen av hoften går på å vurdere eventuell feilstilling av benet. Klassisk er benet utadrotert og forkortet, noe som er enkelt å sammenlikne med det friske benet. I tillegg kan man se hevelse. Pasienten vil få smerter ved enhver bevegelse av hoften og også om man tar på hoften, spesielt rett over lårhalsen. Den viktigste undersøkelsen er å vurdere nervefunksjon og blodomløp nedenfor skaden, som vil undersøkes av legen. Grundige undersøkelser er ofte ikke nødvendig eller mulig, da pasienten har sterke smerter. Røntgenbilde vil i de aller fleste tilfeller gi diagnosen, så pasienten skal raskt ta røntgen.

Når pasienten ankommer sykehus, er det viktig å vurdere skadeomfanget. Mange kan ha slått seg andre steder enn hoften, og kan ha hodeskade, ryggskade og andre typer brudd. Det er også viktig å vite hvordan fallet har skjedd, og hvor lenge pasienten kan ha ligget før ambulanse ble tilkalt. Enkelte eldre kan ha ligget på gulvet i mange timer, kanskje til og med et døgn, noe som kan ha gitt dehydrering og andre alvorlige tilstander.

Årsak

Hovedårsaken til lårhalsbrudd er et fall direkte på hoften. Det er eldre som oftest får lårhalsbrudd, og årsakene til det er mange.

Lårhalsbrudd er en tilstand man ikke får uten et fall eller annen direkte skade mot hoften. Den vanligste typen fall er fra egen høyde, det vil si at man står på bena og faller på hofta. Eksempler er fall etter å skulle strekke seg etter en gjenstand, fall på is eller etter å ha snublet i teppet. Den eldre delen av befolkningen er utsatt for å falle. Det har mange årsaker, men mange har dårligere balanse, dårligere evne til å ta seg for, og unngå fallet.

I tillegg går eldre ofte på en rekke medisiner som kan ha mange bivirkninger, og de kan ha andre tilleggssykdommer, som igjen kan gi økt risiko for fall. Mange av disse pasientene har også benskjørhet, som gjør at benet ikke er like solid, og brekker lettere. Kort fortalt vil et fall hos en 80-åring ha mye mer alvorlige konsekvenser enn for en 20-åring. Man ser lårhalsbrudd mye oftere hos kvinner enn hos menn. Det er fordi flere kvinner får benskjørhet.

Prognose

Mange har store komplikasjoner etter et lårhalsbrudd, men ved rask og god behandling kan funksjonen være relativt god etter bruddet.

Lårhalsbrudd er en svært alvorlig tilstand hos eldre, spesielt om det tar lang tid fra bruddet skjer til pasienten blir operert. Det er en rekke ulike typer brudd i lårhalsen, hvor enkelte av bruddene er ekstra alvorlige. Det er blant annet fordi de kan gi vevshenfall/død av ben og i deler av hofteleddet. Det er svært alvorlig, og de bruddene har svært dårlig prognose og kan være livstruende. 

Det er også en rekke komplikasjoner etter lårshalsbrudd, blant annet blodpropp, infeksjoner, kronisk smerte, delirium, slitasjegikt i hofteleddet og generelt dårlig funksjon. En rekke pasienter kan ikke lenger bo alene, men må flytte til pleiehjem. Enkelte mener så mange som halvparten ikke lenger klarer å bo alene. Forskning har også vist at dødeligheten ett år etter alvorlige lårhalsbrudd hos eldre kan være så høy som 25 prosent.

Det skal derimot også sies at med rask og vellykket operativ behandling med innsettelse av hofteprotese, i tillegg til god rehabilitering og fysioterapi, kan mange klare seg bra etter lårhalsbrudd.

Fakta om Lårhalsbrudd:

Lårhalsbrudd er en svært alvorlig tilstand. Lårhalsbrudd skjer etter fall direkte på hoften, og krever rask behandling på sykehus. Ved mistanke om lårhalsbrudd, skal man umiddelbart ringe 113.

Lårhalsbrudd gir svært sterke smerter. Lårhalsbrudd krever operasjon, helst innen 24 timer. Med rask og riktig behandling og god rehabilitering kan mange blir friske igjen etterpå. Men mange får problemer med å bo alene etter et lårhalsbrudd. Det har også vist seg at så mange som 25 prosent dør innen et år etter lårhalsbrudd. Lårhalsbrudd rammer hovedsakelig eldre personer med svekket bensubstans.

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kjetil Føleide Isaksen

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Skader i muskler og skjelett:

Skader i muskler og skjelett omfatter alt fra relativt ukompliserte og hyppig forekommende tilstander som ankelforstuinger og muskelstrekk til store kompliserte brudd og bløtdelsskader. Brudd oppstår oftest som følge av et ytre traume. Det kan også skyldes belastning over tid, såkalt tretthetsbrudd, eller de kan oppstå hvis skjelettstrukturen er svekket på grunn av underliggende sykdom som osteoporose eller spredning fra kreftsykdom.

Fakta om Akuttmedisin:

Akuttmedisin er en samlebetegnelse for medisinske tilstander som begynner brått og har et kraftig og raskt forløp som ofte krever livreddende behandling i form av rask førstehjelp. I denne akutte situasjon er pasientene også helt avhengig av førstehjelpens stabiliserende behandling. Her kan enkle grep redde liv, og derfor er førstehjelp en viktig del av akuttmedisinen.

Fakta om Sykdom hos eldre:

Sykdom hos eldre, geriatri, omfatter sykdommer som er spesielle for eldre mennesker. Typiske alderdomssykdommer er demens, Parkinsons sykdom, beinskjørhet og skader og slitasjeforandringer i bevegelsesapparatet. Forekomsten av sykdom generelt øker med alderen. Derfor er vanlige sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, infeksjoner og kreft også hyppige i denne aldersgruppen.

I tillegg opplever alle at syn og hørsel blir dårligere, bevegelighet og tempo blir nedsatt, og mange opplever redusert hukommelse. Aldringsprosessen fører også til en gradvis nedsatt reservekapasitet i de forskjellige organene. Dette fører til en økt sårbarhet for sykdom og påkjenninger, det gjør at eldre tåler sykdom dårligere.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk