Ankelbrudd

Fractura talocruralis

Sist oppdatert 16.03.2016

Ankelbrudd er en akutt tilstand etter fall eller vridning av ankelen. Det kan være aktuelt å ringe 113 om ankelen står i feilstilling og om huden er brutt.

Ankelbrudd er et brudd i ankelen, eventuelt i et av leggbena. Det er mange ulike typer ankelbrudd, som har egne klassifikasjoner ut ifra hvor bruddet sitter. Slike klassifikasjoner kan være nyttige for å vurdere hvilke typer ankelbrudd som trenger operasjon eller ikke.

Ankelen er et ledd som består av flere deler. De to leggbena fester seg til ankelen via benet talus, og disse tre delene fungerer sammen som en gaffel som kan fordele trykket til kroppsvekten på en god måte. Det er i tillegg en rekke leddbånd/ligamenter som holder bena på plass, og flere muskelsener. Ankelleddet er et komplisert ledd hvor alle disse strukturene jobber sammen for å kunne gi bevegelse og stabilitet.

Ved kraftig belastning ned mot ankelen kan brudd oppstå. Det er ofte etter kraftig vridning av ankelen, eventuelt om man har hoppet ned på ankelen fra noen meters høyde. Bruddet blir mer alvorlig jo mer energi som har laget bruddet, det vil si bruddet blir mer alvorlig fra flere meters fall enn fra en ankelvridning fra egen høyde. Det er fordi flere strukturer blir påvirket, og man kan få et ankelbrudd som er ustabilt og vanskelig å behandle. Ved mistanke om et alvorlig ankelbrudd, for eksempel om huden er brutt, om ankelen står i feilstilling eller om man har hatt stor energi i bevegelsen, burde man ringe direkte til 113. Ofte er ikke ankelbrudd like akutte, så fastlege eller legevakt kan benyttes.

Ankelbrudd er en vanlig type brudd. Ca. 4500 får slike brudd hvert år i Norge.

Symptomer

Ankelbrudd gir smerter, hovenhet og problemer med å belaste benet.

De vanligste symptomene på et ankelbrudd er som vanlige brudd, nemlig smerter og hevelse. I ankelen er det mange blodårer, og etter et døgns tid kan ankelen bli svært hoven og blå. Blåfargen er rett og slett blod som samler seg opp under huden. Noen kan også ha fått et så alvorlig brudd at ankelen kan stå feil, det vil si at den for eksempel er rotert utover. I tillegg er det vanskelig å belaste ankelen med sin egen kroppsvekt.

I de mest alvorlige tilfellene kan bruddet være åpent, det vil si at huden er brutt og man har en blødning. Et slikt brudd krever rask behandling.

Behandling og forebygging

Umiddelbart etter et ankelbrudd burde man ise ned foten og holde den høyt. Behandling er enten gips eller operasjon.

Kort tid etter et mulig ankelbrudd burde RICE-prinsippet benyttes. Det innebærer at man ikke skal belaste foten (Rest), man burde ise ned raskest mulig (Ice), komprimere med tape eller støttebandasje (Compress) og heve benet for å unngå at for mye blod går ned i foten og gir hevelse (Elevation). Om ankelen står i en kraftig feilstilling, burde kyndig helsepersonell sette ankelen tilbake på plass umiddelbart, såkalt reponering. 

Ankelbrudd behandlet med gips: Ankelbruddene som ikke er alvorlige, da gjerne uten feilstilling og som ikke involverer flere strukturer, kan behandles med gips. Enkelte pasientgrupper med andre plager vil ofte ha bedre nytte av gips enn operasjon. Det gjelder eldre mennesker, diabetikere, alkoholikere og mennesker med arteriosklerose/trange blodårer. Denne skal ofte ligge på i ca. seks uker, med gradvis belastning til smertegrensen. Man skal kontrolleres med nytt røntgenbilde etter ca. ti dager og etter seks uker. 

Ankelbrudd behandlet med operasjon: Når man kommer til legen, vil man basert på symptomer og røntgenbilde måtte vurdere om bruddet trenger operasjon eller ei. Man bør dra raskest mulig til lege, for om hevelsen i ankelen blir for stor, kan man ikke operere umiddelbart. Det er fordi man har store problemer med å sy igjen huden etter operasjon på en hoven ankel. Mange pasienter som skal opereres må «avsvelles» før operasjon, det vil si at de må ligge med benet høyt i flere dager for at hevelsen skal gå ned.

Ankelbrudd som skal opereres, er brudd med store feilstillinger, brudd som også inkluderer leddbånd mellom de to leggbena, forkorting av det ene leggbenet og ankelbrudd som involverer flere strukturer i ankelen. Det er legen som vurderer dette basert på røntgen og symptomer. Det er ulike typer operasjonsteknikker, men i all hovedsak er det snakk om å hjelpe ankelen til å tilhele, gjerne ved hjelp av en eller flere metallskruer og/eller metallplater. Etter operasjon vil man få gips, og etter noen dager skal man begynne å belaste ankelen. Gipsen er ofte på i seks uker, og da kan man belaste benet som normalt.

Det er alltid risiko for komplikasjoner ved operasjon. Ved ankelbrudd er de vanligste komplikasjonene dårlig tilheling av såret, infeksjon eller annen skade på bløtvev rundt bruddet.

Undersøkelse og diagnostikk

Ankelbrudd diagnostiseres ved hjelp av symptomene, undersøkelse og et røntgenbilde.

Ankelbrudd kan være en farlig tilstand om bruddet er åpent, det vil si at huden er brutt. Da vil man ha et åpent sår, og det kan være store blodkar og nerver som er skadet. Det vil første helsekyndige person som ser ankelbruddet, vurdere.

Legen vil spørre pasienten om hvordan skaden inntraff. Man må også utelukke at man kan ha andre skader, for eksempel i hodet eller overkropp. Det er også relevant om man har dårlig sirkulasjon i føttene, for eksempel ved alvorlig diabetes. Tidligere brudd i samme ankel er også viktig å få med.

Når legen undersøker ankelen, er det viktig å se hvor hoven ankelen er, hvor smertene ligger og hvordan ankelen kan beveges. Er det et ordentlig brudd, vil ankelen som regel være såpass hoven at de fleste bevegelser i ankelen er nedsatt. I tillegg kan man ha vondt spesielt på en eller begge sider av ankelen, ved de benete utspringene (malleolene). Legen burde bruke god tid på å avgjøre hvor smertene er kraftigst.

Det er viktig å vurdere om blodomløpet og nervefunksjonen nedenfor bruddet er intakt. Derfor vil legen ta pulsen i foten, vurdere føleligheten i foten og kjenne på temperaturen. Bruddet er med ett mye mer alvorlig om foten er iskald og uten puls og følelse for berøring.

Et røntgenbilde skal tas om man mistenker brudd i ankelen. Det er mange ulike typer brudd, som legen vil vurdere på bildet. Enkelte brudd heler bra med gips, mens andre brudd trenger operasjon. Noen ganger vil man trenge et CT-bilde av ankelen. Da vil man kunne se bedre hvilke deler av ankelen som er brukket.

Årsak

Ankelbrudd er i all hovedsak en skade man får etter et fall eller en kraftig vridning av ankelen. Noen har større risiko enn andre for å få ankelbrudd.

Det er mange ulike måter å få et ankelbrudd på, men den vanligste er at man lander forkjært på ankelen og vrir den enten utover eller innover. Med andre ord akkurat som et overtråkk. Mange har også sklidd på gresset eller isen, eller hoppet fra en høyde og landet feil.

Selve bruddet oppstår fordi kreftene blir for store i forhold til hva knoklene kan klare. Da vil deler av benet gi etter. Det har vist seg at om man røyker og om man er overvektig, har man større risiko for å få ankelbrudd.

Prognose

Ankelbrudd får ofte god funksjon etter behandling, men om bruddet er svært alvorlig og hos enkelte pasientgrupper blir utfallet ikke alltid like bra som før.

Prognosen av ankelbrudd avhenger veldig av hva slags type brudd det er snakk om. Er bruddet isolert på få strukturer i ankelen og uten feilstilling, vil de fleste tilhele godt og kunne få svært god funksjon i ankelen etter behandling. Det er derimot viktig med god opptrening så bevegeligheten også blir god. Har man skadet flere strukturer i ankelen og om den er ute av stilling, vil prognosen kunne være noe dårligere. Ankelbruddene etter høyenergitraumer, for eksempel etter hopp fra flere meters høyde, har dårligere prognose, rett og slett fordi det er vanskelig å unngå komplikasjoner om store deler av ankelen er knust. Eldre pasienter, pasienter med dårlig sirkulasjon og pasienter som røyker har vist seg å ha dårligere tilheling og prognose. Av de vanligste akutte komplikasjoner etter operasjon av ankelbrudd er infeksjoner og problemer med sårlukning.

Lengre tid etter operasjon kan man ofte få en stivere ankel med dårligere bevegelighet enn tidligere og eventuelt kroniske smerter. Enkelte vil også kunne utvikle slitasjegikt i ankelen om brusken er skadet. Om nerver er skadet, vil man kunne få nedsatt følsomhet i foten.

Fakta om Ankelbrudd:

Brudd i ankelen er en av de vanligste formene for bruddskader. Omtrent 4500 personer får slike brudd hvert år her i landet.

Alvorligheten av et ankelbrudd er avhengig av hvor mye som blir skadet. Om man har brudd med mye krefter involert, som ved et fall fra stor høyde, vil bruddet være alvorligere enn om man har et brudd som har oppstått uten høy fart eller stor høyde.

Behandlingen er enten gips i seks uker eller operasjon.

Dersom ankelen står i feilstilling eller hvis huden er brutt, bør man ringe 113 for å få raskt hjelp av helsepersonell.

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kjetil Føleide Isaksen

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Skader i muskler og skjelett:

Skader i muskler og skjelett omfatter alt fra relativt ukompliserte og hyppig forekommende tilstander som ankelforstuinger og muskelstrekk til store kompliserte brudd og bløtdelsskader. Brudd oppstår oftest som følge av et ytre traume. Det kan også skyldes belastning over tid, såkalt tretthetsbrudd, eller de kan oppstå hvis skjelettstrukturen er svekket på grunn av underliggende sykdom som osteoporose eller spredning fra kreftsykdom.

Fakta om Akuttmedisin:

Akuttmedisin er en samlebetegnelse for medisinske tilstander som begynner brått og har et kraftig og raskt forløp som ofte krever livreddende behandling i form av rask førstehjelp. I denne akutte situasjon er pasientene også helt avhengig av førstehjelpens stabiliserende behandling. Her kan enkle grep redde liv, og derfor er førstehjelp en viktig del av akuttmedisinen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk