Skader i muskler og skjelett

Skader i muskler og skjelett omfatter brudd, forstuinger, ledd som kommer ut av stilling og avrivning av sener eller muskelfibre.

Skader i muskler og skjelett omfatter alt fra relativt ukompliserte og hyppig forekommende tilstander som ankelforstuinger og muskelstrekk til store kompliserte brudd og bløtdelsskader. Brudd oppstår oftest som følge av et ytre traume. Det kan også skyldes belastning over tid, såkalt tretthetsbrudd, eller de kan oppstå hvis skjelettstrukturen er svekket på grunn av underliggende sykdom som osteoporose eller spredning fra kreftsykdom.

Et brudd kan forløpe på tvers, på langs eller som et knusningsbrudd med flere fragmenter, avhengig av hvor stor kraft som har virket på benet og skademekanismen. Et hyppig brudd er håndleddsbrudd (radiusfraktur) som kan oppstå når man tar seg for på ustrakt arm ved fall. Barn har mer elastisk benstruktur og kan få det man omtaler som Greenstickfraktur, hvor benet bøyer seg som på en fersk kvist uten å brekke helt. Eldre er utsatt for osteoporotiske brudd, spesielt i ryggvirvlene og i lårhalsen.

Bruddskader gir smerter, ofte hevelse og blålig misfarging og nedsatt funksjon, som for eksempel problemer med å belaste det skadede benet. Sikre tegn på brudd er feilstilling, unormal bevegelighet eller synlige benpiper. Ved større brudd kan det være fare for skade av omkringliggende nerver og blodkar.

Behandlingen har som mål å stabilisere bruddet, enten ved gips eller operativ behandling i form av fiksering med skruer og plater.

Forstuinger skyldes skade av kapsel eller leddbånd rundt et ledd. Skaden kan variere fra lett overstrekning til fullstendig avrivning av kapsel eller leddbånd. Slike skader oppstår ofte under sport eller ved fall. Forstuinger gir ofte smerter og hevelse, i motsetning til ved brudd er man som regel i stand til å belaste den aktuelle kroppsdelen selv om det kan gjøre vondt. Typiske lokalisasjoner for slike skader er ankel, kne og finger. Behandlingen foregår etter RICE- prinsippet; ro og avlastning av den skadene kroppsdelen (Rest), nedkjøling (Ice), kompresjon (Compression) og holde den skadede kroppsdelen høyt (Elevation). Det kan ofte være vanskelig å avgjøre om det foreligger et brudd, da kan det være nødvendig med en røntgenundersøkelse for å avklare dette.

Ved stor kraftpåvirkning hender det at et ledd skyves ut av sin vanlige posisjon. Dette skjer hyppigst i fingre og skulder og kalles en luksasjon. Muskler og sener kan også bli strukket eller avrevet. Delvis avrivning er vanligst, men i noen tilfeller skjer en fullstendig avrivning  av en muskel eller en sene, for eksempel det ene hodet av bicepssenen i overarmen eller akillessenen. Man er spesielt utsatt for dette hvis man har fått kortisoninjeksjoner i senen. Muskelstrekk oppstår oftest under idrett eller ved tungt muskelarbeid.

Ved rene bløtdelsskader kan det oppstå en blødning i muskulaturen. Det danner seg da ofte en hard og smertefull kul som kan bli værende i lang tid. Ved større blødninger under bindevevshinnen (facien) som omslutter en muskelgruppe kan det bli høyt trykk som kan føre til avklemming av blodårer og ødeleggelse av muskel-og nervevev i det aktuelle området. Dette kalles kompartmentsyndrom og er en fryktet komplikasjon ved skader spesielt i legg og arm.

Etter skader i muskel- og skjelettsystemet er det ofte nødvendig med gradvis opptrening av den skadede kroppsdelen. Dette kan skje i regi av fysioterapeut eller ved egentrening. Mange av tilstandene kan være langvarige og kreve at man tar tiden til hjelp.

Fakta om Skader i muskler og skjelett:

Skader i muskler og skjelett omfatter alt fra relativt ukompliserte og hyppig forekommende tilstander som ankelforstuinger og muskelstrekk til store kompliserte brudd og bløtdelsskader. Brudd oppstår oftest som følge av et ytre traume. Det kan også skyldes belastning over tid, såkalt tretthetsbrudd, eller de kan oppstå hvis skjelettstrukturen er svekket på grunn av underliggende sykdom som osteoporose eller spredning fra kreftsykdom.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Muskel- og skjelettsykdommer:

Muskel- og skjelettsykdommer omfatter revmatiske- og betennelsesaktige sykdommer, belastnings- og slitasjetilstander, bløtdelssykdommer, benskjørhet (osteoporose) og akutte skader. Kreft kan ramme både skjelett og bløtdeler. Riskoen for denne typen sykdommer øker med økende alder, men også barn og unge kan rammes. Muskel- og skjelettlidelser er en viktig årsak til sykefravær og uføretrygd. Opptil 80 prosent av befolkningen vil i kortere eller lengre perioder være arbeidsuføre på grunn av nakke- eller ryggplager, som utgjør den største gruppen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk