Revmatiske sykdommer

Revmatiske sykdommer er en sammensatt gruppe lidelser som rammer kroppens bevegelsesapparat og som vanligvis gir plager i form av smerter, stivhet og bevegelsesinnskrenkning. Sykdommene er ofte kroniske.

De revmatiske sykdommene rammer ledd og leddbånd, muskulatur og knokler. Sykdommene kan være lokalisert til et enkelt ledd eller være generalisert og ramme flere ledd eller muskelgrupper. Noen rammer i tillegg hud, slimhinner, lunger eller andre organer i kroppen. Da kalles det systemsykdom.

Revmatiske sykdommer kan deles inn i betennelsesaktige sykdommer og betennelsesaktige bindevevssykdommer, slitasjesykdommer og bløtdelsrevmatiske sykdommer.

Til den første gruppen hører for eksempel leddgikt (revmatoid artritt, RA) og Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt). Bindevevsykdommer omfatter blant annet sklerodermi og lupus (SLE). Degenerative sykdommer er spesielt slitasjegikt (artrose), mens bløtdelsrevmatiske sykdommer innbefatter sykdommer i muskler og senefester, som fibromyalgi og polymyalgia rheumatika.

De revmatiske sykdommene gir plager i form av smerter, stivhet og ofte nedsatt funksjon. Generelle symptomer som slapphet og tretthet er vanlig. I tillegg kan man få spesifikke symptomer fra andre organsystemer som kan være påvirket. Noen av sykdommene kan uten behandling føre til ødeleggelser i ledd og feilstilling. De fleste revmatiske sykdommer er kroniske tilstander som er forbundet med nedsatt livskvalitet. Mange av lidelsene har et svingende forløp og kan gi varierende plager gjennom livet.

Sykdomsårsakene er for en stor del ukjente, men man tror at både arv, miljø og levesett kan spille en rolle i utviklingen. Noen av tilstandene er autoimmune og skyldes en feilkobling i immunsystemet som fører til at kroppen går til angrep på sitt eget vev. Det ser ut som om infeksjoner med virus eller bakterier kan utløse en reaksjon i immunsystemet hos personer som har en arvelig disposisjon. Røyking er vist å kunne spille en rolle i utviklingen av leddgikt.

Behandlingen har som mål å bremse sykdomsutviklingen, hindre utvikling av feilstillinger og redusert bevegelse i ledd og å lindre smertene. Sykdomsmodifiserende antirevmatisk behandling i form av kortisonpreparater, cellegift og ikke minst biologiske midler (blant annet TNF-alfahemmere) representerer et stort fremskritt innen behandlingen av leddgikt. I tillegg benyttes også betennelsesdempende medikamenter som NSAIDS og andre typer medikamentell behandling. I noen tilfeller må pasientene behandles med kirurgi. Fysioterapi og opptrening har en viktig plass i behandlingen av revmatiske sykdommer. Mange av pasientene kan få en enklere hverdag ved tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler.

Fakta om Revmatiske sykdommer:

Revmatiske sykdommer er en sammensatt gruppe lidelser som rammer kroppens bevegelsesapparat og som vanligvis gir plager i form av smerter, stivhet og bevegelsesinnskrenkning. Sykdommene er ofte kroniske. Revmatiske sykdommer kan deles inn i betennelsesaktige sykdommer og betennelsesaktige bindevevssykdommer, slitasjesykdommer og bløtdelsrevmatiske sykdommer.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Oversikt over Revmatiske sykdommer:

Artrose

Artrose, slitasjegikt, er en slitasjesykdom, der brusken i leddene blir slitt og brutt ned. Hoftene er hyppigst rammet av denne typen slitasje, og artrose er en vanlig sykdom blant eldre mennesker.

Bekhterevs sykdom

Bekhterevs sykdom er en kronisk revmatisk tilstand som primært angriper leddene i ryggsøylen, men som også kan påvirke andre ledd og organer. Symptomene er preget av morgenstivhet i nedre del av ryggen.

Fibromyalgi

Fibromyalgi er en sykdom som gir smerter i store deler av kroppen. Det er ingen beviste skader på vev, og derfor er det vanskelig å stille diagnosen.

Leddgikt

Leddgikt er en tilstand som gir betennelse i en rekke ledd. Leddgikt er relativt vanlig, og rammer tre ganger så mange kvinner som menn.

Lupus

Lupus er en kronisk autoimmun sykdom, som kan ramme alle organsystemer i kroppen. Lupus er ni ganger så vanlig hos kvinner enn hos menn.

Psoriasisartritt

Psoriasisartritt er en form for leddgikt som rammer rundt ti prosent av alle som har hudsykdommen psoriasis.

Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom er en sjelden tilstand som kjennetegnes av kroniske betennelser i kroppens kjertler. Særlig utsatt er tårekjertlene og spyttkjertlene. Sjögrens syndrom er knyttet til revmatiske sykdommer slik som som leddgikt.

Urinsyregikt

Urinsyregikt er en leddsykdom som oppstår på grunn av en opphopning av urinsyre i kroppen, som gjør at det dannes krystaller av urinsyre på innsiden av leddene. Dette gjør at leddene blir irriterte, hovne og vonde.

Fakta om Muskel- og skjelettsykdommer:

Muskel- og skjelettsykdommer omfatter revmatiske- og betennelsesaktige sykdommer, belastnings- og slitasjetilstander, bløtdelssykdommer, benskjørhet (osteoporose) og akutte skader. Kreft kan ramme både skjelett og bløtdeler. Riskoen for denne typen sykdommer øker med økende alder, men også barn og unge kan rammes. Muskel- og skjelettlidelser er en viktig årsak til sykefravær og uføretrygd. Opptil 80 prosent av befolkningen vil i kortere eller lengre perioder være arbeidsuføre på grunn av nakke- eller ryggplager, som utgjør den største gruppen.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk