Torticollis

Torticollis

Sist oppdatert 28.05.2015

Torticollis er en tilstand hvor nakken er feilstilt og hodet vris mot den ene siden. Det finnes ulike typer torticollis og ulike behandlinger.

Torticollis kan gi stivhet, ufrivillige bevegelser av nakken, smerter, funksjonssvikt og store sosiale plager på grunn av feilstillingen av hodet. Torticollis kan være vanskelig å behandle, men mange har god effekt av injeksjoner av botulinumtoksiner rett i muskelen.

I nakken vår har vi en rekke muskler som samarbeider for at vi kan bevege hodet og nakken vår. De fleste av disse musklene kan være påvirket ved torticollis, men den helt klart vanligste er muskelen m.sternocleidomastoideus. Vi har en slik muskel på hver side av nakken. Den går fra toppen av brystbenet og opp bak hvert av ørene, foran på kroppen. Ved torticollis er en av nakkemusklene konstant overaktivert slik at nakken og hodet dreies mot den ene siden. Det blir dermed en ufrivillig bevegelse og stilling av musklene. Det er ulike typer torticollis, blant annet en medfødt type, en dystonisk type (som betyr at symptomene utvikler seg gradvis) og en belastningsrelatert type (akutt kink i nakken). Man kan også få torticollis som ledd i en annen sykdom.

Av den dystoniske typen får ca 10-13 av 100 000 tilstanden. De fleste får symptomene fra de er rundt 40 år. Både barn, kvinner og menn kan få torticollis. Torticollis er ingen akutt tilstand, men ved symptomer og plager over lengre tid burde lege oppsøkes for å få behandling. 

Symptomer

Torticollis gir stivhet, smerter og feilstilling av nakken.

Det finnes tre ulike typer torticollis, som har noe ulike symptomer. 

Dystonisk torticollis: Symptomene utvikler seg gradvis, gjerne med følelse av stivhet og dårlig bevegelse av nakken i starten. Enkelte føler at nakken låser seg i gale posisjoner. Etter hvert låser nakken seg oftere, før nakken står i konstant feilstilling. Mange har også mye smerter fra musklene. Ved fysisk aktivitet, stress og feil bevegelse av nakken blir plagene ofte forverret. De bedres av ro og hvile. Enkelte pasienter opplever også en rytmisk skjelving av nakken, såkalt tremor.

Andre typer torticollis: Medfødt torticollis kan gi assymmetri av ansiktet. Det nyfødte barnet vil gjerne kun ligge på ene siden av nakken. Symptomene oppstår i løpet av den første levemåneden.

Akutt torticollis, også kalt "kink i nakken", vil gi rask oppstart av smerte og stivhet. Dette oppstår gjerne etter fysisk aktivitet, feilstilling av nakken eller feilbelastning.

Behandling og forebygging

Torticollis kan ofte behandles med jevnlige injeksjoner av botulintoksin.

Den helt klart vanligste behandlingen for torticollis er injeksjoner av botulinumtoksiner. Det er et stoff som delvis lammer muskelen slik at den ikke lenger er hyperaktiv og trekker seg så kraftig sammen. Aktiviteten til muskelen går rett og slett ned. Behandlingen må gjentas relativt hyppig, gjerne hver tredje måned. Noen pasienter får dessverre dårligere effekt av injeksjonene over tid. Hos pasienter som ikke har effekt av injeksjonene, eventuelt ikke lenger har effekt av den, må man prøve andre tiltak. Enkelte medikamenter i tablettform kan virke, og fysioterapi kan ha en god effekt. Man kan også gjøre kompliserte nevrokirurgiske inngrep hvor man enten endrer stimuleringen av nervebanene til musklene eller kutter de av. Det vil avslappe musklene. Om pasienten er født med torticollis, er det fysioterapi som gjelder, da gjerne med gode tøyeøvelser og forsøk på å øke bevegeligheten av muskelen. Mange av barna blir bra av seg selv.

Undersøkelse og diagnostikk

Torticollis er en vanskelig diagnose å stille for allmennlegen. Pasientene skal derfor henvises til nevrolog for grundig utredning.

For å diagnostisere torticollis må man ha en grundig sykehistorie fra pasienten. Det er viktig å vite hvordan denne tilstanden oppstod, når symptomene forverres og når de bedres. Nakken undersøkes grundig ved å kjenne på muskulaturen om den er spent, smertefull og stinn. Legen undersøker hvor bevegelig pasienten er i armer, nakke og om det foreligger tremor/skjelving og ufrivillige bevegelser. Ofte har disse pasienter stor variasjon i symptomer, og kan ha lite plager når de er hos legen. Vanskeligheten i undersøkelsen gjør at pasientene skal henvises til nevrolog for endelig diagnose og behandling. Det er viktig å utelukke andre tilstander i utredningen av torticollis, ettersom det er flere diagnoser som kan misforståes som torticollis. Det er derfor ofte nødvendig med et MR-bilde og blodprøver. De medfødte tilfellene av torticollis diagnostiseres ofte ved undersøkelse av bevegeligheten av nakken til den nyfødte og ved at man kjenner at muskelen er stinn og større på ene siden. I tillegg ligger barnet ofte kun på den ene siden.

Årsak

Torticollis er enten medfødt, eller oppstår uten at man alltid kan påvise noen årsak. Akutt kink i nakken er også en form for torticollis.

Det er en rekke former og årsaker til torticollis: Dystonisk torticollis er enkelt forklart en tilstand hvor en er aktivert på feil måte, noe som gjerne gir feilaktige stillinger og vridninger fordi muskelen strammes mer enn vanlig. Dystonisk torticollis er den helt klart vanligste formen. Årsakene er ukjent, men nakkemuskulaturen er overaktivert. Torticollis er en sykdom som også kan være en følgetilstand etter andre sykdommer. Eksempler er Parkinsons sykdom og MS. Også etter nakkeskader og hjerneskader kan man se torticollis, og enkelte medikamenter kan gi torticollis som bivirkning.

Enkelte barn fødes med torticollis, ofte om de blir født i seteleie. Grunnen til den medfødte formen er at nakkemuskulaturen skades under fødselen, en eller flere av musklene skades og kan forkortes.

Forbigående torticollis vil si at man kan få en akutt feilstilling i nakken etter feilaktig bruk av nakken eller dårlig arbeidsstilling, eller etter en dårlig sovestilling hvor nakkemuskulaturen ligger på strekk og rotasjon. Denne formen for torticollis går over av seg selv, og er det samme som det man på folkemunne kaller «kink i nakken».

Prognose

Torticollis kan som regel behandles vellykket med injeksjoner av botulintoksin.

Noen pasienter med torticollis får store problemer og sosial isolasjon på grunn av de kosmetiske problemene feilstillingen av nakken fører med seg. Mange må sykemeldes, får dårlig livskvalitet og depresjon. En god del av pasientene med torticollis får derimot god hjelp av jevnlige injeksjoner av botulintoksiner og vil dermed tolerere og leve godt med sin tilstand. De aller fleste med medfødt torticollis blir helt bra med fysioterapi.

Fakta om Torticollis:

Torticollis er en tilstand hvor nakken er feilstilt og hodet vris mot den ene siden.

Torticollis kan gi stivhet, ufrivillige bevegelser av nakken, smerter, funksjonssvikt og store sosiale plager på grunn av feilstillingen av hodet. Torticollis kan være vanskelig å behandle, men mange har god effekt av injeksjoner av botulinumtoksiner rett i muskelen.

De fleste får symptomene fra de er rundt 40 år. Både barn, kvinner og menn kan få torticollis. Torticollis er ingen akutt tilstand, men ved symptomer og plager over lengre tid burde lege oppsøkes for å få behandling. 

Skrevet av Medisinstudent med legelisens

Kjetil Føleide Isaksen

Skrevet av Allmennlege

Kjell Vaage

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Medfødte tilstander:

Medfødte tilstander hos barn omfatter forskjellige former for ytre og indre misdannelser og funksjonsforstyrrelser. Disse kan oppstå som følge av genetiske forandringer eller forhold under graviditet og fødsel, men i mange tilfeller er årsaken ukjent. Omfatter blant annet et vidt spekter av syndromer, genetiske forandringer og forstyrrelser i ulike organer.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk