Muskel- og skjelettsykdommer

Muskel- og skjelettsykdommer omfatter et vidt spekter av sykdomstilstander i muskulatur, knokler, ledd og leddbånd. Denne gruppen sykdommer rammer et stort antall mennesker hvert år og er den viktigste årsaken til sykefravær og uføretrygd.

Muskel- og skjelettsykdommer omfatter revmatiske- og betennelsesaktige sykdommer, belastnings- og slitasjetilstander, bløtdelssykdommer, benskjørhet (osteoporose) og akutte skader. Kreft kan ramme både skjelett og bløtdeler. Noen kreftformer er primært lokalisert til skjelettet, mens andre kan gi spredning til skjelett.

Muskel- og skjelettsykdommene kan ramme et enkelt ledd eller en muskel eller muskelgruppe, eller de kan ramme mer generelt og gi plager fra flere ledd, knokler eller muskler. Muskel- og skjelettsykdommene gir gjerne symptomer i form av smerter, stivhet og hevelse, bevegelsesinnskrenkning og funksjonsnedsettelse. Sykdommene spenner fra kortvarige, smertefulle tilstander som normaliseres relativt raskt til kroniske, invalidiserende lidelser med stor innvirkning på livskvaliteten.

Muskel- og skjelettsykdommene rammer mennesker i alle aldersgrupper. Hos små barn dreier det seg som regel om medfødte lidelser. Noen av de revmatiske tilstandene debuterer i ungdomsalder. Unge mennesker rammes dessuten stadig oftere av rygg- og nakkesmerter. Den voksne del av befolkningen har ofte belastningslidelser, bindevevssykdommer og fibromyalgi. Eldre rammes særlig av slitasjeforandringer (artrose) og lårhalsbrudd.

Ved belastnings- og slitasjelidelser er årsakene ofte sammensatte og kan involvere både fysiske belastninger, psykiske forhold og stress i livssituasjonen. Feilbelastning eller ensidig belastning over tid øker risikoen for denne typen sykdommer, og ytre forhold som belastning i arbeidslivet spiller ofte en betydelig rolle.

De revmatiske sykdommene har ofte en arvelig komponent, men for mange av tilstandene er årsaken ukjent. En del av tilstandene i gruppen muskel- og skjelettsykdommer er av mer diffus karakter hvor verken årsakene eller kriteriene er klart definerte.

For sykdommer i muskel- og skjelettsystemet generelt er det økt risiko ved økende alder, stillesittende liv og overvekt. For noen av tilstandene er røyking en risikofaktor.

Utredning og behandling av muskel- og skjelettsykdommer kan involvere flere medisinske spesialiteter, både revmatologi, fysikalsk medisin, ortopedi, indremedisin og psykiatri. Innen revmatologien og spesielt i behandlingen av leddgikt (revmatoid arthritt, RA) har det skjedd store fremskritt i behandlingen de senere år, noe som har ført til færre plager og bedret funksjon for disse pasientene.

Mange av belastnings- og slitasjesykdommene kan forebygges ved regelmessig fysisk aktivitet, vektreduksjon ved overvekt og røykekutt. Ergonomisk tilrettelegging på arbeidsplassen er viktig for å minske risikoen for belastningsrelaterte lidelser. For å redusere risikoen for akutte skader, for eksempel i form av lårhalsbrudd hos eldre, er det viktig å gjennomføre tiltak som forebygger fall, skader og ulykker.

Muskel- og skjelettlidelser er en viktig årsak til sykefravær og uføretrygd. Opptil 80 prosent av befolkningen vil i kortere eller lengre perioder være arbeidsuføre på grunn av nakke- eller ryggplager, som utgjør den største gruppen.

Muskel- og skjelettsykdommer er samlet sett mer vanlige hos kvinner enn hos menn. Sosioøkonomiske forhold ser ut til å spille inn, mange av sykdommene er vanligere hos folk med lav sosioøkonomisk status. Det er også geografiske variasjoner i utbredelsen av sykdommene.

Fakta om Muskel- og skjelettsykdommer:

Muskel- og skjelettsykdommer omfatter revmatiske- og betennelsesaktige sykdommer, belastnings- og slitasjetilstander, bløtdelssykdommer, benskjørhet (osteoporose) og akutte skader. Kreft kan ramme både skjelett og bløtdeler. Riskoen for denne typen sykdommer øker med økende alder, men også barn og unge kan rammes. Muskel- og skjelettlidelser er en viktig årsak til sykefravær og uføretrygd. Opptil 80 prosent av befolkningen vil i kortere eller lengre perioder være arbeidsuføre på grunn av nakke- eller ryggplager, som utgjør den største gruppen.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Oversikt over Muskel- og skjelettsykdommer:

Revmatiske sykdommer

Revmatiske sykdommer er en sammensatt gruppe lidelser som rammer kroppens bevegelsesapparat og som vanligvis gir plager i form av smerter, stivhet og bevegelsesinnskrenkning. Sykdommene er ofte kroniske.

Skader i muskler og skjelett

Skader i muskler og skjelett omfatter brudd, forstuinger, ledd som kommer ut av stilling og avrivning av sener eller muskelfibre.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk