Menns helse

Sist oppdatert 10.08.2015

Menns helse omfatter sykdommer og plager som rammer menn i alle aldre.

Blant sykdommene som berører menns helse er sykdommer i de mannlige kjønnsorganene og tilstander knyttet til mannens hormonsystem og fertilitet (fruktbarhet).

Sykdommer i kjønnsorganene omfatter både godartede tilstander som infeksjoner, misdannelser og godartede svulster og ondartede tilstander som kreft.

Testikkelkreft er den vanligste kreftformen hos menn mellom 15 og 40 år. Menn bør undersøke testiklene selv regelmessig og være oppmerksomme på forandringer. Ved endringer i størrelse, merkbare kuler eller oppfylninger på testikkelen, smerter eller tyngdefornemmelse, bør man oppsøke lege.

Hos middelaldrende og eldre menn er prostatakreft en relativt vanlig kreftform. Kreft i prostatakjertelen gir ofte lite symptomer før den er mer fremskreden. Måling av PSA (prostataspesifikt antigen) i en blodprøve kan gjøre en i stand til å oppdage prostatakreft på et tidlig stadium. Men dette er en omdiskutert prøve fordi det ofte fører til overdiagnostisering og påvisning av svulster som ikke nødvendigvis ville utviklet seg videre.  

En godartet forstørrelse av prostatakjertelen (benign prostatahyperplasi) gir ofte vannlatingsplager i form av nattlig vannlating, problemer med å komme i gang med vannlatingen, dårlig kraft på strålen og etterdrypp. Dette er en svært vanlig tilstand som rammer et flertall av eldre menn i større eller mindre grad.

Problemer med å få eller opprettholde reisning av penis, impotens eller erektil dysfunksjon, er et problem som øker i hyppighet med økende alder. 25-30 prosent av alle menn på 70 år lider av komplett ereksjonssvikt. Langt flere har ereksjonsproblemer i varierende grad. 

Lavt nivå av testosteron hos middelaldrende og eldre menn kan lede til depresjon, energiløshet og nedsatt seksuallyst.

Det er forskjell på menn og kvinners helse. Kvinner blir oftere syke og er hyppigere brukere av legetjenester, mens menn har kortere gjennomsnittlig levealder. l senere år har avstanden minket noe.

Menn har en høyere risiko for hjerte-og karsykdom og diabetes enn kvinner. Det er høyere dødelighet av kreft generelt hos menn enn hos kvinner over 55 år, og dødeligheten av lungekreft er dobbelt så høy hos menn. Menn mer også mer utsatt for voldsom død i form av ulykker, voldshandlinger og selvdrap.

Menn er tradisjonelt sett mindre opptatt av egen helse. Fordi menn har større risiko for hjerte-og karsykdom er det spesielt viktig for dem å drive regelmessig fysisk aktivitet, avstå fra å røyke, ha et sunt og fornuftig kosthold og å unngå overvekt. En sunn livsstil gir en stor helsegevinst og redusert risiko for en rekke sykdommer.

Undersøkelser viser at menn i større grad enn kvinner overser symptomer på sykdommer, og i mange tilfeller oppsøker lege senere i sykdomsforløpet enn kvinner.

Fakta om Menns helse:

Menns helse omfatter helsetilstander og sykdommer som gjelder spesifikt for menn. Med det menes sykdommer og tilstander i menns kjønnsorganer, fertilitetsproblemer og potensproblemer.

Skrevet av Allmennlege

Birgitte Bjørntvedt Øie

Diskuter i Doktoronline forumet

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk